Kolektiv

Direktor

Ismeta DŽIGAL-BERKOVAC
viši arhivist


Odsjek za opće-pravne poslove i zaštitu građe izvan arhiva


Džemila ČEKIĆ
, rukovodilac Odsjeka
sekretar, viši arhivist

Služba za opće-pravne poslove

Amina MEDIĆ, arhivski tehničar

              Arijana PAŠIĆ, čistačica-spremačica

Ensar RAMIĆ, domaćin zgrade

Služba za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama

mr sci. Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ, viši arhivist

Adnan HADŽIABDIĆ, arhivist 

Amela BEDAKOVIĆ, mlađi arhivist

 


Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda

Haris ZAIMOVIĆ, rukovodilac Odsjeka
viši arhivist

Saša BELTRAM, viši arhivist

Jasmin TURČALO, arhivist

Adis HODŽIĆ, arhivist

Indira TORLAK, arhivski tehničar

Irfan ĐEŠEVIĆ, arhivski tehničar

Nedim FAZLIĆ, arhivski tehničar


Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe


Admir NEZIROVIĆ
, rukovodilac Odsjeka

viši arhivist

Elma DERVIŠBEGOVIĆ, viši arhivist

Armin DŽUNUZOVIĆ, arhivist

Irma AGBABIĆ, arhivist

Ismihana ČERKEZ, arhivski tehničar

Adnan ŠAPČANIN, arhivski tehničar

 


Odsjek za naučno-istraživačku i kulturno-obrazovnu djelatnost


Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER,
rukovodilac Odsjeka
viši arhivist

Velid JERLAGIĆ, arhivist 

Adnan KALESIĆ, arhivist

 

 


 

Comments are closed.