Kolektiv

Direktor

Haris Zaimović
viši arhivist


Odsjek za opće-pravne poslove i zaštitu građe izvan arhiva


Džemila ČEKIĆ
, rukovodilac Odsjeka
sekretar, viši arhivist

Služba za opće-pravne poslove

Amina MEDIĆ
arhivski tehničar

Arijana PAŠIĆ
čistačica-spremačica

Ensar RAMIĆ
domaćin zgrade

Služba za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama

mr sci. Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ
viši arhivist

Amela BEDAKOVIĆ
mlađi arhivist

 


Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda


Saša Beltram, rukovodilac Odsjeka
viši arhivist

Jasmin TURČALO
arhivist

Adis HODŽIĆ
arhivist

Indira TORLAK
arhivski tehničar

Irfan ĐEŠEVIĆ
arhivski tehničar

Omer BAJIĆ
arhivski tehničar

Mirsada AGIĆ
arhivski tehničar


Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe


Admir NEZIROVIĆ
, rukovodilac Odsjeka

viši arhivist

Ismeta DŽIGAL-BERKOVAC
viši arhivist

Elma DERVIŠBEGOVIĆ
viši arhivist

Ismihana ČERKEZ
arhivski tehničar

Adnan ŠAPČANIN
arhivski tehničar


Odsjek za naučno-istraživačku i kulturno-obrazovnu djelatnost


Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER,
rukovodilac Odsjeka
viši arhivist

Velid JERLAGIĆ, arhivist 

 

 


 

Comments are closed.