6. Privreda

6.1. BANKE I NOVČANI ZAVODI

6.1.1. GRADSKA ŠTEDIONICA SARAJEVO

Sign. GŠ-288

Gradska štedionica započela je sa radom početkom 1922. godine. Pripojena su joj preduzeća: Električna centrala, Plinara, Tramvaj, Vodovod, te su ista se lakše razvijala i napredovala. Likvidirana je 1946. godine. Istorijski arhiv Sarajevo preuzeo je arhivsku građu od Kreditne banke Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1922-1946; knjiga 51; metara dužinskih 2,5; nesređena; pristpačna.

6.1.2. GAJRETOVA KREDITNA I PRIVREDNA ZADRUGA

Sign. GKZ-8

Osnivač zadruge je Društvo Gajret. Arhivska građa Gajretove kreditne zadruge preuzeta je u Arhiv zajednos građom društva Gajret (1949). godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1933-1941; kutija 14; metara dužinskih 1,4; sređena; pristupačna.

6.1.3. KREDITNA ZADRUGA NARODNE UZDANICE

Sign. ZNU-15

Arhivska građa Kreditne zadruge Narodne uzdanice preuzeta je sa građom društva Narodna uzdanica 1951. godine. Osnivač zadruge je pomenuto društvo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1942-1945; kutije 24; metara dužinskih 2,4; sređena; pristupačna.

6.1.4. “PROSVJETA” KREDITNA ZADRUGA SRPSKOG KULTURNOG DRUŠTVA

Sign. P-95

Arhivska građa obuhvata period od 1934 – 1941. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1934-1941; kutije 3; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna.

6.1.5. RO “UPI BANKA” SARAJEVO

Sign.UB-492

Osnovana kao interna banka SOUR-a UPI 1972. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1978-1988;metara dužinskih 20; nesređena, pristupačna.

6.1.6. PROMDEI BANKA SARAJEVO

Sign.PB-493

Banka je u svom sastavu imala COMMERC BANKU, DIPROM BANKU i BANCOP BANKU. Arhivska građa je preuzeta od Likvidacione uprave 2000.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1994-2000; registratora 1398;metara dužinskih 140; nesređena; pristupačna.

6.1.7. SAB BANKA SARAJEVO

Sign.SB-494

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 2000.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1993-1999; registratora 2186, kutija 36, fascikli 26, omota 45, paketa 9 i knjige 154; metara dužinskih 250; nesređena; pristupačna.

6.1.8. ZAVOD ZA PLATNI PROMET SARAJEVO

Sign.ZPP-495

Arhivsku građu ovog fonda čini dio kadrovske dokumentacije Narodne banke BiH za period 1953-1961, dokumentacija SDK BiH Filijala Sarajevo za period 1962-1995 i Zavoda za platni promet FBiH Filijala Sarajevo za period 1996-2002.godina. Arhivska građa preuzeta od Zavoda za platni promet Sarajevo 2002.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1953-2002; velikih kutija 211 i paketa 32; metara dužinskih 130; nesređena; pristupačna.

6.2. KOMORE, POSLOVNA UDRUŽENJA I DIREKCIJE

Među najznačajnije arhivske fondove iz oblasti privrede, koji se nalaze u Istorijskom arhivu Sarajevo, spadaju trgovačke, zanatske i privredne komore i udruženja trgovaca, zanatlija i industrijalaca. Ti fondovi su arhivska građa najveće vrijednosti za proučavanje historije zanastva, trgovine i industrije, kao i najvažnija dokumentacija o imovinsko-pravnim odnosima u trgovini, zanastvu i industriji.

Prvobitno su se u Istorijskom arhivu nalazili: Trgovinsko-industrijska komora Sarajevo (1909-1947), Zanatska komora Sarajevo (1932-1962), Udruženje industrijalaca Sarajevo (1924-1945), Udruženje trgovaca za Grad i Srez Sarajevski (1906-1961).

Godine 1988. izvršena je primopredaja arhivske građe između Istorijskog arhiva Sarajevo i Arhiva Bosne i Hercegovine u cilju razmjene i kompletiranja arhivskih fondova, te je tada, u Arhiv Bosne i Hercegovine predato: Trgovačka i obrtnička komora za BiH, Trgovinsko-industrijska komora Sarajevo, Trgovinsko-veleobrtna komora Sarajevo, Trgovačka komora za NR BiH (1909-1961) – 1007 kutija, 105 knjiga, odnosno 105 metara dužinskih.

6.2.1. TRGOVAČKE I OBRTNE KOMORE

Sign.TK-101

Na inicijativu 50 domaćih i stranih trgovaca iz Sarajeva 1881. godine učinjen je prvi pokušaj da se osnuje komora u Bosni i Hercegovini. Do njenog osnivanja je došlo tek 1909. godine, a zadatak joj je bio da zastupa interese trgovine i obrta zajedno sa rudarstvom i da vodi registre članova firmi i zaštitnih maraka.

Od 1909-1918. godine Trgovačko-obrtna komora je bila u početnoj fazi, a od 1918 – 1932. godine radi u kontinuitetu. U ovom periodu naročito je značajno donošenje Zakona o radnjama, 1931. godine, kojim je regulisano otvaranje trgovačkih, zanatskih i industrijskih radnji i dato pravo Komori da vrši nadzor nad udruženjima trgovaca, zanatlija i industrijalaca.

U vremenu od 1932.-1941.godine Komora nosi naziv Trgovinsko-industrijska komora, a od 1941-1945. godine Komora je nosila naziv Trgovinsko-veleobrtna komora. Poslije 1945. godine djelovala je u više cjelina kao Trgovačka komora, Ugostiteljska komora, Privredna komora. Kao Privredna komora i danas djeluje na području Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Arhivska građa Trgovačke i obrtničke komore za BiH preuzeta je u Arhiv 1970. godine od Privredne komore za BiH. Nakon primopredaje Arhivu BiH i sredjivanja preostale građe u Arhivu se nalaze sljedeće arhivske cjeline:

 • 1. TRGOVINSKA KOMORA ZA GRAD I SREZ SARAJEVO (1953-1959), kutija: 1;
 • 2. TRGOVINSKA KOMORA SREZA SARAJEVO (1956-1962), kutija: 11, knjiga: 8;
 • 3. SRESKA UGOSTITELJSKA KOMORA SARAJEVO (1952-1962), kutija: 14, knjiga: 4;
 • 4. SRESKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA SARAJEVO (1960-1963), kutija: 7, knjiga: 1;
 • 5. SAVEZ TRGOVINSKIH ZADRUGA – BEOGRAD (1953-1955), kutija: 1;
 • 6. PRIVREDNA KOMORA SREZA SARAJEVO (1959-1964), kutija: 6;
 • 7. OSNOVNA PRIVREDNA KOMORA SARAJEVO (1964-1965), kutija: 3;
 • 8. PRIVREDNA KOMORA SARAJEVO (1964-1973), kutija: 3;
 • 9. SRESKI ZADRUŽNI SAVEZ SARAJEVO (1952-1962), knjiga: 7;
 • 10. SRESKA TRGOVINSKA KOMORA GORAŽDE (1958-1962), kutija: 6, knjiga: 3;
 • 11. SRESKA UGOSTITELJSKA KOMORA GORAŽDE (1956-1960), kutija: 3, knjiga: 3;
 • 12. SRESKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA GORAŽDE (1960-1962), kutija: 1;
 • 13. SRESKA PRIVREDNA KOMORA GORAŽDE (1962), kutija: 3;
 • 14. SRESKI ZADRUŽNI SAVEZ GORAŽDE (1945-1958), knjiga: 7;
 • 15. ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE NA TERITORIJI SREZA GORAŽDE (1957-1959), kutija: 7;
 • 16.SRESKI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA GORAŽDE (1956-1962), kutija: 3, knjiga: 11;
 • 17.OPŠTI POSLOVI SAVEZA ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA GORAŽDE (1959-1960), kutija: 4, knjiga: 3;
 • 18.SRESKA TRGOVINSKA KOMORA ZENICA (1956-1961), kutija: 6, knjiga: 3;
 • 19.SRESKA UGOSTITELJSKA KOMORA ZENICA (1956-1962), kutija: 7.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1973; kutija 88, knjiga 50; metara dužinskih 11,7; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.2.2. ZANATSKA KOMORA – SARAJEVO

