Historijski arhiv Sarajevo član DARIAH konzorcija

Bosna i Hercegovina je od septembra ove godine i zvanično postala punopravnom članicom DARIAH konzorcija. Drago nam je da je i Historijski arhiv Sarajevo dio tima organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje će predvođene Univerzitetom Sarajevo kao koordinatorom, sprovoditi DARIAH aktivnosti u našoj zemlji. DARIAH (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke nauke) ima za cilj poboljšati i podržati digitalno omogućeno istraživanje i poučavanje u umjetničkim i humanističkim naukama. DARIAH spaja pojedinačne najsavremenije digitalne umjetničke i humanističke aktivnosti i njihove rezultate skalira na evropskom nivou. DARIAH djeluje od 2014. godine i trenutno okuplja 20 zemalja članica i nekoliko partnera u šest zemalja koje nisu članice.

Više informacija dostupno na linku: https://www.dariah.eu/2021/09/06/bosnia-and-herzegovina-joins-dariah-as-full-member/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.