7. Društveno-političke organizacije

Društveno-političke organizacije su na osnovu Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije organizacije u koje se radni ljudi slobodno organizuju na klasnim socijalističkim osnovama i u kojima vrše svoju političku djelatnost, u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim njihovim programom i statutom. To su: Savez komunista Jugoslavije, Savez sindikata Jugoslavije, Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata Jugoslavije, Savez socijalističke omladine Jugoslavije i Antifašistički front žena.

7.1. SAVEZ KOMUNISTA

Savez komunista Jugoslavije razvio se iz Komunističke partije Jugoslavije, oslanjajući se na njenu revolucionarnu i marksističku tradiciju. Komiteti Saveza komunista predstavljali su osnovne idejno-političke organizacije radnog naroda u borbi za razvoj socijalizma i društveni napredak na principima samoupravljanja.

Komiteti Saveza komunista su, uglavnom, pokrivali teritorijalno administrativno područje naše Republike. Prema teritoriji na kojoj su djelovali komiteti su se djelili na:okružne, sreske, opštinske, mjesne i rejonske.

Sreski komiteti su postojali u sjedištu srezova. Srez Sarajevo bio je podijeljen na 20 opština: Breza, Centar Sarajevo, Fojnica, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo, Novo Sarajevo, Pale, Prača, Sokolac, Srednje, Stari Grad Sarajevo, Trnovo,Ulog, Vareš, Visoko i Vogošća.

U sjedištu opština postojali su opštinski komiteti. Na osnovu Odluke Sreskog komiteta Sarajevo br. 06-430/1 od 24.06.1965. godine sreski i opštinski komiteti predali su arhivsku građu Arhivu 1966. godine.

7.1.1. OBLASNI KOMITET SK SARAJEVO

Sign.OBSK-538

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1952; kutija 86 i knjiga 9; metara dužinskih 9,5; sređena; pristupačna; sumarno-analitički inventar.

7.1.2. OKRUŽNI KOMITET SK SARAJEVO

Sign.OKSK-537

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1947; kutija 14; metara dužinskih 1,4; sređena, pristupačna;sumarno-analitički inventar.

7.1.3. GRADSKI KOMITET SK SARAJEVO

Sign.GKSK-539

Građa: potpuna; vremenski raspon:1945-1955; kutija 79 i knjiga 48; metara dužinskih 9; sređena;pristupačna; sumarno-analitički inventar.

7.1.4. OPŠTINSKI KOKMITET SK BIH CENTAR

Sign. OKCS-237

Arhivska građa OK SK Centar Sarajevo preuzeta je u Arhiv dva puta: 19.oktobra 1965. godine i 12. maja 1970. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1969; kutija 380; metara dužinskih 38; sređena, pristupačna.

7.1.5. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH NOVO SARAJEVO

Sign. OKNS-238

Arhivska građa OK SK BiH Novo Sarajevo preuzeta je u Arhiv 25.oktobra 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon 1946-1969; kutija 78 i knjiga 3; metara dužinskih 8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.6. OPŠTINSKI KOMITET SK BiH ILIDŽA

Sign. OKI-241

Arhivska građa OK SK Ilidža preuzeta u Arhiv 28. decembra 1965.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1959; kutija 18; metara dužinskih 1,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.7. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH HADŽIĆI

Sign. OSKH-564

Arhivska građa OK SK Hadžići preuzeta u Arhiv 30. juna 1970. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1968; knjiga 3; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.8. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH FOJNICA

Sign. OKF-277

Arhivska građa OK SK Fojnica preuzeta u Arhiv 19.maja 1966.godine.Period od osnivnja OK pa do 1952. godine nije preuzet.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1958; kutija 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.9. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH BREZA

Sign. OKB-242

Arhivska građa OK SK Breza preuzeta u Arhiv 25.novembra 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1958; kutija 24 i knjiga 5; metara dužinskih 2,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.10. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH VAREŠ

Sign. OKV-276

Arhivska građa OK SK Vareš preuzeta je u Arhiv 12.maja 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1960; kutija 30 i knjiga 38; metara dužinskih 3,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.1.11. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH ROGATICA

Sign. OKR-244

Arhivska građa OK SK Rogatica preuzeta je u Arhiv 15. decembra 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1958; kutija 51 i knjiga 39; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna.

7.1.12. OPŠTINSKI KOMITET SK BIH SOKOLAC

Sign. OKS-240

Arhivska građa OK SK Sokolac preuzeta je u Arhiv 29.oktobra 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1958; kutija 35; metara dužinskih 3,5; sređena; pristupačna.

