Opća deklaracija o arhivima

OPĆA DEKLARACIJA O ARHIVIMA

Arhivi čuvaju odluke, aktivnosti i uspomene. Oni čine jedinstvenu i nezamjenjivu baštinu koja se prenosi s pokoljenja na pokoljenje. Arhivskom građom se upravlja od njenog nastanka, kako bi se očuvala njena vrijednost i smisao. Ona je pouzdan izvor infomracija za jednu odgovornu i transparentnu vlast, pa igra važnu ulogu u razvoju društava pridonoseći očuvanju individualnog i kolektivnog pamćenja. Slobodan pristup arhivskoj građi obogaćuje naše znanje o ljudskom društvu, promoviše demokratiju, štiti prava grašđana i unapređuje kvalitet života.

U tom smislu, mi prepoznajemo

 • jedinstveni karakter arhivâ kao vjerodostojnih svjedoka upravnih, kulturnih i intelektualnih aktivnosti te kao odraz razvoja društava;
 • suštinsku važnost arhiva u podržavanju uspješnog, odgovornog i transparentnog poslovanja, zaštiti prava građana, oblikovanju individualnog i kolektivnog pamćenja, razumijevanju prošlosti i dokumentiranju sadašnjosti u svrhu uspješnijeg provođenja budućih aktivnosti;
 • raznolikost arhivâ u dokumentiranju svih područja ljudske djelatnosti;
 • mnoštvo nosača na kojima arhivska građa nastaje i čuva se, uključujući papir, elektronske zapise, audiovizualne i druge oblike;
 • ulogu arhivista, obrazovanih stručnjaka koji se trajno usavršavaju, te služe svojim društvima prateći nastanak zapisa, obrađujući ih i čuvajući te čineći ih dostupnima za korištenje;
 • odgovornost svih – građana, javne uprave, vlasnika i imaoca javne ili privatne arhivske građe, arhivista i ostalih informacijskih stručnjaka – u upravljanju arhivskom građom.

Stoga se obavezujemo djelovati zajedno kako bi

 • svaka zemlja imala prihvaćeno i razrađeno arhivsko zakonodavstvo i odgovarajuću nacionalnu arhivsku politiku;
 • upravljanje arhivskom građom bilo vrednovano i u potpunosti provođeno od strane svih tijela, javnih ili privatnih, koja stvaraju i koriste arhivsku građu u obavljanju svoje djelatnosti;
 • bila osigurana potrebna sredstva za odgovarajuće upravljanje arhivima, uključujući zapošljavanje osposobljenih stručnjaka;
 • arhivska građa bila obrađivana i čuvana u uslovima i na način koji će osigurati njenu autentičnost, cjelovitost i razumljivost;
 • arhivska građa bila dostupna svima, poštujući pritom odgovarajuće propise i prava pojedinaca, stvaraoca građe, vlasnika i korisnika;
 • korištenje arhivske građe pridonijelo promicanju odgovornih građana.

Prihvatila Opća skupština Međunarodnog arhivskog vijeća
Oslo, Norveška
septembar/rujan, 2010.

Tekst ove deklaracije na raznim jezicima možete pogledati na službenoj web-stranici Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA).

Comments are closed.