Sign.ZK-102

Od 1909. godine u Trgovačkoj i obrtničkoj komori bili su pored trgovačkih zastupljeni interesi obrtnika-zanatlija. Zanatlije su nekoliko puta tražili odvajanje u posebnu komoru što je i ostvareno osnivanjem Zanatske komore 11. novembra 1932. godine. Zadatak Zanatske komore bio je da štiti i reguliše interese zanatlija.

Arhivska građa Zanatske komore Sarajevo preuzeta je u Arhiv 1970. godine od Privredne komore za BiH. Nakon sredjivanja formirane su sljedeće arhivske cjeline:

 • 1. GRADSKA ZANATSKA KOMORA SARAJEVO (1933-1955) knj. 68, kut. 313, met. 30
 • 2. ZANATSKA KOMORA ZA SREZ SARAJEVO (1950-1960) knj. 3, kut. 5, met. 0,8
 • 3. SRESKA ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA SARAJEVO (1959-1962) knj. /. kut. 6, met. 0,6
 • 4. ZANATSKA KOMORA ZA SREZ GORAŽDE (1956-1960) knj. 2, kut. 4, met. 0,5.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1933-1962; kutija 328, knjiga 73; metara dužinskih 36; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.3. UGOSTITELJSKA KOMORA SARAJEVO

Sign.UGS-247

Građa: nepotpuna, vremenski raspon: 1953-1956; kutija 9, knjiga 8; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.4. UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD I SREZ SARAJEVSKI

Sign. TU-21

Udruženje je otpočelo sa radom 1906.godine. Zadatci Udruženja bili su: održavanje sastanaka i međusobno upoznavanje, kao i izmjena iskustava u vezi sa unapređenjem trgovačkog prometa. Trgovačko udruženje bilo je inicijator za osnivanje Trgovačko-obrtničke komore za Bosnu i Hercegovinu. Iza oslobođenja 1948. godine udruženje je prestalo sa radom.

Građa: nepotpuna;vremenski raspon: 1920-1948; kutija 32 i knjiga 12; metara dužinskih 3,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.5. UDRUŽENJE INDUSTRIJALACA SARAJEVO

Sign.UI-292

Udruženje industrijalaca osnovano je 1. januara 1936. godine, a 1941. godine Udruženje industrijalaca promijenilo je naziv u Hrvatski savez veleobrtnika. Arhivska građa preuzeta od Sreske zanatske komore 1963.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1936-1945.godina; kutija 28; metara dužinskih 2,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.6. SAVEZ HRVATSKIH SELJAČKIH ZADRUGA

Sign. SHSZ-167

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1934-1937; omota 4; metara dužinskih 0,5; nesređena, pristupačna.

6.2.7. PRIVREDNO UDRUŽENJE GRADSKIH PREDUZEĆA DRVNE I METALNE INDUSTRIJE SARAJEVO

Sign. PUG-136

Arhivska građa preuzeta 1961. godine od NOS-a Sarajevo.

Građa: nepotpuna, vremenski raspon: 1951-1952; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.8. UDRUŽENJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA SARAJEVO

Sign. UEP-295

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1958-1961; kutija 8; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.9. “METALOSTRUGAR” STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO

Sign. MS-290

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1966. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1959-1961; kutije 3; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.10. STAMBENA ZADRUGA GRADSKOG VODOVODA SARAJEVO

Sign. SV-332

Arhivska građa preuzeta od Gradskog vodovoda 1971. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1963-1970; kutije 3; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.11. OLIMPIJSKI TURISTIČKI KONZORCIJ SARAJEVO – POSLOVNA ZAJEDNICA “ZOITURS´84”

Sign. PZZ-572

Arhivska građa preuzeta od Likvidacionog vijeća 1985. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1982-1985; registratora 39; paketa 4; knjiga 17; i kutija 4; metara dužinskih 9; nesređena; pristupačna.

6.2.12. DIREKCIJA GRADSKIH INDUSTRIJSKIH PREDUZEĆA – SARAJEVO

Sign. DGI-360

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.13. DIREKCIJA INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH PREDUZEĆA – SARAJEVO

Sign. DIZP-137

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna, vremenski raspon: 1947-1948; kutije 3 i knjige 2; metra dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.14. DIREKCIJA KOMUNALNIH PREDUZEĆA – SARAJEVO

Sign. DKP-135

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine,

Građa: nepotpuna, vremenski raspon: 1947-1952; kutija 6 i knjige 2; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.15. DIREKCIJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE SARAJEVO

Sign. DPI-155

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna, vremenski raspon:1948; kutije 2; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.16. DIREKCIJA PRIVREDNIH PREDUZEĆA NO III REJONA -SARAJEVO

Sign. DPP-202

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1947-1948; kutija 1;metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.17. DIREKCIJA ZANATSKO USLUŽNIH PREDUZEĆA NO III REJONA – SARAJEVO

Sign. DZU-204

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1949-1952; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.18. GLAVNA DIREKCIJA ZA GRAĐEVINARSTVO – SARAJEVO

Sign. GDG-157

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1952; kutija 5 i knjige 2; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.19. DIREKCIJA ŽITNOG FONDA – SARAJEVO

Sign. DŽF- 357

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 12, knjiga 6; metara dužinskih 1,5; sređena, pristupačna; sumarni inventar.

6.2.20. DIREKCIJA GRADSKIH TRGOVAČKIH PREDUZEĆA – SARAJEVO

Sign. DGTP-191

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1951; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.2.21. UPRAVA GRADSKIH APOTEKA – SARAJEVO

Sign. UGA-189

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutije 2 i knjiga 5; metara dužinska 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.2.22. KONTROLNA KOMISIJA NO I REJONA – SARAJEVO

Sign. K-339

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1951; kutija 1 i knjiga 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3. PRIVREDA I INDUSTRIJA

6.3.1. “AGROPRODUKT” TRGOVAČKO PREDUZEĆE ZA PROMET I POSREDOVANJE STOČNOM HRANOM I AMBALAŽOM NA VELIKO- SARAJEVO

Sign. AG-327

Preduzeće je osnovano kao “Stočna hrana” Sarajevo, a kasnije naziv mijenja u “Agroprodukt” Sarajevo. Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1970. i 1972. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1959-1972.; kutije 23 i knjiga 10; metra dužinska 3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.2. RO “ALHOS-KOMERC” – SARAJEVO

Sign.AK-435

Arhivska građa preuzeta 1990.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1978-1984; kutija 20 i knjiga 1; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.3. SOUR “MONTING” RO “AMBALAŽA” – SARAJEVO

Sign. AMB-436

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1983-1987; kutija 6; metara dužinskih 0,6; sređena, pristupačna; sumarni inventar.

6.3.4. “ANTIKVAR” TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. A-145

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1951.; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.5. DP “ARTES” – SARAJEVO

Sign.AR-437

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1992. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1955-1991; kutije 44 i knjiga 9; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.6. “BADEM” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. BA-56

Arhivska građa preuzeta od likvadicione uprave 1959. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1956; kutije 3 i knjige 2; metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.7. “BEZALKOHOL” PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU SODA VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA I TRGOVINU UGLJIČNOM KISELINOM NO III REJONA – SARAJEVO.

Sign. BE-300

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1948; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.8. “BICIKLIST” ZANATSKO-MEHANIČARSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. BI- 282

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1967. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1951-1965; paketa 16; metra dužinska 3; nesređena; pristupačna.

6.3.9. “BILJANA” – PARFIMERIJA I DROGERIJA – SARAJEVO

Sign. BI-144

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo,1961.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutije 2 i knjige 3; metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.10. “BIROKOMERC” PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I ZASTUPANJE – SARAJEVO

Sign.BK-438

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1977. i 1979. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1958-1979; kutija 26 i knjiga 13; metra dužinska 3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.11. “BISTRICA” UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. BI-47

Arhivska građa preuzeta od Ugostiteljske radnje Bistrica, 1957. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1955; kutija 15 i knjiga 5; metara dužinskih 1,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.12. “BISTRIK” KAZANDŽIJSKO-KALAJDŽISKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. B-280

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1967. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1965; kutije 4; metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.13. “BISTRIK” HEMIJSKA ČISTIONA I BOJADISAONA NO III REONA- SARAJEVO

Sign. BS-301

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961.godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.14. “BJELAŠNICA” TEKSTILNO PREDUZEĆE – VISOKO

Sign. B-65

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1959; kutija 14 i knjige 2; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.15. PD “BORIKE” – ROGATICA

Sign.BOR-439

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1960-1990; kutije 34; metara dužinskih 3,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.16. “BOSANKA” TRGOVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. BO-72

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1960. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1959; kutija 5 i knjiga 1; metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.17. “BOSNA” ZANATSKO PEKARSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. B-176

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1950-1963; kutija 28 i knjige 4; metra dužinska 3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.18. “BOSNIA” RUDNIK SEMIZOVAC – SARAJEVO

Sign. BR-334

Rudnik osnovan 1881. godine, radi iskopavanja rude mangana u Čevljanovićima (Semizovac). Arhivska građa preuzeta od Željezare Vareš 1960.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1883-1957; kutija 95 i knjiga 30; metara dužinskih 11; nesređena; pristupačna; jezik: njemački, bosanski-hrvatski-srpski.

6.3.19. “BRIJEST” USLUŽNO PREDUZEĆE – VOGOŠĆA

Sign.BR-440

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1996.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1990-1991; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna; sumarni inventar.

6.3.20. “CENTAR” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE-SARAJEVO

Sign.C-441

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1980. i 1986. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1961-1986; kutija 166, knjige 62 i omota 2; metara dužinskih 19; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.21. “CENTROPROMET” TRGOVAČKO I POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE- SARAJEVO

Sign. CE-367

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1973. i 1978. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1967-1975; kutija 16 i knjiga 8; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.22. “CVJEĆAR” GRADSKO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU UKRASNOG GRMLJA I DRVEĆA, DEKORATIVNOG BILJA I CVIJEĆA – SARAJEVO

Sign. C – 158

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1 i knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.23.”ĆILIMAR” RADIONICA ZA POPRAVAK ĆILIMA NO III REONA- SARAJEVO

Sign. Ć – 302

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.24. RO “DOLOMIT” KOMUNALNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE-KISELJAK

Sign.DK-442

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1989. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1989; kutija 85, knjiga 6 i omota 7; metara dužinskih 9; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.25.”DRINA” GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO-SARAJEVO

Sign. GPD-215

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1951; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.26.”DRUM” GRADSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZA NISKE GRADNJE – SARAJEVO

Sign. D-161.

Preduzeće osnovano 27.VI 1947. godine. Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1951; kutija 81 i knjiga 11; metara dužinskih 9,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.27. “EKONOMIJA” PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. E-218

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1 i knjige 2; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.28. “EKONOMIJA” PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. E-200

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1 i knjige 2; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.29. “EKONOMIJA” PREDUZEĆE NO IV REONA – SARAJEVO

Sign. E-207.

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1949; kutija 1 i knjiga 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.30. “EKONOMIJA” (NASELJE ILIDŽA) NO V REONA – SARAJEVO

Sign. E-212

Arhivska građa preuzeta 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949; kutija 1 i knjiga 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.31. RO “ELASTIK” – MOKRO

Sign.EM-443

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1976-1990; kutije 63 i knjige 2; metara dužinskih 6,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.32. “ELEKTRO-MEDIKO” ZANATSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. EM-139

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1962. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1953-1962; kutija 5 i knjige 4; metara dužinskih 05; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.33.”ELEKTROTEHNA” PREDUZEĆE ZA NABAVKU I PRODAJU ELEKTRIČNOG MATERIJALA – SARAJEVO

Sign. E-79

Arhivska građa preuzeta 1960. godine od “Feroelektra” Sarajevo

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1952; kutija 8 i knjige 2; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.34.”ELIB” ELEKTRO-LIMARSKO-BRAVARSKO PREDUZEĆE – KAKANJ

Sign. EL-363

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1973. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1962-1968; kutije 3 i knjiga 6; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.35.”ENERGOINVEST” BIRO ZA DALEKOVODE – SARAJEVO

Sign. ED-250

Arhivska građa preuzeta od Preduzeća “Energoinvest” 1966. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1963; kutije 72; metara dužinskih 7,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.36. “FABRIKA DUHANA SARAJEVO” – SARAJEVO

Sign.FDS-466

2. avgusta 1880.godine sa radom je počela Fabrika duhana Sarajevo čija je lokacija bila na Marijin dvoru sve do 1960. godine kada se seli u nove prostore koji su namjenski izgrađeni u Pofalićima. Od 1961. godine FDS je u ekspanziji, pripajaju joj se Grafičko preduzeće “Polet” i Tvornica vate “Obnova” iz Sarajeva. U narednim godinama u FDS integriše se još 17 preduzeća koji su se bavili preradom i prodajom duhana. FDS je stalno ulagala u razvoj tehničkih sredstava i tehnološkog procesa. Tako je 1955. godine promovisana mašina “GLIBO” (konstruktora-radnika FDS Šaćira Glibe) koja je stalno usavršavana tako da su se te mašine i proizvodile i remontovale u FDS. 1970. godine je potpisan ugovor sa Američkom firmom “Filip Moris” o proizvodnji cigareta “Marlboro” koje su ubrzo postale prepoznatljive u cijelom svijetu. FDS nije prekidala proces proizvodnje od svog osnivanja pa sve do danas. Arhivska građa preuzeta od FDS Sarajevo 2002.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1880-1995; kutija 773, registratora 3096, omota 256, kartonskih kutija 190, knjiga 855; metara dužinskih 800; djelimično sređena; pristupačna.

