Javni oglas o prodaji motornog vozila putem javnog nadmetanja/licitacije

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o prodaji motornog vozila Škoda Roomster, broj 02-2541-2/21 od 18.11.2021. godine, JU Historijski arhiv Sarajevo objavljuje Javni oglas o prodaji motornog vozila putem javnog nadmetanja/licitacije.

Tekst oglasa u cjelini sa obrascem za cijenu ponude preuzmite ovdje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.