Učenici OŠ “Kovačići” posjetili Arhiv

Učenici OŠ “Kovačići” iz Sarajeva predvođeni profesoricom Živanom Ilić posjetili su 16. decembra 2011. godine JU Historijski arhiv Sarajevo.

Radi se o učenicima koji su članovi Historijske sekcije OŠ “Kovačići”, koja broji 30 učenika. Uposlenici Arhiva su ih upoznali sa radom ove ustanove, te arhivskom građom koju čuvaju, a koja je proglašena nacionalnim spomenikom BiH. Obilazeći depoe i biblioteku predočeni su im dokumenti i rukopisi iz Orijentalne zbirke kao i građa iz austrougarskog perioda.

Budućim historičarima približena je uloga Arhiva kao ustanove koja potiče kulturni, naučni i obrazovni razvoj Sarajeva.

O Arhivskom zakonodavstvu u BiH na Vlašiću

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održano je 15. i 16. decembra u hotelskom kompleksu “Eko Fis” na planini Vlašić kod Travnika. Tema Savjetovanja bila je Arhivsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini.

Ovaj stručni skup u ime domaćina i organizatora otvorili su Spomenka Pelić, direktorica Kantonalnog arhiva Travnik, i Sejdalija Gušić, predsjednik Arhivističkog udruženja BiH.

Učešće su uzeli i arhivisti JU Historijski arhiv Sarajevo. Izloženi su sljedeći referati:

  • Haris Zaimović – Izrada analitičkih i statističkih obrazaca za arhivsku djelatnost u Bosni i Hercegovini;
  • Sejdalija Gušić – Univerzalna Deklaracija o arhivima i bosansko-herecgovačka legislativa;
  • Džemila Čekić – Arhivsko zakonodavstvo BiH u susret EU integracijama;
  • Milena Gašić – Arhivska djelatnost u BiH;
  • Almira Alibašić – Zakonski tretman arhivske građe kao nacionalnog spomenika BiH;
  • Aleksandra Pijuk Pejčić – Primjena kaznenih odredbi zakona o arhivskoj djelatnosti kao sredstvo za unapređenje vanjske službe;
  • Elma Dervišbegović – Zakon o javnim nabavkama BiH kroz prizmu arhivistike.

Otvorena je i izložba “Arhivisto, ne ljuti se” koju su priredile Milena Gašić i Jasmina Hopić iz Arhiva Travnik.

Proslavljen Dan arhivske službe u BiH i otvorena izložba

Povodom obilježavanja 12. decembra, Dana arhivā i arhivske službe u Bosni i Hercegovini Historijski arhiv Sarajevo priredio je izložbu pod nazivom “STO GODINA POPISA STANOVNIŠTVA U SARAJEVU 1910.-2011.”, čiji su autori Almira Alibašić i Fuad Ohranović. Izložbu je u Brusa bezistanu pred mnogobrojnom publikom otvorio mr. Šaban Zahirović, direktor Arhiva BiH.

Ovom postavkom JU Historijski arhiv Sarajevo još jednom izlaže bogatstvo raznolike arhivske građe koju posjeduje i čuva od zaborava, a popis stanovništva je svakako aktuelna tema.

Izložbom je predstavljen način odvijanja posljednjeg popisa stanovništva u Sarajevu za vrijeme Austro-Ugarske 1910. godine koji je bio i najdetaljniji do tada urađeni popis, a radio se istovremeno kada i popis u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i Evropi.

Na 25 panoa mogu se, između ostaloga, vidjeti originalni kućni listovi, iz kojih se pruža mogućnost uvida u brojnost, spolnu i starosnu strukturu stanovništva, bračno stanje, vjersku pripadnost, pismenost, zvanje, odnosno zanimanje, državnu pripadnost, maternji jezik te tjelesne mane.

Prema popisu iz 1910. godine sarajevsko okružje imalo je 288.061 stanovnika, a sam grad Sarajevo 51.919 stanovnika.

Izložba će biti otvorena do 19. decembra 2011. godine.