6.3.37. UPI RO “PIM” SARAJEVO OOUR FABRIKA PIVSKOG SLADA – ROGATICA

Sign.FPSR-444

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1977-1987; kutija 40; metara dužinskih 4; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.3.38. “FEROELEKTRO” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I UVOZ GVOŽĐARSKO-ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM I GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I OPREMOM – SARAJEVO

Sign. F-76

Osnovana kao tehnička radnja Feroelektro 1952. godine, 1954. godine proširuje predmet poslovanja i postaje preduzeće “Feroelektro”, a 1957. godine se spaja sa preduzećem “Mehanizacija” i nastavlja rad kao “Feroelektro”. U toku svog poslovanja integriše se sa više preduzeća,te prerasta u privredni gigant – SOUR sa više RO i OOUR-a. Istorijski arhiv Sarajevo je 1987.godine preuzeo arhivsku građu RO “Eksport-import” Sarajevo, koji je povezivao djelatnost skoro cijeloga SOUR- a koji je imao predstavništva širom svijeta. Arhivska građa preuzeta od preduzeća “Feroelektro” 1960. godine. i 1987.godine.

Građa: potpuna, vremenski raspon: 1952-1986; kutija 519, knjiga 93; metara dužinskih 60; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.3.39.”GALANTERIJA” GALANTERIJSKO, PARFIMERISKA I DROGERISKA RADNJA NO I REONA – SARAJEVO

Sign. G-192

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutija 6; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.40. “GEOINŽINJERING” – ILIDŽA

Sign. G-445

Arhivska građa preuzeta od Instituta za geologiju 1978.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1924-1944; kutija 7; metara dužinskih 0,7; nesređena.

6.3.41. GRADSKA EKONOMIJA – SARAJEVO

Sign. GE-156

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1951; kutije 3; metar dužinski 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.42.”GRADITELJ” GRADSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZA VISOKE GRADNJE – SARAJEVO

Sign. GR-133

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1952; kutije 82 i knjiga 8; metara dužinskih 9; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.43. GRADSKO HOTELSKO I UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. GHP-181

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1952; kutija 55 i knjiga 5; metara dužinskih 5,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.44. GRADSKO KOMUNALNO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. GKP-182

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961.godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1946-1947; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.45. GRADSKI RUDNIK UGLJA KASINDO – SARAJEVO

Sign. GRK-138

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1949; kutije 3 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređeno; pristupačno; sumarni inventar.

6.3.46. GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. GRAS-446

Preduzeće je osnovano 1885.godine. Arhivska građa preuzeta od RO “GRAS”-a 1981. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1895-1945; kutija 10; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar; jezik: njemački, bosanski-hrvatski-srpski.

6.3.47. GRADSKA ŠLJUNKARA – SARAJEVO

Sign. GŠ-188

Arhivska građe preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1948-1949; kutija 4; metra dužinska 0,4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.48. GRADSKI VODOVOD – SARAJEVO

Sign. GV-253.

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1946; paketa 5; metra dužinska 2; nesređena; pristupačna.

6.3.49. “GRAĐA” GRADSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. G-183

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1948-1949; kutija 2;metara dužnih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.50. “GRAĐEVINAR” GRADSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. G-162

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 20 i knjiga 1; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.51. SOUR “GRAMING” RO “FINALOGRADNJA” OOUR “GRAĐEVINARI” – SARAJEVO

Sign.GFG-447

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1988. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1976-1988; kutija 27; metara dužinskih 2,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.52. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. GP-303

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.53. “GRAFAM” UGOVORNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA – ILIDŽA

Sign.G-448

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1987.godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1982-1983; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.54. “GRAFORAD” – VOGOŠĆA

Sign.GFR-449

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1986-1990; kutija 8; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.55. “GRANAP” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. GRA-147

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine,

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1949; kutije 24 i knjiga 8; metra dužinska 3; sređena; pristupačna; sumarni inentar.

6.3.56. “GRANIT” GRADSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. GR – 335

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1949-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.57. “GRATEKS” TRGOVAČKO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU TEKSTILOM I OBUĆOM – SARAJEVO

Sign. G-148

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutije 4 i knjiga 12; metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.58. “GUMIKLINIKA” PREDUZEĆE ZA POPRAVAK I IZRADU GUMENIH PREDMETA II REONA – SARAJEVO

Sign. GK-336

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.59. RO “HIDROINŽENJERING” – SARAJEVO

Sign.HS-452

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1987. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1974-1983; kutija 10; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.60. OUR “HIDROMONT” – ILIDŽA

Sign.HI-453

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1988.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1981-1986; kutija 8 i knjige 2; metara dužinskih 0,9; nesređena; pristupačna.

6.3.61. “IGMAN” STOLARIJA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. IS-304

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.62. RO “INAČ” ZANATSKO-KOMUNALNO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – KREŠEVO

Sign.IK-454

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1988.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1964-1986; kutije 33; metra dužinska 3,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.63. “INSTALACIJA” ELEKTRO I VODOINSTALATERSKA RADIONA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. IN-305

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.64. RO “INTEGRAL” ZANATSKO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE- SARAJEVO

Sign.IN-445

Arhivska građa preuzeta od preduzeća ZGP Integral poslije poplave 1990.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1959-1990; kutija 68 i knjiga 68; metara dužinskih 10,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.65. INVALIDSKO ŠTAMPARSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. INV-354

Arhivska građe preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 1 i fascikla 1; metara dužinskih 0,1; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.3.66. SOUR “ENERGOINVEST” RO “GEOINŽENJERINT” OOUR “INVESTINŽENJERING” – PALE

Sign. IVP-456

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1986. i 1991. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1977-1984; kutija 230 i knjiga 40; metara dužinskih 25; sređena; pristupačna, sumarni inventar.

6.3.67. “INŽENJERING-INVEST” PREDUZEĆE ZA INŽENJERING- SARAJEVO

Sign.IIS-457

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1976 i 1981. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1964-1980; kutija 21 i poveza 17; metra dužinska 3; djelimično sređena; pristupačna, sumarni inventar.

6.3.68. “ISKRA” PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. IS-337

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.69. “ISTRA” VOJNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – KORAN

Sign.I-458

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1955; knjiga 18; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.70. “IZGRADNJA” ZEMALJSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. I-150

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1952; knjiga 8; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.71. “IZGRADNJA” ZEMALJSKA GRAĐEVINSKO ZIDARSKO-TESARSKA ZADRUGA – SARAJEVO

Sign. IZ-228

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1959-1963; kutija 18; metara dužinskih 1,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.72. “JADRAN” SAMOSTALNA TRGOVAČKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. J-132

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1957-1958; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.73. “JAHORINA” ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. J-273

U sklopu ovog fonda nalazi se arhivska građa organizacija koje su ušle u sastav “JAHORINE”, a to su: Šumsko gazdinstvo Sarajevo, Direkcija Šuma, Šumske uprave – Podgrab, Sarajevo, Fojnica, Visoko, Višegrad, Pazarić, Begov Han, Goražde, Bugojno,- sa svojim pogonima. Preduzeće drvne industrije – Šumsko industrijsko preduzeće “Jahorina” likvidirano je 1964. godine, a od jednog njegovog pogona nastaje Građevinsko preduzeće “Jahorina”. Arhivska građa preuzeta od GP Jahorina 1966.i 1976. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1964; kutija 123, knjiga 138; omota 438; metara dužinskih 25; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.74. “JASEN” GRADSKO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM – SARAJEVO

