Imenovana komisija za polaganje arhivističkog ispita

Na prijedlog direktora Historijskog arhiva Sarajevo, ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić je dana 29. 6. 2016. godine imenovao Komisiju za polaganje arhivističkog ispita i sticanje osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti.

Za predsjednika komisije imenovan je dr sci. Andrej Rodinis, a za zamjenika predsjednika Komisije mr sci. Fuad Ohranović.

Članovi komisije i ispitivači su:

  • dr sci. Andrej Rodinis, za “Arhivističku informatiku” (zamjena: Velid Jerlagić);
  • mr sci. Sejdalija Gušić za “Historijski razvoj arhivistike” (zamjena: dr sci. Izet Šabotić);
  • mr sci. Fuad Ohranović za “Arhivistiku” (zamjena: Haris Zaimović);
  • Elvedina Kozadra za “Kancelarijsko poslovanje” (zamjena: Dragan Vujmilović), te
  • Džemila Čekić za “Arhivsko zakonodavstvo” (zamjena: Amira Šehović).
Bookmark the permalink.

Comments are closed