7.2. SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA (SSRNJ)

SSRNJ stvoren je u narodnooslobodilačkom ratu i socijalitičkoj revoluciji pod nazivom NOF. Na teritoriji cijele zemlje stvorene su organizacije NOF, kao mjesne, opštinske, sreske. Na četvrtom kongresu, februara 1953. godine, Narodni front mijenja naziv u Socijalisitčki savez radnog naroda Jugoslavije. Socijalistički savez je bio širok i otvoren demokratski savez u kome se na bazi principijalnog jedinstva svih socijalističkih snaga, kroz slobodnu borbu mišljenja raspravljalo o osnovnim pitanjima socijalističke politike i jačala uloga radnog čovjeka u upravljanju društvom.

7.2.1. SRESKI ODBOR SSRNJ VISOKO

Sign. SSRNV-566

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1955; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena, pristupačna.

7.2.2. GRADSKA KONFERENCIJA SSRNJ – SARAJEVO

Sign. GSSRN- 565

Građa: potpuna; vremenski raspon 1946-1974; kutija 45 i knjiga 4; metara dužinskih 4,5; sređena; pristupačna; sumarni i sumarno-analitički inventar.

7.3. SAVEZ SINDIKATA

Na zemaljskoj konferenciji u Beogradu 23-25.januara 1945. godine obnovljena je sindikalna organizacija i stvoren jedinstveni sindikat radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ), koji je 1948. godine promijenio naziv u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ). Na čelu sindikata nalazilo se Centralno vijeće SSJ, a uz njega postojalo je i 6 samostalnih sindikata: Sindikat radnika industrije i rudarstva, Sindikat građevinskih radnika, Sindikat radnika poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije, Sindikat radnika uslužnih djelatnosti, SIndikat radnika saobračaja i veza i Sindikat radnika društvenih djelatnosti ( prosvjetni, kulturno-umjetnički, zdravstvenih radnici i bivši državni službenici). U svakoj republici postojao je i centralni odbor sindikata i pored njega postojalo je: sresko sindikalno vijeće, opštinsko vijeće, fabrički odbor sindikata i sindikalna podružnica.

7.3.1 SRESKO SINDIKALNO VIJEĆE SARAJEVO

Sign. SSVS-544

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1963; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

7.3.2. SRESKO SINDIKALNO VIJEĆE VISOKO

Sign.SSVV-540

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1974; kutija 13, metara dužinskih 1,3; sređena, pristupačna.

7.3.3. OPŠTINSKO SINDIKALNO VIJEĆE SARAJEVO – CENTAR

Sign.OSVC-543

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1959-1963; kutije 2;metara dužinskih 0,2; sređena, pristupačna; sumarni inventar.

7.3.4. MJESNO SINDIKALNO VIJEĆE SARAJEVO

Sign. MSVS-541

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1955; kutija 13 i knjige 2; metara dužinskih 1,5; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.5. MJESNO SINDIKALNO VIJEĆE ILIDŽA

Sign. MSVI-542

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1947; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.6. MJESNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA PTT SARAJEVO

Sign. MOSP-545

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1950; kutije 3; metara dužinskih 0,3; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.7. MJESNI ODBOR SINDIKATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOZR-546

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-50;kutije 3 i knjige 3; metara dužinskih 0,3; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.8. MJESNI ODBOR SINDIKATA KOMUNALNIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOK-547

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1954; kutije 2 i knjiga 1; metara dužinskih 0,2; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.9. MJESNI ODBOR SINDIKATA GRAĐEVINSKIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOG-548

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1952;kutija 7 i knjige 2; metara dužinskih 0,7; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.10. MJESNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SARAJEVO

Sign.MOD-549

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1951; kutija 1;metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.11. MJESNI ODBOR SINDIKATA ŽELJEZNIČARSKIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOŽ-550

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1952; kutija 5 i knjige 4; metara dužinskih 0,6; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.12. MJESNI ODBOR SINDIKATA UGOSTITELJSKIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOU-551

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1952; kutije 3 i knjige 2; metara dužinskih 0,3; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.13. MJESNI ODBOR SINDIKATA POLJOPRIVREDNIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOP-552

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1951; kutija 1;metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.14. MJESNI ODBOR SINDIKATA TRGOVAČKIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOTR-553

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1951-1957; kutije 3 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređena, pristupačna, sumari inventar.

