Arhivski standardi i norme

Globalni trendovi u savremenoj arhivistici očituju se u integraciji upravljanja historijskim i tekućim zapisima i dokumentima. Prije svega, važno je razlikovati termine dokument i zapis, radi boljeg razumijevanja zahtjeva koje postavlja arhivska struka. Prema definiciji, dokument je jedinica koja ima sadržaj i oblik koji se smiju mijenjati, a zapis arhivska jedinica koja ima sadržaj, kontekst i strukturu, zabilježena je u stabilnome obliku te stvorena ili zaprimljena kroz pojedinačne ili institucijske aktivnosti i pohranjena kao dokaz tih aktivnosti za buduću upotrebu. Ovdje je također potrebno naglasiti jedinstven pristup kulturnom sektoru te isticanju informacijske uloge arhiva.

Razvoj tehnologije inicirao je i ubrzao potrebu standardizacije u oblasti arhivske deskripcije / arhivskog opisa. Potreba je postala još izraženija u situaciji ekspanzije novih tehnologija kojima se omogućava cirkulacija informacija između različitih korisnika. U skladu s tim aktualizira se pitanje pravne regulacije i standardizacije protoka informacija i uspostavljaju se međunarodni arhivski standardi za pojedine segmente arhivske djelatnosti (čuvanje, opis, razmjena i zaštita). Stoga se svi segmenti arhivske djelatnosti u arhivskim ustanovama kao i ustanovama koje obavljaju arhivsku djelatnost odvijaju prema načelima i standardima arhivske struke.

DOKUMENTI icon_pdf

kliknite na link za download dokumenta u .pdf formatu

Comments are closed.