Sign. J-184

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutije 3 i knjige 2; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar

6.3.75. RO “JAVOR” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. J-458

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1981. i 1985. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1985; kutije 262, knjiga 49 i omota 47; metara dužinskih 30; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.76.”JUGOPROMET”TRGOVAČKO PREDUZEĆE NA VELIKO – SARAJEVO

Sign. JU-333

Preduzeće je osnovano pod nazivom ” Poslovni biro” , a krajem 1965. godine mijenja naziv u “Jugopromet” Sarajevo. Arhivska građa preuzeta od stečajne uprave 1971. i 1973. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1963-1973; kutija 14 i knjiga 10; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.77. “JUGOTURIST” PREDUZEĆE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – SARAJEVO

Sign. J-73

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1960. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1954-1959; kutija 10 i knjige 3; metara dužinskih 1,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.78. “KAKANJ” UGOSTITELJSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. KA-62

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1954-1957; kutija 1 i knjige 2; 0,2 metara dužinskih; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.79. “KAMENOKLESAR” RADIONICA NO I REONA – SARAJEVO

Sign. KA-141

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1952; kutije 3 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.80. “KAZANDŽISKO-KALAJDŽISKA RADIONA” NO III REONA – SARAJEVO

Sign. KK-306

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.81. KNJIGOVODSTVENI CENTAR ZANATSKIH PREDUZEĆA NO II REONA – SARAJEVO

Sign. KC-338

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1951; kutije 2 i knjiga 1; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.82. “KOLEKTIV” ZANATSKO-OBUĆARSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. KO-365

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1976. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1954-1974; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.83. “KOLONIJAL” TRGOVAČKO PREDUZEĆE PREHRAMBENIM PROIZVODIMA NA VELIKO – SARAJEVO

Sign. KO-69

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1960. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1959; kutija 108 i knjiga 20; metara dužinska 12; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.84. “KOMPES” MONTAŽNO-PROJEKTNO-TRGOVAČKO PREDUZEĆE – MOKRO

Sign. KOM-459

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1981. i 1984. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1970-1983; kutija 12 i knjige 2, metara dužinskih 1,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.85. KONTROLNA KOMISIJA NO I REONA – SARAJEVO

Sign. K-339

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1951; kutija 1 i knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.86. “KOŠUTA” SITARSKO PRIVREDNO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. KŠ-307

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.87. KOVAČKO KOLARSKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. KK-340

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.88. “KOVAČKO-KOLARSKA RADIONA” NO III REONA – SARAJEVO

Sign. K-308

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1950-1952; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.89. “KOZMETIKA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. K-172

Arhivska građa prezeta 1963. godine od preduzeća “Bazar”.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1954-1962; kutija 11 i knjige 4; metar dužinski 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.90. “KOŽAR” NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA – SARAJEVO

Sign. KZ-129

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1962. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1961; kutija 20 i knjiga 5; metara dužinskih 2,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.91. “KRASTAVAC” TRGOVINSKA RADNJA SA PAUŠALNIM DOPRINOSOM – SARAJEVO

Sign. K-63

Arhivska građa je preuzeta od likvidacione uprave.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1957; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.92. “KROJAČ” KROJAČKA RADIONICA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. KR-309

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.93. “LIMAR” BRAVARSKO-LIMARSKO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. BL-310

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.94. “LIRA” ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU I POPRAVAK MUZIČKIH INSTRUMENATA – SARAJEVO

Sign. L-236

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1965. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1964; kutija 11 i knjiga 10; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.95. “LIVAC” ZANATSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. L-289

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1968. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1959-1966; kutija 7 i knjige 3; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.96. RO “LIVING” INŽENJERING LIVARSTVA – SARAJEVO

Sign. LI-461

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1977. i 1984. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1966-1984; kutije 73 i knjiga 14; metara dužinskih 8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.97. “LUTKA” RADIONICA DJEČIJIH IGRAČAKA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. LT-311

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1948; kutija 1, metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.98. “LJEPOTA” TRGOVINSKO PREDUZEĆE KOZMETIKOM I PARFIMERIJSKOM ROBOM NA MALO – SARAJEVO

Sign. LJ-173

Arhivska građa preuzeta od preduzeća “Bazar” 1963. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1954-1962; kutije 3 i knjige 4; metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.99. “MALI MAGAZIN” TRGOVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. MM-174

Arhivska građa preuzeta od preduzeća “Bazar” 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1961; kutija 6 i knjige 3; metara dužinskih 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.100. “MARIJIN DVOR” ZANATSKO-USLUŽNO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. MD-462

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1981. godine.

Građa: nepotpuna ( samo stečajni dio); vremenski raspon: 1975-1981; kutije 4, metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.101. “MEHANIZACIJA” PREDUZEĆE ZA PROMET GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I STROJEVIMA – SARAJEVO

Sign. ME-51

Preduzeće je osnovano 1945. godine, a 1957. godine pripojeno preduzeću “Feroelektro” Sarajevo. Arhivska građa preuzeta 1959. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1956; kutija 131 i knjiga 90; metara dužinskih 16,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.102. “MESAR” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU MESOM I MESNIM PROIZVODIMA NO II REONA – SARAJEVO

Sign. M-312

Arhivska građa preuzeta je od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.103. “MESAR” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. M-87

Arhivska građa je preuzeta od likvidacione uprave 1960. i 1963.godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1952-1963; kutije 34 i knjige 4; metra dužinska 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.104. “MESOPROMET” PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. ME-197

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.105. RO “UNIVERZAL” ZVORNIK OOUR “METALOPRERAĐIVAČ” -SARAJEVO

Sign. MP-463

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1966-1989; kutije 33 i knjiga 19; metra dužinska 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.106. “METALOSTRUGAR” METALOSTRUGARSKO PRIVREDNO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. MS-313

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.107. “METALOSTRUGAR” ZANATSKO GRAĐEVINSKO BRAVARSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. MS-293

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1969. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon:1946-1968; kutija 91 i knjiga 16; metara dužinskih 10; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.108. “MLADOST” GRADSKO PREDUZEĆE ZA SNABDJEVANJE DJECE – SARAJEVO

Sign. M-140

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1952; kutije 2 i knjiga 1; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.109. “MLJEKARA” PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. M-196

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.110. “MLJEKARA” TRGOVINSKO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. MLJ-314

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.111. “MONTAŽA” INSTALATERSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. MO-328

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1970. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1958-1970; kutija 31 i knjiga 19; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.112. NABAVNO PREDUZEĆE INDUSTRIJE I RUDARSTVA – SARAJEVO

Sign. NP-70

Arhivska građa preuzeta 1959. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1949; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.113. “NAHOREVO” ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA – SARAJEVO

Sign. NA-152

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1962. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1946-1962; kutija 14 i knjiga 12; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.114. NARODNA KROJAČNICA NO II REONA – SARAJEVO

Sign. NK- 341

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.115. “NEIMAR” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. N-342

Preduzeće “Neimar” osnovano je 1946.godine, kao Zemaljsko građevinsko preduzeće koje je preuzelo arhivsku građu i djelatnost G.P. “Adam Till” Sarajevo koje je postojalo još od 1893.godine. Preduzeću “Neimar” pripojena su GP “Bjelašnica” i “Bosnarad”. Arhivska građa preuzeta od Arhiva Srednje Bosne Travnik 1975.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1893-1950; kutija 40 i knjige 93; metara dužinskih 5,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.116. “NERETVA” TRGOVAČKA RADNJA SA PAUŠALNIM DOPRINOSOM – SARAJEVO

Sign. NE-64

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1957-1958; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.117. “NOVA TRGOVINA” PREDUZEĆE NO IV REONA – SARAJEVO

Sign. NT-209

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.118. “NOVI MODEL” DRŽAVNA ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. NM-59

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1952-1957; kutija 1 i knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inentar.