7.3.15. MJESNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA INDUSTRIJE I ZANATSTVA SARAJEVO

Sign.MOIZ-554

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1952; kutija 1 i knjige 2; metara dužinskih 0,2; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.16. MJESNI ODBOR SINDIKATA PROSVJETNIH RADNIKA SARAJEVO

Sign. MOPR-555

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1951; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.17. MJESNI ODBOR SINDIKATA TEKSTILNIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOT-556

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon; 1945-1947;knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.18. MJESNI ODBOR SINDIKATA METALSKIH RADNIKA SARAJEVO

Sign.MOME-557

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1950; knjige 2; metara dužinskih 0,2; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.3.19. MJESNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA DRŽAVNIH USTANOVA SARAJEVO

Sign. MORDU-558

Arhivska građa primljena od Arhiva BiH 1988. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1952; knjige 2; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

7.4. ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA (AFŽ)

AFŽ je bila masovna organizacija žena, osnovana 6.decembra 1942.godine na oslobođenom teritoriju,s ciljem da mobilizira žene u borbi za oslobođenje zemlje i za novo društveno uređenje. Organizacije koje su se bavile pitanjima od interesa za žene ujedinile su se 1953.godine u Savez ženskih društava Jugoslavije.

7.4.1. SRESKI ODBOR AFŽ VISOKO

Sign. AFŽV-561

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutija 1;.metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna.

7.5. SAVEZ OMLADINE BOSNE I HERCEGOVINE

Savezi antifašističke omladine, koji su stvoreni u mnogim krajevima Jugoslavije od 1941.godine, okupljali su omladinu na programu NOP-a u učešću u oružanom ustanku. Prvi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Bosne i Hercegovine održan je od 6.do 8.maja 1945.godine u Sarajevu i predstavljao je organizovano okupljanje i djelovanje omladine Bosne i Hercegovine u mirnodopskim uslovima. U periodu od 1945.do 1974.godine omladinska organizacija u Bosni i Hercegovini je više puta mijenjala svoje ime: Narodna omladina,1947.godine; Savez omladine, novembra 1968.godine i Savez socijalističke omladine, novembra 1974.godine.

7.5.1. SRESKI KOMITET SAVEZA OMLADINE SARAJEVO

Sign: SKSOS-278

Arhivska građa Sreskog komiteta Saveza omladine Sarajevo preuzeta je u Arhiv 12.oktobra 1965.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon 1955-1965; kutija 59; knjiga 6; metara dužinskih 6,5; sređena; sumarni inventar.

7.5.2. SRESKI KOMITET NARODNE OMLADINE VISOKO

Sign:SKOV-563

Građa: nepotpuna; vremenski raspon 1950-1964; kutija 13; metara dužinskih 1,3; sređena; pristupačna, sumarni inventar.

7.5.3. GRADSKI KOMITET NARODNE OMLADINE SARAJEVO

Sign: GKO-562

Građa: nepotpuna; vremenski raspon 1945-1955; kutija 26; knjige 2; metara dužinskih 2,6; sređena; pristupačna; sumarno-analitički inventar.

7.6. SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA ( SUBNOR )

SUBNOR je osnovan u Beogradu 30.septembra 1947.godine, kao društveno-politička organizacija koja je okupljala sve borce NOR, učestvovala u borbi za izgradnju socijalizma, i za očuvanje tekovina NOB. Formirao se na teritorijalnom principu (naselje, selo, grad) po odluci opštinske skupštine, odnosno opštinskog odbora SUBNOR. Najviši organ Saveza boraca, počev od udruženja pa do Saveza su skupštine udruženja (opštinski SUBNOR, SUBNOR pokrajine, republičke organizacije). Na Kongresu 1961.godine, spajanjem Saveza boraca NOR, Saveza ratnih vojnih invalida Jugoslavije i Udruženja rezervnih oficira i podoficira, nastao je Savez udruženja boraca NOR Jugoslavije (SUBNOR).

7.6.1. SRESKI ODBOR SUBNOR-a VISOKO

Sign: SOSUV-560

Građa: nepotpuna; vremenskiraspon 1949-1951; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna.

7.6.2. GRADSKI ODBOR SUBNOR- a SARAJEVO

Sign:GOSU-559

Građa:potpuna; vremenski raspon 1956-1959; kutija 6; metara dužinskih 0,6, sređena, pristupačna.

Comments are closed.