Poziv građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine

PozivU svrhu prikupljanja arhivske građe, Javna ustanova Historijski arhiv Sarajeva, objavljuje

POZIV

građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine

Historijski arhiv Sarajevo priprema nekoliko monografija na temu Škole i učitelji u Sarajevu od 1878. do 1945. godine. Molimo sve one koji posjeduju arhivsku građu (fotografije, školske svjedodžbe, almanahe i sl.) o osnovnim, višim narodnim, konfesionalnim i privatnim školama, te srednjim školama, zavodima i akademijama, da nam se jave putem telefona, e-maila, faksa ili da dođu u Historijski arhiv Sarajeva, Alipašina br. 19, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Kontakt telefoni: +387 33 223 281, +387 33 554 460

Fax: +387 33 209 675

e-mail: has@arhivsa.ba

U Ljubljani i Lipicama održana II konferencija arhivâ slovenskih država

U organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Univerziteta u Mariboru i Međunarodne ustanove Forum slovenskih kultura (FSK) održana je u Ljubljani i Lipicama (Republika Slovenija) od 3. do 6. novembra 2011. godine II konferencija arhivâ slovenskih država. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici arhivâ i arhivskih službi Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine. Razgovarano je o konkretnim vidovima saradnje i zajedničkim projektima.

Historijski arhiv Sarajevo i Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine predstavljao je arhivski savjetnik Sejdalija Gušić.

Studenti posjetili Arhiv

Studenti sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek historija, posjetili su JU Historijski arhiv Sarajevo, a predvodila ih je prof. dr. Vesna Mušeta-Ašćerić. Studenti su upoznati sa historijom Arhiva, ulogom i važnošću čuvanja arhivske građe, kao i o vrstama i vrijednostima građe koja se čuva.

U toku posjete, studentima su, između ostalih, pokazani eksponati iz Orijentalne zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, koja je, zajedno sa još 227 arhivskih zbirki i fondova, od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglašena nacionalnim blagom Bosne i Hercegovine.

U Umagu o arhivskoj službi u informacijskom okruženju

U Umagu (Hrvatska) od 19. do 21. oktobra 2011. godine održavalo se 45. savjetovanje pod nazivom “Arhivska služba u informacijskom okruženju”. Ovaj međunarodni skup, na kojem su ispred JU Historijski arhiv Sarajevo učešće uzeli v.d. direktor Haris Zaimović i arhivski savjetnik Sejdalija Gušić, organizirali su Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv Pazin.

Promovisani “Glasnik” i “Arhivska praksa”

U organizaciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih radnika Tuzlanskog kantona 6. i 7. oktobra ove godine u Tuzli se održavalo 24. međunarodno savjetovanje “Arhivska praksa 2011”.

Na ovom tradicionalnom skupu izloženo je 40 stručnih priloga i saopštenja o problematici koja je veoma aktuelna za arhivsku djelatnost, a koja se odnosi na tematske cjeline: zaštita arhivske građe u nastajanju, problematika zaštite arhivske građe ratne provenijencije i arhivi i informatičko okruženje.

Iz Historijskog arhiva Sarajevo radove pod nazivima “Značaj saradnje arhiva i stvaralaca arhivske građe i nužnost poznavanja historijata istih” te “Izrada inventara kao informatičkog sredstva u arhivu-primjena standarda i informacijskih tehnologija” izložile su Džemila Čekić i Almira Alibašić. Izuzev njih, ovom Savjetovanju prisustvovali su direktor Arhiva Haris Zaimović, savjetnik Sejdalija Gušić, te Admir Nezirović, Ismihana Čerkez, Saša Beltram i Elma Dervišbegović.

U okviru Savjetovanja promovisana su i dva stručna časopisa “Glasnik arhiva i Arhivskog udruženja Bosne i Hercegovine”, br. 40. i “Arhivska praksa”, br. 14.

Almira Alibašić učestvovala na savjetovanju u Sloveniji

Almira Alibašić iz Historijskog arhiva Sarajevo učestvovala je od 28. do 30. septembra na 20. savjetovanju DOK SIS 2011 u Kranjskoj Gori (Slovenija) u organizaciji Društva za informatiku, dokumentaciju i mikrofilmovanje.

Tema ovogodišnjeg tradicionalnog savjetovanja s međunarodnim učešćem bila je “Sistemi za upravljanje dokumentima”. Arhivistica Alibašić je ovom prilikom izložila referat pod nazivom “Digitalizacija u arhivima BiH: izvještaj o napretku”.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH postavila ploču

Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH postavila/postavilo je ispred JU Historijski arhiv Sarajevo ploču koja na samom ulazu ove ustanove dokazuje da se radi o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine.

Na toj tabli, između ostalog, piše da je Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela/donijelo odluku kojom se pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Oštećenje, uništenje ili prisvajanje spomnika, kao i nedopušteno obavljanje istraživanja i drugih radova na spomeniku predstavlja krivično djelo.

Podsjetimo, 15. jula 2009. godine Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH na svojoj 45. sjednici donijela/donijelo je, između ostalih, odluku o proglašenju pokretnog dobra – Fondovi i zbirke JU Historijski Arhiv Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH.

Fondovi i zbirke JU Historijski Arhiv Sarajevo proglašeni nacionalnim spomenikom BiH