Obavijest o polaganju arhivističkog ispita

Obavijest o polaganju arhivističkog ispita

Obavještavaju se zainteresovani da će se polaganje arhivističkog ispita održati u četvrtak, 19. septembra 2019. godine, u 16:15 sati, u Historijskom arhivu Sarajevo, ul. Alipašina 19., Sarajevo.

Zainteresovani kandidati koji pristupaju polaganju stručnog ispita u ovom roku obavezni su podnijeti prijavu za polaganje najkasnije do 5. septembra 2019. godine.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokol Arhiva sa naznakom “Za polaganje arhivističkog ispita – stručnog ispita, Komisija za polaganje arhivističkog ispita i sticanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti“.

Troškove polaganja arhivističkog ispita uplatiti na račun Historijskog arhiva Sarajevo.

Uz prijavu za polaganje ispita obavezno se prilaže sljedeće:

1) Ako se polaže ispit stručne osposobljenosti (radnici iz registratura), prilaže se slijedeće:

 • diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi/fakultetu ili stručnom zvanju (orginal ili ovjerena
  kopija);
 • uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu/radni staž, odnosno o radu u struci ustanove u
  kojoj je kandidat završio pripravnički staž, odnosno radio u struci, sa navedenim osnovnim podacima o poslovima koje je obavljao;
 • potvrda o uplati troškova polaganja arhivističkog ispita (dostaviti najkasnije do dana polaganja stručnog ispita).

2) Ako se polaže arhivistički ispit (radnici iz arhiva):

 • diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi/fakultetu ili stručnom zvanju (orginal ili ovjerena kopija);
 • uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu/radni staž, odnosno o radu u struci ustanove u kojoj je kandidat završio pripravnički staž, odnosno stekao radno iskustvo, sa navedenim osnovnim podacima o poslovima koje je obavljao;
 • mišljenje neposrednog rukovodioca kandidata o njegovom radu u toku stručne obuke;
 • potvrda o uplati troškova polaganja arhivističkog ispita (dostaviti najkasnije do dana polaganja ispita).

Za oslobađanje od obaveze polaganja pojedinih predmeta arhivističkog ispita kandidati su dužni podnijeti pismeni zahtjev i priložiti dokaz (potvrdu, uvjerenje) o položenom ispitu.

Popunjenu Prijavu za polaganje arhivističkog – stručnog ispita možete poslati na email adresu: has@arhivsa.ba. Kandidati su dužni da popunjenu Prijavu lično dostave i na protokol Arhiva.

                                                                                                                                                                                                                                               Predsjednik Komisije
                                                                                                Mr.sci. Fuad Ohranović

 

Dokumenti vezani uz prijavu:

Comments are closed.