NADZORNI ODBOR

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

NADZORNI ODBOR (Mandat: od 08.10.2021.)

  • Vahid Grbo, predsjednik
  • Almina Aljović, članica
  • Aleksandra Pijuk-Pejčić, članica (ispred ustanove)

V.D. NADZORNI ODBOR (Mandat: od 28.05.2020. – 28.08.2020.)

  • Senad Kovačević, v.d. predsjednik
  • Edin Šaković, v.d. član,
  • Amela Begić, v.d. članica

NADZORNI ODBOR (Mandat: 26.12.2017. – 28.05.2020.)

  • Minka Dautbašić, dipl. arhitekt, predsjednik,
  • Amel Sirovina, dipl. pravnik, član
  • Džemila Čekić, dipl. pravnik, član ispred ustanove

Comments are closed.