Vodič kroz fondove i zbirke

Svrha “Vodiča kroz fondove i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo” nije da detaljno informiše istraživača o svim podacima sadržanim u arhivskoj građi, to je uostalom i nemoguće, nego prvenstveno da uputi na istraživanja u Historijskom arhivu Sarajevo, gdje će, vjerujemo, naći podatke za oblast koja ga interesuje.

Skoro sva preuzeta arhivska i registraturna građa obuhvaćena je ovim Vodičem. Fondovi i zbirke sistematizovani su po grupama na ovaj način:

U okviru grupa su napravljene i određene podgrupe po oblastima djelatnosti ili nekim drugim specifičnim karakteristikama. U okviru grupe ili podgrupe fondovi i zbirke su obilježavani rednim brojevima. Ukoliko je to bilo moguće nastojalo se hronološki urediti redosljed fondova i zbirki, a u nekim slučajevima kao što su grupe 6. Privreda i 8. Porodični i lični fondovi, urađen je abecedni raspored.

Kao posebna grupu pod 1. su izdvojene zbirke i fondovi na orijentalnim jezicima što ustvari predstavlja arhivsko-rukopisnu štampanu građu nastalu u vrijeme osmanske uprave u Bosni i Hercegovini mada vrijeme njenog nastanka u nekim slučajevima seže i do 50-tih godina 20. stoljeća.

U okviru grupa, elementi opisa i odrednice za fondove i zbirke dati su na ovaj način:

 • naziv fonda ili zbirke;
 • signatura;
 • historijska bilješka;
 • vrijeme preuzimanja u Arhiv;
 • karakteristike građe:
  • stepen sačuvanosti građe;
  • vremenski raspon;
  • količina;
  • metara dužinskih;
  • stepen sređenosti;
  • pristupačnost;
  • jezik i vrsta pisma;
  • informativna pomagala.

Odstupanja od opisanog redosljeda bilježenja podataka imamo u nekoliko slučajeva kod pojedinih specifičnih zbirki ili fondova sa složenom strukturom a radi ukazivanja na posebne karakteristike građe.

 • 1. ZBIRKE I FONDOVI NA ORIJENTALNIM JEZICIMA
  • 1.1. ZBIRKE
  • 1.2. FONDOVI
  • 1.3. PORODIČNI FONDOVI
 • 2. UPRAVA
  • 2.1. VLADIN POVJERENIK ZA ZEMALJSKI GLAVNI GRAD SARAJEVO (REGIERUNGSCOMMISSÄR FÜR DIE LANDESHAUPTSTADT SARAJEVO)
  • 2.2. GRADSKO POGLAVARSTVO – SARAJEVO
  • 2.3. STATISTIČKI ODSJEK ZEMALJSKE VLADE ZA BIH – POPIS ŽITELJSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (SARAJEVO)
  • 2.4. STAMBENI URED SARAJEVO
  • 2.5. DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA GOSPODARSTVENU PONOVU – PODRUŽNICA SARAJEVO
  • 2.6. RIZNIČKO UPRAVITELJSTVO U SARAJEVU – URED ZA UPRAVU ŽIDOVSKIH NEKRETNINA
  • 2.7. RIZNIČKO UPRAVITELJSTVO U SARAJEVU – URED ZA PODRŽAVLJENI IMETAK
  • 2.8. KOTARSKO NADZORNIŠTVO NARODNE ZAŠTITE SARAJEVO
  • 2.9. NARODNI ODBOR GRADA SARAJEVA
  • 2.10. NARODNI ODBORI REONA U SARAJEVU
  • 2.11. NARODNI ODBOR SREZA SARAJEVO
  • 2.12. ZAPISNICI SA SJEDNICA SNO, GNO, NO REONA I OPŠTINA
  • 2.13. GRADSKA UPRAVA NARODNIH DOBARA SARAJEVO
  • 2.14. UPRAVA DRŽAVNIH NEKRETNINA SARAJEVO
  • 2.15. GRADSKA UPRAVA DRŽAVNIH NEKRETNINA
  • 2.16. PREDUZEĆE ZA UPRAVU DRŽAVNIH NEKRETNINA NO I REONA SARAJEVO
  • 2.17. PREDUZEĆE ZA UPRAVU DRŽAVNIH NEKRETNINA NO II REONA SARAJEVO
  • 2.18. PREDUZEĆE ZA UPRAVU DRŽAVNIH NEKRETNINA NO III REONA SARAJEVO
  • 2.19. PREDUZEĆE ZA UPRAVU DRŽAVNIH NEKRETNINA NO IV REONA SARAJEVO
  • 2.20. UPRAVA ZA POSLOVNE ZGRADE OPŠTINE CENTAR SARAJEVO
  • 2.21. SKUPŠTINA OPŠTINE NOVO SARAJEVO
  • 2.22. SKUPŠTINA OPŠTINE CENTAR SARAJEVO
  • 2.23. SKUPŠTINA OPŠTINE SOKOLAC
 • 3. SUDSTVO
  • 3.1. KOTARSKI ŠERIJATSKI SUD SARAJEVO
  • 3.2. SRESKI ŠERIJATSKI SUD VISOKO
  • 3.3. VOJNA KOMANDA SARAJEVO (K.U.K. MILITÄRKOMMANDO)
  • 3.4. KOMANDA TVRĐAVE SARAJEVO (FESTUNGSKOMMANDO)
  • 3.5. SUDSKI OFICIR ZAMJENIKA VOJNOG KOMANDANTA (GERICHTSOFFIZIER DES STELLVERTRETERS MILITÄRKOMMANDANTEN)
  • 3.6. DIVIZIJSKI SUD SARAJEVO (DIVISIONGERICHT IN SARAJEVO)
  • 3.7. GARNIZONSKI SUD SARAJEVO (K.U.K. GARNISONSGERICHT IN SARAJEVO)
  • 3.8. SUD KOMANDANTA ŽANDARMERIJSKOG KORPUSA ZA BIH (GERICHT DES GENDARMERIEKORPSKOMMANDANTEN FÜR BIH)
  • 3.9. VOJNA KOMANDA MOSTAR (K.U.K. MILITÄRKOMMANDO IN MOSTAR)
  • 3.10. VOJNA KOMANDA TUZLA (K.U.K. MILITÄRKOMMANDO IN TUZLA)
  • 3.11. VOJNA KOMANDA BANJA LUKA (K.U.K. MILITÄRKOMMANDO IN BANJA LUKA
  • 3.12. GARNIZONSKI SUD BANJA LUKA (K.U.K. GARNISONSGERICHT IN BANJA LUKA)
  • 3.13. GARNIZONSKI SUD RAGUSA (K.U.K. GARNISONGERICHT IN RAGUSA)
  • 3.14. DIVIZIJSKI SUD U BEČU (K.U.K. DIVISIONSGERICHT IN WIEN)
  • 3.15. RATNI SUD III ZBORNOG PODRUČJA SARAJEVO
  • 3.16. OKRUŽNI SUD SARAJEVO
  • 3.17. KOTARSKI URED (KAO KOTARSKI SUD) SARAJEVO
  • 3.18. KOTARSKI/SRESKI SUD SARAJEVO
  • 3.19. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED (KOTARSKOG/SRESKOG/ OPŠTINSKOG SUDA)
  • 3.20. ZEMLJIŠNO POSJEDOVNI LISTOVI KATASTARSKIH OPŠTINA (HADŽIĆI I DR.)
  • 3.21. OPŠTINSKI SUD II SARAJEVO
  • 3.22. OPŠTINSKI DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA NOVO SARAJEVO
  • 3.23. OPŠTINSKI DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA CENTAR SARAJEVO
 • 4. PROSVJETA, NAUKA I KULTURA
  • 4.1. PROSVJETA
   • 4.1.1. OSNOVNE ŠKOLE
   • 4.1.2. GRAĐANSKE ŠKOLE I VIŠE DJEVOJAČKE ŠKOLE
   • 4.1.3. SREDNJE ŠKOLE
   • 4.1.4. ZANATSKE, TRGOVINSKE I INDUSTRIJSKE ŠKOLE
   • 4.1.5. NARODNI I RADNIČKI UNIVERITETI I KURSEVI
  • 4.2. KULTURA
   • 4.2.1. KULTURNO PROSVJETNA I HUMANITARNA DRUŠTVA
   • 4.2.2. SPORTSKA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
   • 4.2.3. REDAKCIJE ČASOPISA I LISTOVA
   • 4.2.4. KINA
   • 4.2.5. OSTALO
 • 5. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA POLITIKA
  • 5.1. OPŠTA BOLNICA “DOBRINJA”- SARAJEVO
  • 5.2. KJU “DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA”- SARAJEVO
  • 5.3. ZAVOD ZA SLIJEPU DJECU – SARAJEVO
  • 5.4. “OSLOBOĐENJE” APOTEKA III. REONA – SARAJEVO
  • 5.5. SIZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – SARAJEVO
  • 5.6. ENERGOINVEST – ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
  • 5.7. GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I IZBJEGLICE – SARAJEVO
  • 5.8. VETERINARSKA STANICA – TRNOVO
  • 5.9. SIZ SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE – FOJNICA
  • 5.10. ĐAČKA KUHINJA NO I REONA – SARAJEVO
  • 5.11. GRADSKO PREDUZEĆE DRUŠTVENE ISHRANE – SARAJEVO
 • 6. PRIVREDA
  • 6.1. BANKE I NOVČANI ZAVODI
  • 6.2. KOMORE, POSLOVNA UDRUŽENJA I DIREKCIJE
  • 6.3. PRIVREDA I INDUSTRIJA
 • 7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE
  • 7. 1. SAVEZ KOMUNISTA
  • 7.2. SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE (SSRNJ)
  • 7.3. SAVEZ SINDIKATA
  • 7.4. ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA (AFŽ)
  • 7.5. SAVEZ OMLADINE BOSNE I HERCEGOVINE
  • 7.6. SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA (SUBNOR)
 • 8. PORODIČNI I LIČNI FONDOVI
  • 8.1. ALIBEGOVIĆI – DERVENTA
  • 8.2. ANDRIĆ dr VLADO – SARAJEVO
  • 8.3. ARNAUTOVIĆ ŠERIF – MOSTAR
  • 8.4. BAJAC LJUBOMIR – SARAJEVO
  • 8.5. BAŠAGIĆ dr SAFVET-BEG – SARAJEVO
  • 8.6. BELOVIĆ-BERNADŽIKOVSKI JELICA – SARAJEVO
  • 8.7. BESAROVIĆ dr VOJISLAV – SARAJEVO
  • 8.8. BUŠATLIĆ AJNI-ABDULAH – SARAJEVO
  • 8.9. ĆURČIĆI – SARAJEVO
  • 8.10. DESPIĆI – SARAJEVO
  • 8.11. DVORNIKOVIĆ LJUDEVIT – SARAJEVO
  • 8.12. ĐURĐEVIĆ ISIDOR – SARAJEVO
  • 8.13. FARČIĆI – KORČULA
  • 8.14. HADŽIRISTIĆI – SARAJEVO
  • 8.15. HOL FERDINAND – SARAJEVO
  • 8.16. ILEŠIĆ FRAN – LJUBLJANA
  • 8.17. IRBI ADELINA PAVLIJA – SARAJEVO
  • 8.18. JEFTANOVIĆI – SARAJEVO
  • 8.19. JEVTIĆ BORIVOJE – SARAJEVO
  • 8.20. KREŠEVLJAKOVIĆ HAMDIJA – SARAJEVO
  • 8.21. KULENOVIĆ HAKIJA – SARAJEVO
  • 8.22. MAĆEJOVSKI FRANJO – SARAJEVO
  • 8.23. MALDINI WILDENHAINSKI RUDOLF – SARAJEVO
  • 8.24. MILADINOVIĆ MILOŠ – SARAJEVO
  • 8.25. MILAKOVIĆ JOSIP – SARAJEVO
  • 8.26. MILIĆEVIĆ IVAN – SARAJEVO
  • 8.27. MIRIĆ TIHOMIR SARAJEVO
  • 8.28. MULALIĆ MUSTAFA – SARAJEVO
  • 8.29. MUSIĆI – ZLOVIĆI – VAREŠ
  • 8.30. OLBINA DANE – SARAJEVO
  • 8.31. OLŠEVSKI IGNAC – SARAJEVO
  • 8.32. OSTOJIĆ JELKA – SARAJEVO
  • 8.33. PAPO LAURA BOHORETA – SARAJEVO
  • 8.34. PETROVIĆ RANKO – SARAJEVO
  • 8.35. PIŠTELJIĆ JOVAN – SARAJEVO
  • 8.36. POPOVIĆ IVAN VASIN – SARAJEVO
  • 8.37. PRODAN don IVO – ZADAR
  • 8.38. PROTIĆ JOVAN – MOSTAR – SARAJEVO
  • 8.39. RADULOVIĆI – SARAJEVO
  • 8.40. RAŠIĆ NIKOLA – SARAJEVO
  • 8.41. SARAJLIĆ ŠEMSUDIN – SARAJEVO
  • 8.42. SPAHO FEHIM – SARAJEVO
  • 8.43. STEFANOVIĆI – SARAJEVO
  • 8.44. ŠAHINOVIĆ MUNIR EKREMOV – SARAJEVO
  • 8.45. ŠNAJDER dr MARCEL I dr ŠNAJDER-POPOVIĆ VERA – SARAJEVO
  • 8.46. TASOVAC JOVAN – SARAJEVO
  • 8.47. TODOROVIĆI – SARAJEVO
  • 8.48. TRAVANJ KOSTA – SARAJEVO
  • 8.49. VELC FERDINAND – SARAJEVO
  • 8.50. ŽIGA MAHMUT – SARAJEVO
 • 9. ZBIRKE
  • 9.1. PLAKATI
  • 9.2. FOTOGRAFIJE
  • 9.3. KARTE I PLANOVI
  • 9.4. VARIA
  • 9.5. REPRODUKCIJE I CRTEŽI
  • 9.6. POŠTANSKI ŽIGOVI I MARKE
  • 9.7. KLIŠEI

Comments are closed.