U Trogiru održani 4. dani ICARUS-a i EURBICA konferencija

U Trogiru, Hrvatska, od 14. do 16. marta održani su 4. dani ICARUS-a i EURBICA konferencija. Ispred Historijskog arhiva Sarajevo u konferenciji je učestvovao direktor Fuad Ohranović sa izlaganjem “Publikacija i digitalizacija kulturnog naslijeđa bosanskih Jevreja – fond “Laura Papo Bohoreta”. Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici Arhiva zemalja EU i regiona.

Tema konferencije bila je “Evropski arhivski pejzaž: Iskorak ka novim horizontima”. Riječi dobrodošlice učesnicima su uputili Vlatka Lemić (ICARUS HR), Deborah Jenkins (EURBICA), Marina Grgičević (DAST, Croatia), Dinko Čutura (HDA, Croatia),  i Thomas Aigner (ICARUS).


Bookmark the permalink.

Comments are closed.