U Tešnju predstavljena Izložba “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”

U srijedu, 15. marta 2017. godine u Tešnju je u okviru manifestacije ”Tešanjsko proljeće 2017” otvorena izložba Historijskog arhiva Sarajevo “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”. Nastala kao rezultat saradnje Historijskog arhiva Sarajevo i Državnog arhiva u Dubrovniku, izložba je i dio projekta izrade publikacije analitičkog inventara bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koje se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, u zbirci Acta Turcarum. Izložbom je predstavljeno 13 panoa na kojima su, uz… Više

Otvorena izložba “Bosna i Hercegovina na crtežima”

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Historijski arhiv Sarajevo je postavio izložbu pod nazivom “Bosna i Hercegovina na crtežima”, autora višeg arhiviste Admira Nezirovića i arhiviste Saše Beltrama. Eksponati postavljeni na ovoj izložbi su dio Zbirke reprodukcija i crteža Historijskog arhiva Sarajevo. Zbirka reprodukcija i crteža u Historijskom Arhivu Sarajevo je nastala otkupom od pojedinaca i institucija, kao i izdvajanjem iz raznih fondova i zbirki arhiva. Ova zbirka se sastoji… Više

Prezentirani najznačajniji dokumenti o ZOI ’84 iz fondova Historijskog arhiva Sarajevo

U povodu obilježavanja 33. godišnjice početka Zimskih olipijskih igara ZOI ’84 u Sarajevu, Historijski arhiv Sarajevo prezentirao je kroz dane otvorenih vrata najznačajnije dokumente iz arhivskog fonda Skupštine Grada Sarajeva i drugih fondova i zbirki koji svjedoče o ovim značajnim danima za historiju Sarajeva, Bosne i Hercegovine, kao i bivše Jugoslavije. Među dokumentima koji su izloženi, izdvojeni su zapisnici sa sjednica Organizacionog komiteta ZOI ’84, iz kojih se mogu dobiti podaci kako… Više

Studenti Filozofskog fakulteta posjetili Arhiv

U utorak, 10. 1. 2017. Historijski arhiv Sarajevo su posjetili studenti Filozofskog Fakulteta Sarajevo, koji pohađaju izborni predmet “Arhivistika”, profesora Amira Duranovića. Studentima su se obratili direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović, te arhivisti Haris Zaimović, Atif Mušinović, Velid Jerlagić i Saša Beltram. Oni su studentima predstavili rad arhiva, fondove i zbirke, zakonsku regulativu, bibliotečku građu, te digitalni aspekt arhivistike. Studenti su imali priliku i pogledati kratki dokumentarni film o Historijskom arhivu… Više

Usvojen novi Zakon o arhivskoj djelatnosti

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 5. 12. 2016. godine, usvojen je novi Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo. Ovim zakonom uređeno je prikupljanje, evidentiranje, preuzimanje, zaštita, čuvanje, sređivanje, istraživanje i naučna obrada, uslovi i način korištenja arhivske i registraturne građe iz djelokruga organa vlasti i drugih institucija Kantona Sarajevo, jedinica lokalne samouprave i uprave sa teritorija Kantona, udruženja i drugih pravnih i fizičkih lica utvrđenih ovim zakonom, nadležnost i djelatnost… Više

Izložba “Rukopisi Kur’ana” predstavljena u KC “Kralj Fahd”

Izložbe rukopisa Kur’ana iz Historijskog arhiva Sarajevo i arapskih rukopisa iz kolekcije Orijentalnog instituta svečano su otvorene u izložbenom salonu KC “Kralj Fahd” povodom 18. decembra, Međunarodnog dana arapskog jezika. Direktor Kulturnog centra “Kralj Fahd” Muhamed Alu Šejh, te direktor Historijskog arhiva Sarajevo mr. Fuad Ohranović i direktor Orijentalnog insituta Univerziteta u Sarajevu dr. Adnan Kadrić obratili su se prisutnima i istakli važnost arapskog jezika u Bosni i Hercegovini i svijetu kroz… Više

Delegacija arhiva u posjetu Gradu Bursi

Na poziv Istraživačkog centra Grada Burse (Bursa araştırmaları merkezi), delegacija Historijskog arhiva Sarajevo posjetila je taj grad 15. decembra. Direktor arhiva, mr. sc. Fuad Ohranović, te viši arhivist Atif Mušinović i arhivist Elma Dervišbegović, susreli su se sa domaćinom, g. Mehmetom Esenom iz Istraživačkog centra Grada Burse, a sastanci su održani i sa predstavnicima gradskih vlasti. Tokom posjete dogovorena je saradnja na projektima, čija realizacija se očekuje tokom 2017. godine.