6.3.119. “NOVITET” KROJAČKI SALON – SARAJEVO

Sign. N-368

Arhivska građa preuzeta u Arhiv 1976. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1956-1975; kutija 7; metara dužinskih 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.120. “OBNOVA” D.D. ZA PRERADU SIROVINA, TVORNICA VATE – SARAJEVO

Sign. O-291

Obnova d.d. za preradu sirovina, tvornica vate radila je na Grbavici Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1928-1945; kutija 7; metara dužinskih 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.121. “OBUĆAR” PREDUZEĆE ZA IZRADU OBUĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. O-343

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.122. “OBUĆAR” OBUĆARSKA RADIONICA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. OB-315

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.123. “ODRED” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – KISELJAK

Sign. OD-55

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1958.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1954; kutija 4 i knjige 4; metar dužinski 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.124. “OPRAVKA” KOMBINOVANA RADIONICA ZA VRŠENJE USLUGA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. OP-316

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.125. “OPSKRBA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE PREHRAMBENIM I TEKSTILNIM ARTIKLIMA NO I REONA – SARAJEVO

Sign. O-331

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 18 i knjige 2; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.126. “ORIJENT” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. OR-464

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1980. i 1986. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1966-1986; kutije 52 i knjiga 13; metara dužinskih 6; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.127. NIŠRO “OSLOBOĐENJE” – SARAJEVO

Sign. OS-465

U selu Donja Trnava kod Bijeljine štampan je 30. avgusta 1943. godine prvi broj lista “Oslobođenje”, glasila NOB-e u Bosni i Hercegovini. Od početka izlaženja, pa do kraja NOR-a štampano je u kontinuitetu trideset ratnih brojeva “Oslobođenja”. Posljednji, trideseti, štampan je 12. aprila 1945. godine u Sarajevu. Od tada, pa sve do danas “oslobođenje” izlazi u Sarajevu. Ukazom predsjednika Tita 1963. godine “Oslobođenje” je odlikovano ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1978. godine “Oslobođenje” je nosilac Nagrade ZAVNOBiH-a. Nakon izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu “Oslobođenje” je doživljavalo najteže trenutke u svojoj dugogodišnjoj istoriji, ali, uprkos stalnom granatiranju izlazilo je svaki dan. Za svoj rad je 1992. godine proglašen za list godine u svijetu, a dobio je i druga priznanja iz domena žurnalistike.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1990; kutija 629, knjiga 237, registratora 1138 i paketa 100; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar

6.3.128. “PALE” ZANATSKO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – PALE

Sign. P-466

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1973. i 1978. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1956-1977; kutije 54 i knjiga 20; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.129. “PARFIMERIJA” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PARFIMERIJSKOM I KOZMETIČKOM ROBOM – SARAJEVO

Sign. PA-146

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1954; kutije 2 i knjige 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.130. “PARKETAR” PARKETARSKO PREDUZEĆE NO III REJONA – SARAJEVO

Sign. P-318

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1948; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.131. “PAUŠALNE RADNJE” – “BUČA POTOK”, “DRINA” (“BEHAR”), “SMOKVA”, “MASLINA”- SARAJEVO

Sign. PR-166

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1962. godine.

Građa: nepotpuna, vremenski raspon: 1957-1959; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.132. “PEKARSKO PREDUZEĆE” NO II REONA – SARAJEVO

Sign. P-344

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.133. PEKARSKA RADIONA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. PE-319

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.134. “PLUG” ZANATSKA RADNJA – ILIDŽA

Sign. P-369

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1977. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1963-1976; kutije 2; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.135. “POLET” – SARAJEVO

Sign.PO-467

Arhivska građa preuzeta od DD “Polet” Sarajevo 2002.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1956-1995; kutija 50, registratora 750 i omota 170; metara dužinskih 100; djelimično sređena; pristupačna.

6.3.136. “POSREDNIK” – POSREDNIČKO STARETINARSKO PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. PS-214

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1951; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.137. “POVRĆAR” GRADSKO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU VOĆEM, POVRĆEM I STOČNOM HRANOM – SARAJEVO

Sign. P-345

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1953; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.138. “POVRĆAR” TRGOVINSKO PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. P-194

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: potpuna, vremenski raspon: 1945-1950; kutija 6 i knjige 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.139. “POVRĆAR” PREDUZEĆE NO III REONA -SARAJEVO

Sign. PO-320

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948; kutije 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.140. “POVRĆAR” PREDUZEĆE NO IV REONA – SARAJEVO

Sign. PO-208

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.141. “POVRĆE” TRGOVAČKO PREDUZEĆE VOĆEM I POVRĆEM – SARAJEVO

Sign. PO-58

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1960. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1953-1960; kutije 22 i knjiga 9; metara dužinska 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.142. PREDUZEĆE ZA UNAPREĐENJE DOMAĆINSTVA – SARAJEVO

Sign. PUD-468

Arhivska građa preuzeta 2003.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: ; registratora 3 i omota 4; metara dužinskih 1; nesređena, pristupačna.

6.3.143. “PREHRANA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. P-160

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 6 i knjige 3; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumari inventar.

6.3.144. PRODAJNI SERVIS – SARAJEVO

Sign. PS-80

Arhivska građa preuzeta 1960. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutije 3; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.145. “PROLETER” STOLARIJA NO II REONA – SARAJEVO

Sign. SP-187

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutije 3 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.146. “PROLJEĆE” PARFIMERIJA NO IV REONA – SARAJEVO

Sign. P-206

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarjaevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; kutija 1 i knjiga 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.147. “PUT” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. PU-142

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 10; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.148. “PUTNIK” – FILIJALA SARAJEVO

Sign. PT-351

Arhivska građa preuzeta od Arhiva BiH 1972. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1951; fascikle 3 i knjiga 11; metar dužinski 1; nesređena.

6.3.149. “RAD” USLUŽNO PREDUZEĆE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. R-201

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1952; kutija 5 i knjige 2; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.150. “RAD” KOMUNALNO-ZANATSKO PREDUZEĆE – KISELJAK

Sign. RK-468

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1980.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1965-1979; kutija 9; metara dužinskih: 0,9; nesređena; pristupačna.

6.3.151. RADIONICA ZA KUĆNU RADINOST NO III REONA – SARAJEVO

Sign. KR-321

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.152. “RADNIK” KOMUNALNO-USLUŽNO PREDUZEĆE – BREZA

Sign. RB-350

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1972. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1968-1969; omota 10; metar dužinski 1; nesređena.

