Kontakt

JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

Alipašina 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

nasa-mala-klinika

Telefoni:
Centrala: +387 (33) 223-281, +387 (33) 554-460
Uprava – tel/fax: +387 (33) 209-737
Vanjska služba – tel/fax: +387 (33) 209-675
Depo Vrbanjuša: +387 (33) 573-310

E-mail: has @ arhivsa.ba / historijski.arhiv.sarajevo @ gmail.com
Web: http://www.arhivsa.ba

…ili ispunite formular za kontakt / …or fill the contact form

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak    08:00 h – 16:00 h
Rad sa strankama: 10:00 h – 13:00 h
Čitaonica: 09:00 h – 15:00 h

Comments are closed