Predstavljena druga knjiga rukopisa Laure Papo Bohorete

Izdanje druge knjiga rukopisa jevrejske spisateljice i dramaturginje Laure Papo Bohorete, predstavljeno je sinoć u Sarajevu, na Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Profesor Sarajevskog univerziteta u penziji i jedan od samo dva govornika jevrejsko-španskog jezika u cijeloj Bosni i Hercegovini David Kamhi za Bohoretu je kazao da je “rudnik zlata”, koji naša publika ne poznaje zbog jezičke barijere. Međutim, istakao je da  ono što je do sada prevedeno, predstavlja “vrh poezije, dramaturgije… Više

Izložba “Iz sehare starog Sarajeva” za Dan državnosti BiH

Izložba fotografija iz fondova i zbirki Historijskog arhiva Sarajevo “Iz sehare starog Sarajeva” i izložba umjetničkih slika iz fundusa Muzeja Sarajeva – “Mostovi Sarajeva”, svečano su otvorene 24. novembra/studenog 2016. godine u Brusa-bezistanu. Izložbu su svečano otvorili direktor Muzeja Sarajevo Mirsad Avdić i direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović. Cilj izložbe je, kako je rečeno, da probudi sjećanja na zaboravljeno Sarajevo, zaboravljena vremena, te na grad u kojem su njegovi građani iz… Više

Prva knjiga Bohoretinih “Rukopisa” promovisana u Užicu

U organizaciji Istorijskog arhiva Užice, a u okviru programa Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, 8. novembra 2016. je održana promocija izdanja Historijskog arhiva Sarajevo “Rukopisi Laure Papo Bohorete”, knjiga 1. Promocija izdanja HAS-a u ovom gradu nastavak je uspješne saradnje sarajevskog i užičkog arhiva na temelju Protokola o saradnji potpisanog 2005. godine. “Rukopise” su promovisali direktor užičkog arhiva Željko Marković, direktor Historijskog arhiva Sarajevo mr. sci. Fuad Ohranović, arhivski savjetnik mr. sci…. Više

Generalni direktor Državnog arhiva Republike Turske u posjeti Historijskom arhivu Sarajevo

Historijski arhiv Sarajevo (HAS) danas su posjetili generalni direktor Državnog arhiva Republike Turske dr. Uğur Ünal i njegov zamjenik Sebahattin Bayram. U delegaciji su bili i direktor Arhiva BiH Saša Klepić sa zamjenicima, direktor instituta Yunus Emre Mehmet Akif Ayman, ataše za kulturu Ambasade Republike Turske u BiH Soner Şahin, mr. sci. Nusret Čolo ispred Ministarstva kulture i sporta FBiH, te dr. sci. Sedad Bešlija ispred Instituta za historiju. Direktor Historijskog arhiva… Više

Koordinator TIKA-e za BiH posjetio arhivski depo na Vrbanjuši

U četvrtak, 22. 9. 2016. godine je našu zgradu depoa na Vrbanjuši posjetila delegacija međunarodne agencije Republike Turske za saradnju i razvoj na čelu sa koordinatorom TIKA-e za BiH prof. dr Birolom Četinom (Birol Çetin). Direktor Historijskog arhiva Sarajevo mr Fuad Ohranović je upoznao g. Četina sa teškim stanjem u kojem se nalazi naš objekat depoa. Gosti iz Turske nisu krili svoje iznenađenje lošim uvjetima čuvanja vrijedne arhivske građe, te konstatovali da… Više

Ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić posjetio depo Historijskog arhiva

