Izdavaštvo

Izdavačka djelatnost je afirmisani dio arhivskih poslova i vrlo raznovrsno obuhvata objavljivanje arhivske građe, izdavanje naučno-informativnih sredstava, izradu samostalnih publikacija, izdavanje časopisa, objavljivanje stručnih arhivskih publikacija, a sve to u obliku naučno-stručnih projekata. Naš Arhiv se bavi izdavaštvom od svojih početaka i objavljivao je gotovo sve navedene forme arhivskog izdavaštva. Kao rezultat dugogodišnjeg i obimnog rada u izdanju Arhiva su objavljene sljedeće publikacije : 

Još 1965.god urađen je «Studijski projekat o izdavačkoj djelatnosti» Arhiva.


1960


Glas Arhiva grada Sarajeva

Bilten za povremeno obavještavanje javnosti o radu i rezultatima Arhiva grada Sarajeva i propagandu arhivske službe.

Arhiv grada Sarajeva, Sarajevo, 1960. godine;


 1967

Hronologija radničkog i narodno-oslobodilačkog pokreta u Sarajevu i njegovoj okolini, 1919-1945. godine

Božo Dragutinović, Tomislav Kraljačić i Božo Madžar.

Arhiv grada Sarajeva, Sarajevo, 1967. godine;


3Hronologija radničkog pokreta

Božo Dragutinović, Tomislav Kraljačić i Božo Madžar.

Arhiv grada Sarajeva,
Sarajevo, 1967. godine;


 1969

4Sarajevo za vrijeme austro-ugarske uprave (1878-1918)

Hamdija Kreševljaković

Arhiv grada Sarajeva, Sarajevo, 1969. godine;


Vodič kroz izložbu Sarajevo 1878-1941 u dokumentima Arhiva grada

Grupa autora

Arhiv grada Sarajeva, Sarajevo, 1969. godine;


1975

5Grafički radnici Sarajeva 1903 – 1941. godine

Budimir Miličić

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1975. godine;


1976-1981

6Sarajevo u revoluciji – tom I-IV

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1976.-1981. godine;


1978

7Istorijski arhiv Sarajevo 1948. – 1978. godina 

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo,
Sarajevo, 1978. godine;


1980

8Energoinvest – RO Vaso Miskin Crni Sarajevo 1890-1980

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1980. godine;


1981

9Šesnaesta Muslimanska NOV brigada

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Tuzla, 1981. godine;


1986

10RO Vaso Miskin Crni 1890-1980

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1986. godine;


1987

11Kakanj

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1987. godine;


1988-1990

12Sarajevo u Socijalističkoj Jugoslaviji – tom I–II

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1988-1990. godine;


1991

13Visočko-fojnički kraj u NOB-i (1941-1945)

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1991. godine;


1998

14Defteri sarajevskog saračkog esnafa (1726-1823)

Hajdarević Rašid

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1998. godine;


2001

15Arhivi u vremenu tranzicije – Okrugli sto

Grupa autora

Arhiv BiH i JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, maj 2001.godine;


2002

16Dani i godine opsade

Dane Olbina

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2002. godine;


2003

17Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo

Grupa autora

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2003. godine;


2006

18Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga

Grupa autora

JU Istorijski arhiv Sarajevo i Arhiv Tuzlanskog Kantona; Sarajevo, 2006. godine;


2007

19Zbirka arhivskih propisa Bosne i Hercegovine 1947.-2007

Amira Šehović i Džemila Čekić

Arhiv Bosne i Hercegovine i JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2007.godine;

icon_pdfPreuzmite PDF


20The windy city – Konzulove depeše

Bahrudin Bijedić

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2007. godine;


21Narodno blago – Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak – Sarajevo 1888. godine

Fototipsko izdanje

Istorijski arhiv Užice i JU Istorijski arhiv Sarajevo, Užice, 2007. godine;


2008

22Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1879.

Haris Zaimović

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008. godine;

icon_pdf Preuzmite PDF


23Odabrani arhivistički i historijski radovi Hamida Dizdara

Almira Alibašić i Ismeta Džigal-Berkovac

JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008. godine;


24Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog sandžaka s analitičkim inventarom bujuruldija 1643-1807.

Dr. Vesna Miović (suizdavački projekat sa Državnim arhivom u Dubrovniku)

Državni arhiv u Dubrovniku i JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008. godine;


25Ljetno putovanje u Bosnu – putopis iz 1900. godine (prijevod sa arapskog)

Muhamed Ali-paša (prijevod Hana Youniss)

Historijski Institut Sarajevo i Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2008. godine;


60. godina Historijskog arhiva Sarajevo (1948-2008) – priča o nama

Grupa autora

Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008;


2009

Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1880.

Haris Zaimović

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2009. godine;

icon_pdf Preuzmite PDF


Bibliografija zakona i drugih pravnih akata BiH objavljenih u časopisima i novinama štampanim u Vilajetskoj štampariji do 1878. godine

Mujo Koštić

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2009. godine;


2010

Holokaust, genocid…

Katalog izložbe

JU Historijski arhiv Sarajevo, Arhiv Tuzlanskog kantona, Sarajevo-Tuzla, 2010. godine;


Logo i memorandum kao arhivski dokument

Katalog izložbe

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2010. godine;


Rukopisi Kur’ana

Katalog izložbe

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2010. godine;

icon_pdf Preuzmite PDF


Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa

JU Historijski arhiv Sarajevo, Fondacija za islamsko naslijeđe, Sarajevo-London, 2010. godine;

Obradio: Mustafa JAHIĆ

 


2011

Operacija “Leteći zmaj”

Bahrudin Bijedić

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2011. godine;


Analitički inventar zbirke “Varia” (1829-1963)

Admir Nezirović

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2011. godine;


Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1881.

Haris Zaimović

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2011. godine;

icon_pdf Preuzmi PDF


Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak II

JU Historijski arhiv Sarajevo, Fondacija za islamsko naslijeđe, Sarajevo-London, 2011. godine;

Obradio: Haso POPARA


2012

sarajevo_svjetlost_proslostiSarajevo – Svjetlost prošlosti iz arhivskih dokumenata

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2012. godine;

icon_pdf Preuzmite PDF


2013

Sidžili kadije kaze Novi Pazar (1766-1768)

dr Ahmed Aličić

JU Historijski arhiv Sarajevo, Istorijski arhiv Ras Novi Pazar, Sarajevo – Novi Pazar, 2013. godine;

 


kajde 2Nove kajde za stare sevdalinke Mustafe Mulalića

Sejdalija Gušić

JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2013. godine;


2015

Rukopisi Laure Papo Bohorete

Knjiga 1

JU Historijski arhiv Sarajevo, Ambasada Kraljevine Španije u BiH, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2015.

icon_pdf Preuzmite PDF


2016

Rukopisi Laure Papo Bohorete

Knjiga 2

JU Historijski arhiv Sarajevo, Ambasada Kraljevine Španije u BiH, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2016.

icon_pdf Preuzmite PDF


2017

Rukopisi Laure Papo Bohorete

Knjiga 3

JU Historijski arhiv Sarajevo, Ambasada Kraljevine Španije u BiH, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2017.

icon_pdf Preuzmite PDF


2018

Izdavačka  i izložbena djelatnost Historijskog arhiva Sarajevo 1948-2018

Ismeta Džigal-Berkovac, Almira Alibašić-Fideler

JU Historijski arhiv Sarajevo, 2018.

icon_pdf Preuzmite PDF

 


2024

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisâ (Svezak I, II, III i IV)

I. Svezak
II. Svezak
III. Svezak
IV. Svezak

Comments are closed.