6.3.153. “RADNIK” ZANATSKO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – MOKRO

Sign. RM-469

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1981. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:c nn 1964-1980; kutije 21 i knjiga 7; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.154. UPI RO “UGOSTITELJSTVO I TURIZAM” OOUR “RAJSKI DO” – TRNOVO

Sign. RDT-470

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1988.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1985; kutija 23 i knjiga 13; metara dužinskih 2,5; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

6.3.155. “REMENAR” ZANATSKO-SARAČKO-SEDLARSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. R-281

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1967. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1957-1965; kutija 8; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.156. “REMONT” PREDUZEĆE ZA REMONT I MONTAŽU – SARAJEVO

Sign. RMS-358

Arhivska građa preuzeta 1971.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1953; fascikli 7 i knjiga 7; metara dužinskih 0,5; nesređena; pristupačna.

6.3.157. SOUR UPI RO “PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA” OOUR PD “ROGATICA” – ROGATICA

Sign. RR-471

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1983-1990; kutija 17; metara dužinskih 1,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.158. RUDARSKI SERVIS – SARAJEVO

Sign. RS-78

Arhivska građa preuzeta 1960. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1950-1952; kutija 16 i knjiga 6; metra dužinska 1,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.159. “SANITARIJA” TRGOVINSKO PREDUZEĆE SANITETSKOM ROBOM – SARAJEVO

Sign. S- 54

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1958. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1954; kutije 24 i knjiga 12; metra dužinska 3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.160. “SARAJ” RADIONICA UMJETNIH ZANATA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. S-322

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1949; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.161. “SARAJEVSKA PIVARA” – SARAJEVO

Sign. SP-329

Prva proizvodnja piva u Sarajevu počela je u maju 1864.godine zaslugom jevrejskog trgovca Feldbauera. Godine 1870. u Kovačićima podiže novu pivaru Slovenac Andrija Gerdouč. Nakon austro-ugarske okupacije Hajnrih Levi otvorio je 1881. godine u Sarajevu, na mjestu današnje pivare, privatnu pivaru. Godine 1882. na Koševskom potoku podigao je svoju pivaru Georg Ašanbrener. Sve tri ove pivare su se 28. februara 1893. godine ujedinile u jedno dioničko društvo – pod nazivom Dionička pivara. Ova će pivara za kratko vrijeme steći monopol na najširem području bosansko-hercegovačkog tržišta i tako postati jedno veliko preduzeće u rukama akcionarskog društva, sastavljeno isključivo od moćnih stranaca. Sarajevska pivara je zapala u period krize od 1931. do 1936. godine. Do oživljavanja proizvodnje dolazi 1936/37. godine i prodaja piva od tada, pa sve do 1939/40. je skoro utrostručena. Arhivska građa je preuzeta od Pivare 1969. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1893-1945; kutija 52 i knjiga 15; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.162. “SAVA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. S-472

Arhivska građa preuzeta 1995. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1986; kutija 37 i knjiga 9; metara dužinskih 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.163. “SEMBERIJA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. SE-91

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1953.1957; kutija 8 i knjige 4; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.164. SERVIS DRVNE INDUSTRIJE – SARAJEVO

Sign. SDI-77

Arhivska građa preuzeta 1960. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1952; kutija 12 i knjiga 5; metar dužinski 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.165. SERVIS ZA INDUSTRIJU – SARAJEVO

Sign. SZI-75

Arhivska građa preuzeta 1960. godine od “Feroelektra” Sarajevo.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1952; kutije 22 i knjiga 7; metra dužinska 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.166. “SLAD” PRŽIONA KAFE III REONA – SARAJEVO

Sign. SL-232

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.167. SLASTIČARSKA RADIONA NO III REONA – SARAJEVO

Sign. SR-324

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.168. “SOBOSLIKAR” ZANATSKO USLUŽNO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. S-232

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1963; kutija 12 i knjige 2; metara dužinskih 1,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.169. SOBOSLIKARSKO-LIČILARSKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. SO-346

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutije 1 i knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.170. SOUR “SODA SO” TUZLA RO “SODA SO – KOMERC” – SARAJEVO

Sign. SSK-473

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1980. i 1987. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1952-1980; kutija 139 i knjiga 115; metara dužinskih 19; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.171. “SOKOLAC” MESARSKO-KOBASIČARSKA ZADRUGA – SOKOLAC

Sign. S-227

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1964. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1960-1963; kutije 4 i knjiga 1; metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.172. “SOLAR ELEKTRONIK” – SARAJEVO

Sign.SE-474

Arhivska građa preuzeta 1992.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1981-1989; paketa 5 i knjiga 4; metra dužinskih 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.173. SRESKO ŠUMSKO GAZDINSTVO – SARAJEVO

Sign. SŠG-359

Arhivska građa preuzeta od Arhiva BiH 1972. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1951; knjige 3 i fascikle 3; metra dužinska 0,5; nesređena.

6.3.174. “STARI GRAD” BRAVARSKO-LIMARSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. SBL-251

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1966. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1960-1963; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.175. SOUR UPI RO “SARADNJA” SARAJEVO OOK “STJENICE” – ROGATICA

Sign. SR-475

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1979-1990; kutija 13; metara dužinskih 1,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.176. “SUTJESKA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. SU-71

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1960. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1958; kutije 44 i knjiga 37; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.177. “ŠESTI APRIL” TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. 6A-143

Arhivska građa preuzeta od NOS-a 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1951; kutija 1, metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.178. “ŠLJIVA” TRGOVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. Š-57

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1959.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1956; kutije 3 i knjiga 1; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.179. SOUR ŽTO RO “AUTOSAOBRAĆAJ” OOUR “TAXI SLUŽBA” – SARAJEVO

Sign. TS-476

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1982. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1977-1982;kutije 52 i knjiga 12; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.180. TEHNOPORT – INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. T-299

Preduzeće je nastalo fuzijom preduzeća: Novogradnja, Neimar, Stambene zajednice Čengić Vila i Uslužno.zanatskog centra Čengić Vila. Do fuzije je došlo 1966. godine. Arhivska građa preuzeta od Likvidacione komisije 1969. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1959-1969;kutija 126 i knjiga 30; metara dužinskih 14; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.181. “TERMOELEKTRO” ZANATSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. TE-477

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1987. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1970-1976; kutija 12 i knjiga 7; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.182. “TILAVA” GRADSKO UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. UPT-190

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1951-1953; kutije 4 i knjige 2; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.183. “TISA – DUNJA” TRGOVINSKA RADNJA VOĆEM I POVRĆEM – SARAJEVO

Sign. TD-61

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1957-1958; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.184. “TJESTENINA” TVORNICA TIJESTA KOŠEVO – SARAJEVO

Sign. T- 134

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1950.; kutija 5 i knjiga 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.185. TRANSPORTNO PREDUZEĆE NO V REONA ILIDŽA – SARAJEVO

Sign. TP-211

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1954; kutija 6 i knjige 2; metara dužinska 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.186. TRGOVAČKO PREDUZEĆE ZA SNABDIJEVANJE NO III REONA – SARAJEVO

Sign. TPS-203

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1951; kutije 3 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.187. TRGOVAČKO PREDUZEĆE ZA PRODAJU MESA I MESNIH PRERAĐEVINA NO IV REONA – SARAJEVO

Sign. ME-210

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1949; kutija, 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.188. TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO IV REONA ZA PROMET PREHRAMBENIM ARTIKLIMA – SARAJEVO

Sign. TP-205

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1951; kutija 6 i knjige 4; metara dužinska 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.189. TRGOVINSKO PREDUZEĆE NASELJA ILIDŽA NO V REON – SARAJEVO

Sign. TPI-213

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutije 2; metara dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.190. “TRIKOTAŽA” PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. TR-348

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.191. SOUR UPI RO “SARADNJA” OOK “TRNOVO” – TRVNOVO

Sign.TST-478

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1991. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1977-1988; registratora 42, knjiga 13 i omota 19; metara dužinskih 6; nesređena.