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić obišao je danas depo Historijskog arhiva Sarajeva na Vrbanjuši i uvjerio se u kakvom se stanju trenutno nalazi sam objekat, kao i arhivska građa pohranjena u njemu. Zajedno sa višim arhivistom Harisom Zaimovićem, sekretarom arhiva Džemilom Čekić i uposlenicima, obišao je cjelokupan objekt depoa, te pregledao oštećenja na zapadnom krilu objekta nastala usljed tonjenja tog dijela zgrade. Ministar je istakao da je zgrada i… Više

Imenovana komisija za polaganje arhivističkog ispita

Na prijedlog direktora Historijskog arhiva Sarajevo, ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić je dana 29. 6. 2016. godine imenovao Komisiju za polaganje arhivističkog ispita i sticanje osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti. Za predsjednika komisije imenovan je dr sci. Andrej Rodinis, a za zamjenika predsjednika Komisije mr sci. Fuad Ohranović. Članovi komisije i ispitivači su: dr sci. Andrej Rodinis, za “Arhivističku informatiku” (zamjena: Velid Jerlagić); mr sci. Sejdalija Gušić… Više

Ojačavanje kapaciteta kulturnih radnika za ulazak u evropske fondove za kulturu

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić organizovao je danas sastanak sa direktorima javnih ustanova kulture u Kantonu Sarajevo u suradnji sa Deskom Kreativna Evropa u Sarajevu i njihovom predstavnicom Aidom Kalender. Cilj sastanka bio je prenijeti potrebna praktična znanja kulturnim radnicima kako bi se ojačali kapaciteti za pisanje uspješnih aplikacija za EU program Kreativna Evropa te predstavio rad i dostignuća iz oblasti muzike, plesa, teatra, muzeologije, vizuelnih umjetnosti te kreativnih… Više

Dan otvorenih vrata u Historijskom arhivu Sarajevo

Historijski arhiv Sarajevo obilježio je jučer, 9. juna, Međunarodni dan arhiva, otvorivši vrata građanima i medijima. U čitaonici arhiva predstavljeni su interesantni segmenti arhivske građe koja se nalazi u arhivskim fondovima i zbirkama. – Historijski arhiv Sarajevo pridružio se time velikom broju arhivskih institucija i asocijacija iz Evrope i svijeta u obilježavanju ovog značajnog dana – izjavio je predstavnicima medija direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović. Kroz manifestaciju “Sedmica arhiva – Međunarodni… Više

Održana izložba “Rukopisi Kur’ana” iz fundusa HAS-a

Izložba ”Rukopisi Kur’ana” otvorena je u petak, 3. juna 2016. godine u Gazi Husrev – begovoj biblioteci u Sarajevu. Primjerci rukopisa su iz Orijentalne zbirke Historijskog arhiva Sarajeva, a predstavljeni su povodom Međunarodnog dana arhiva. Autori izložbe su Atif Mušinović i Sejdalija Gušić iz Historijskog arhiva Sarajevo, te Haso Popara iz Gazi Husrev-begove biblioteke. Koautor Haso Popara je pojasnio da su rukopisi koju su izloženi nastali od 14. do 19. stoljeća, te… Više

Imenovan novi direktor Historijskog arhiva Sarajevo

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 21.4. 2016. godine, na mjesto direktora Historijskog arhiva Sarajevo imenovan je mr. sci. Fuad Ohranović, na mandatni period od četiri godine. Fuad Ohranović rođen je u Višegradu 1985. godine. Osnovnu i srednju školu- Gazi Husrev-begovu medresu završio je u Sarajevu. Diplomirao je 2008. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naučni stepen magistra nauka stekao je 2014. godine na istom fakultetu. U Historijskom… Više

Šezdeset osam godina od osnivanja Historijskog arhiva Sarajevo

Od svog osnivanja, Historijski arhiv Sarajevo je, bez obzira na sve nedaće, do današnjih dana ostao i opstao kao središnja institucija arhivske djelatnosti koja je nezaobilazna za proučavanje naše narodne i zavičajne prošlosti. Baština prikupljena i razvrstana u njegovim spremištima neiscrpno je vrelo za istraživanje prohujalih povijesnih i drugih događaja, ali i temelj za razumijevanje suvremenosti. U proteklih 68 godina svoje djelatnosti dijelio je sudbinu grada u kojem je osnovan. Njegovi dosezi… Više