Ojačavanje kapaciteta kulturnih radnika za ulazak u evropske fondove za kulturu

Ministarstvo kulture i sporta KS: Čelni ljudi kulturnih ustanova imaju mogućnost da se uključe u projekte Kreativne Evrope

Čelni ljudi kulturnih ustanova imaju mogućnost da se uključe u projekte Kreativne Evrope

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić organizovao je danas sastanak sa direktorima javnih ustanova kulture u Kantonu Sarajevo u suradnji sa Deskom Kreativna Evropa u Sarajevu i njihovom predstavnicom Aidom Kalender.

Cilj sastanka bio je prenijeti potrebna praktična znanja kulturnim radnicima kako bi se ojačali kapaciteti za pisanje uspješnih aplikacija za EU program Kreativna Evropa te predstavio rad i dostignuća iz oblasti muzike, plesa, teatra, muzeologije, vizuelnih umjetnosti te kreativnih i kulturnih industrija publici iz cijele Evrope.

Aida Kalender upoznala je direktore da veliki javni poziv za Evropske projekte saradnje izlazi krajem juna, i otvoren je do oktobra.

“Sjajan skup na kojem su čelni ljudi kulturnih institucija u Kantonu Sarajevo izrazili veliki interes za uključivanje u projekte Kreativne Evrope, pa očekujemo veliki porast broja aplikacija za projekte kulturne saradnje za koje je rok 5.oktobra ove godine. Veoma je važno što u ovom procesu ojačavanja kapaciteta kulturnih radnika za ulazak u evropske fondove za kulturu, Desk Kreativna Evropa BiH ima punu podršku ministra Mirvada Kurića”, istakla je Kalender.

Ministar Kurić je izrazio zadovoljstvo današnjim sastankom i očekivanja da će on zaista biti koristan za sve direktore i menadžere javnih ustanova.

„Ono što želimo i očekujemo od naših ustanova kulture jeste da apliciraju sa kvalitetnim projektima zajedno sa svojim partnerima i privuku sredstva evropskih fondova, čime će u značajnoj mjeri povećati sopstveni budžet. Na taj način ustanove neće ovisiti samo o budžetu Kantona Sarajevo i vlastitim ostvarenim prihodima, već će dobiti mogućnost finansiranja velikih projekata iz ovih fondova. Želimo ovo uvesti kao praksu svim našim ustanovama gdje će se  aplikacije na ovakve projekte podrazumijevati i gdje će naše institucije biti nosioci visokobudžetnih projekata“, naglasio je ministar Kurić.

Prisutni direktori i direktorice javnih ustanova i njihovi saradnici istakli su da im upravo ovakvi sastanci neophodni i dragocjeni, obzirom da resorno ministarstvo prvi put organizuje ovakvu edukaciju i nastoji pomoći ustanovama da dobiju sredstva EU fondova.

“Smatramo da je sastanak bio jako uspješan i koristan za sve, posebno nama koji još uvijek nismo realizirali aplikacije projekata i dobijanje sredstava iz evropskih fondova. Drago nam je što je otvoren Desk za saradnju i naravno, planiramo izradu projekata i slanje aplikacija kako bi našu djelatnost unaprijedili i uključili još i više u evropske tokove“, istakao je direktor Historijskog arhiva Fuad Ohranović.

Bookmark the permalink.

Comments are closed