Historijski arhiv Sarajevo na 3. kongresu arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Od 5. do 7. juna 2019. godine u Laktašima održan je 3. kongres arhivskih radnika Bosne i Hercegovine u organizaciji Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i Arhiva Republike Srpske iz Banjaluke. Kongres, sa domaćim i međunarodnim učešćem, organizovan je u okviru održavanja Internacionalne sedmice arhiva i obilježavanja Međunarodnog dana arhiva – 9. juna. Programski okvir Kongresa činile su četiri sesije sa temama: Arhivi u eri dezinformacija, Arhivi i obrazovanje (1 i 2), te Arhivska građa iz/o Bosni i Hercegovini van Bosne i Hercegovine.

Ispred Historijskog arhiva Sarajevo Kongresu u Laktašima su prisustvovali direktor Arhiva mr.sci. Fuad Ohranović, Haris Zaimović, viši arhivist, Amela Bedaković, mlađi arhivist i Irfan Đešević, arhivski tehničar. Prezentovani su slijedeći stručni radovi: Haris Zaimović i prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović (Filozofski fakultet u Sarajevu): Informacijske nauke u Bosni i Hercegovini: mogućnosti izgradnje akademskog okvira za informacijske profesije, Irfan Đešević: Restauracija i konzervacija – edukacija i primjena u arhivskoj struci, Amela Bedaković: Stručna obuka/osposobljavanje za obavljanje poslova iz oblasti arhivske djelatnosti u KS – analiza pravne legislative.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.