6.3.192. “TURIST” TURISTIČKO PREDUZEĆE – PALE

Sign. TU-60

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1959. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1954-1956; kutije 2 i knjiga 1; metara dužinskih 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.193. “TURISTIČKA IZGRADNJA” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. TI-90

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1956; kutija 39 i knjiga 10; metra dužinska 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.194. “UNIONKOMERC” PREDUZEĆE ZA ZASTUPANJE I POSREDOVANJE – SARAJEVO

Sign. UN-370

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1976. i 1983. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon:1954-1983; kutije 22 i knjiga 7; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.195. “USLUGA” PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. U-347

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.196. “USLUGA” KOMUNALNO-USLUŽNO PREDUZEĆE – TRNOVO

Sign. U-364

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1973. i 1976. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1962-1974; kutija 8 i knjiga 12; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.197. “UZOR” UGOVORNA RO – SARAJEVO

Sign.UZ-479

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1991.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1983-1990; kutije 2 i paketa 2; metara dužinskih 1,5; nesređena.

6.3.198. “VAR” BRAVARSKO-LIMARSKA, AUTO-MEHANIČARSKA ZANATSKA RADNJA – SARAJEVO

Sign. VAR-234

Arhivska građa preuzeta 1965.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1958-1961; paketa 3; metara dužinskih 1; nesređena.

6.3.199. “VEZILJA” PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. V-216

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpun; vremenski raspon: 1949-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.200. “VISOKOGRADNJA” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign.VG-480

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1937-1955; knjiga 5; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.201. VOJNO-TEHNIČKI ZAVOD – SARAJEVO

Sign. VTZ-294

Predsjedništvo Ministarskog savjeta Demokratske Federativne Jugoslavije, aktom strogo pov. br. 101. od 20.6.1945.godine, donosi odluku kojome se pod upravu Ministarstva narodne odbrane stavljaju svi vojni zavodi, a koji su kao takvi postojali do 6.4.1941.godine. Ova odluka odnosi se i na Vojno-tehnički zavod Sarajevo sa Vogošćom i Ilijašom. Ovaj Zavod u maju 1945. godine ima preko 900 zaposlenih, a proizvodnja mu je bila strogo namjenska tj. za potrebe armije. u ovo vrijeme pada i definitivno preselenje VTZ iz Sarajeva u Vogošću. Aktom iz novembra 1945. godine VTZ Sarajevo mijenja naziv u VTZ “Tito”. Avgusta 1947. godine VTZ “Tito” dobija novo ime Preduzeće “Tito” Sarajevo i pod ovim imenom posluje sa kraticom PRETIS. Arhivska građa preuzeta od Preduzeća “Mepling” Sarajevo, 1969. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1945-1958; kutija 242 i knjiga 123; metara dužinskih 30; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.202. “VRATNIK” ZANATSKO USLUŽNO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign.VT-481

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1978.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1971-1977; kutija 5 i knjige 2; metara dužinska 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.203. “ZADRUGAR” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. Z-169

Arhivska građa prezeta od Likvidacione uprave 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1951-1961; kutije 74 i knjiga 19; metara dužinskih 8,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.204. ZAVOD ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I USLUGA – SARAJEVO

Sign. ZUP-482

Arhivska građe preuzeta od Stečajne uprave 1979.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1960-1978; kutije 23 i knjiga 6; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.205. “ZDRAVLJAK” GRADSKO POSLASTIČARSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. ZD-180

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1955; kutija 36 i knjiga 16; metra dužinska 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.206. “ZELENAR” TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO II REONA – SARAJEVO

Sign. ZL-199

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 5 i knjige 4; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.207. “ZELENAR” TRGOVINA VOĆEM I POVRĆEM NO III REONA – SARAJEVO

Sign. ZL-326

Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.208. “ZEMALJSKI PROIZVOD” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA – SARAJEVO

Sign. ZP-163

Arhivska građa preuzeta od likvidacione uprave 1962. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1951-1961; kutija 51 i knjiga 37; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.209. “ZIDAR” GRADSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. Z-159

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1952; kutija 51 i knjiga 10; metara dužinskih 5,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.210. “ZIDAR” GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign. Z-349

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1963; kutija 46 i knjiga 12; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.211. “ZVIJEZDA” TRGOVAČKO PREDUZEĆE NO I REONA – SARAJEVO

Sign. Z-193

Arhivska građa primljena u Arhiv 1963.godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1949-1951; kutija 6 i knjiga 1; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.212. “ŽELJEZNIČAR” ZANATSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE – SARAJEVO

Sign.Ž-483

Arhivska građa preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave 1985. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1966-1980; kutije 23; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

6.3.213. ŽELJEZNIČKA RADIONICA – SARAJEVO

Sign. Ž-330

Odluku o izgradnji Željezničke radionice u Sarajevu donijela je Austro-ugarska 1890.godine. Radionica je obuhvatala dio prostora koji i danas obuhvata “Vaso Miskin Crni”. Navodi se, da je 1907. godine u Bosni i Hercegovini bilo 14 željezničkih radionica u kojima su vršene servisne opravke, a Željeznička radionica u Sarajevu te 1907. godine, dobija naziv Centralna radionica. Obzirom na poslove koji su se u njoj obavljali, u odnosu na druge radionice, ona vremenom postaje Glavna radionica. Završetkom prvog svjetskog rata i stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Željeznička radionica je nastavila rad. Kao i u ranijem periodu, osnovna proizvodna djelatnost u Radionici, u cijelom periodu između dva rata, sastojala se u remontu lokomotiva i vagona uskog kolosjeka, u čemu je učestvovalo više specijalizovanih grupa radnika: livci, tokari, kovači, remenari, električari, limari, lakireri i drugi. Na kraju drugog svjetskog rata neprijatelj je, prilikom povlačenja iz Sarajeva, oštetio preko 25% svih postrojenja i uređaja radionice, ali je nije uspio onesposobiti za proizvodnju. U periodu socijalističke izgradnje Glavna željeznička radionica “Vaso Miskin Crni” imala je specifičan put. Od preduzeća koje je decenijama opravljalo putničke i teretne vagone i parne lokomotive uskotračnog koosjeka, u specifičnim materijalnim uslovima, postepeno je izraslo u industrijsko preduzeće. Početkom juna 1959. godine, do tada Željeznička radionica “Vaso Miskin Crni” dobila je naziv Fabrika željezničkih vozila “Vaso Miskin Crni”. Pod tim nazivom preduzeće posluje sve do jula 1964. godine. Tada opet, zbog dopune programa proizvodnje, dobiva naziv Industrija transportnih sredstava i mašina “Vaso Miskin Crni” Sarajevo. Od 18.8.1972. godine Industrija transportnih sredstava i mašina “Vaso Miskin Crni” iz Sarajeva je ušla u sastav “Energoinvesta”. Arhivska građa preuzeta od Preduzeća 1971. i 1985. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1920-1963; kutija 574 i knjiga 293; metara dužinskih 65; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

Comments are closed.