Imenovan novi direktor Historijskog arhiva Sarajevo

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 21.4. 2016. godine, na mjesto direktora Historijskog arhiva Sarajevo imenovan je mr. sci. Fuad Ohranović, na mandatni period od četiri godine.

Fuad Ohranović rođen je u Višegradu 1985. godine. Osnovnu i srednju školu- Gazi Husrev-begovu medresu završio je u Sarajevu. Diplomirao je 2008. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naučni stepen magistra nauka stekao je 2014. godine na istom fakultetu. U Historijskom arhivu Sarajevo uposlen je od 2009. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed