Kontakt

JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

Alipašina 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Telefoni:
Centrala: +387 (33) 223-281, Fax: +387 (33) 554-460
Sekretarijat – tel/fax: +387 (33) 209-737

E-mail: has @ arhivsa.ba
Web: http://www.arhivsa.ba

…ili ispunite formular za kontakt / …or fill the contact form

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak    08:00 h – 16:00 h
Rad sa strankama: 10:00 h – 13:00 h
Čitaonica: 09:00 h – 15:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.