Kolektiv

Direktor

mr sci. Fuad Ohranović
viši arhivist


Odsjek za opće-pravne poslove i zaštitu građe izvan arhiva


Džemila ČEKIĆ
, rukovodilac odsjeka
sekretar, viši arhivist

Služba za opće-pravne poslove

Amina MEDIĆ
administrativni tehničar, arhivski tehničar II. vrste

Mirsada AGIĆ
daktilograf

Arijana PAŠIĆ
čistačica-spremačica

Ensar RAMIĆ
domaćin zgrade

Služba za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama

mr sci. Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ
viši arhivist

Elma DERVIŠBEGOVIĆ
arhivist

Amela BEDAKOVIĆ
viši arhivski tehničar

Adnan ŠAPČANIN
arhivski tehničar II. vrste


Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda


Admir NEZIROVIĆ
, rukovodilac odsjeka
viši arhivist

Saša BELTRAM
arhivist, voditelj biblioteke

Jasmin TURČALO
arhivist

Jasmin HALILAGIĆ
viši arhivski tehničar

Indira TORLAK
arhivski tehničar II vrste

Irfan ĐEŠEVIĆ
arhivski tehničar II vrste


Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe


Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER
, rukovodilac odsjeka

viši arhivist

Haris ZAIMOVIĆ
viši arhivist

Ismeta DŽIGAL-BERKOVAC
viši arhivist

Adis HODŽIĆ
arhivist

Ismihana ČERKEZ
arhivski tehničar II vrste

Omer BAJIĆ
arhivski tehničar II vrste


Odsjek za naučno-istraživačku, izdavačku i kulturno-obrazovnu i propagandnu djelatnost

mr sci. Sejdalija GUŠIĆ, rukovodilac odsjeka
arhivski savjetnik

Atif MUŠINOVIĆ
viši arhivist

Velid JERLAGIĆ
arhivist


 

Comments are closed.