Kolektiv

Direktor

mr sci. Fuad Ohranović
viši arhivist


Odsjek za opće-pravne poslove i zaštitu građe izvan arhiva


Džemila ČEKIĆ
, rukovodilac odsjeka
sekretar, viši arhivist

Služba za opće-pravne poslove

Amina MEDIĆ
administrativni tehničar, arhivski tehničar

Arijana PAŠIĆ
čistačica-spremačica

Ensar RAMIĆ
domaćin zgrade

Služba za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama

mr sci. Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ
viši arhivist

Elma DERVIŠBEGOVIĆ
arhivist

Amela BEDAKOVIĆ
viši arhivski tehničar

Jasmin HALILAGIĆ
viši arhivski tehničar

Adnan ŠAPČANIN
arhivski tehničar

Mirsada AGIĆ
arhivski tehničar


Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda

Admir NEZIROVIĆ, rukovodilac odsjeka
viši arhivist

Saša BELTRAM
arhivist, voditelj biblioteke

Jasmin TURČALO
arhivist

Adis HODŽIĆ
arhivist

Indira TORLAK
arhivski tehničar

Irfan ĐEŠEVIĆ
arhivski tehničar


Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe

Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER, rukovodilac odsjeka
viši arhivist

Haris ZAIMOVIĆ
viši arhivist

Ismeta DŽIGAL-BERKOVAC
viši arhivist

Ismihana ČERKEZ
arhivski tehničar

Omer BAJIĆ
arhivski tehničar


Odsjek za naučno-istraživačku, izdavačku i kulturno-obrazovnu i propagandnu djelatnost

mr sci. Sejdalija GUŠIĆ, rukovodilac odsjeka
arhivski savjetnik

Atif MUŠINOVIĆ
viši arhivist

Velid JERLAGIĆ
arhivist


 

Comments are closed.