Djelatnost arhiva

Djelatnost Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo definirana je Zakonom o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo iz 2016. godine, Odlukom o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo iz 2012. godine te Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji JU Historijski arhiv Sarajevo.

Trenutno je na čekanju donošenje novog Zakona o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo, nakon što su završene sve procedure u Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo, koji još dodatno definiraju i tretiraju arhivsku građu kao pokretnu kulturno-historijsku baštinu.

Djelatnost Arhiva prati njegova unutrašnja organizacija. Poslovi Arhiva su raspoređeni po njegovim organizacionim jedinicama (odsjecima i službama).

Historijski arhiv Sarajevo je kulturna, obrazovna i upravna ustanova čiji su primarni zadaci:

  • evidencija i nadzor nad registraturama, stvaraocima te imaocima registraturne i arhivske građe;
  • preuzimanje, čuvanje i zaštita arhivske građe;
  • sređivanje i obrada arhivske građe;
  • davanje na korištenje, objavljivanje i prezentiranje arhivske građe u kulturne, naučno-obrazovne, dokazne i javno-pravne svrhe.

Comments are closed.