9. Zbirke

9.1. PLAKATI

Sign. ZP-573

Zbirka plakata je nastala otkupom i poklonom od privatnih lica i institucija, te izdvajanjem iz raznih fondova ovog Arhiva. Tvorci zbirke su Gradsko poglavarstvo i Vladin povjerenik Sarajevo, IP “Svjetlost” Sarajevo, razne institucije, štamparije, DPO itd. Materijali ove Zbirke se odnose na brojne oblasti; uprava, politika, vojska, policija, finansije, kultura, prosvjeta, umjetnost, sport, komunalije, privreda i drugo.

Građa: vremenski raspon: kraj 19. – 20. vijeka, spisi- štampati kom 4584; dobro sačuvana, hronološki sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski,njamački, italijanski; pismo: latinica, ćirilica, gotica; inventar.

 9.2. FOTOGRAFIJE

 Sign. ZF-574

Zbirka fotografija je nastala poklonima i otkupom od pojedinaca, ustanova i organizacija, izdvajanjem iz ranih fondova prilikom sređivanja u Arhivu. Zbirka se na taj način dalje dopunjava.

Građa: vremenski raspon: 1878-1970; albumi kom 19 (sa 920 fotografija), serije i pojedinačne fotografije, fotokopije i razglednice kom 2490, fotografskih ploča kom 157, neidentifikovanih fotografija kom 122; dobro sačuvana, sređena po provenijenciji, tematski i hronološki, pristupačna; katalog.

9.3. KARTE I PLANOVI

Sign. ZKP-575

Zbirka je nastala otkupom, poklonom, preuzimanjem od institucija i pojedinaca, te izdvajanjem iz raznih fondova prilikom njihovog sređivanja u Istorijskom arhivu Sarajevo. Zbirka sadrži nekoliko unikatnih, ručno rađenih (crtanih) karata balkanskih zemalja i jadranskog primorja, zapadne provenijencije, 18. vijek.

Građa: vremenski raspon 1745-1979; 438 geografskih, političkih i drugih specijalnih karata, 332 vojne karte, skice i planovi, 39 planova gradova, 7 atlasa te 60 tehničkih planova i nacrta; dobro sačuvana, sređena po provenijenciji, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski,njemački, latinski, italijanski, mađarski, ruski, francuski, engleski; pismo: latinica, ćirilica, gotica; ima inventar.

9.4. VARIA

Sign. ZV-576

Zbirka je nastala poklonom i tokupom od ranijih imalaca, te izdvajanjem iz raznih fondova Arhiva. Ima dokumente iz perioda osmanske austro-ugarske uprave, vremena između dva svjetska rata, te NDH, SFRJ (DFJ, FNRJ). Ova zbirka je do 1969. godine nosila naziv Zbirka poklona i otkupa. Nju su pored pojedinačnih dokumenata, koji nisu međusobno organski povezani i nisu iste provenijencije, sačinjavale i manje cjeline, dijelovi nekih manjih fondova, koji su izdvojeni iz Zbirke.

Građa: vremenski raspon 1834-1950; kut. 24, invenarskih jedinica 650; metara dužinskih: 2,4; sačuvana, djelimično tematski i po hronologiji ulaza dokumenata sređena i obrađena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: ćirilica, latinica, gotica; ima kartoteku tematsku i po hronologiji ulaza dokumenata u Istorijski arhiv Sarajevo.

9.5. REPRODUKCIJE I CRTEŽI

Sign. ZRC-577

Zbirka je nastala otkupom od pojedinaca i institucija, te izdvajanje iz raznih fondova i zbirki Arhiva. Reprodukcije, tj. reprodukovane štampane slike i crteži potiču iz perioda Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Jugoslavije i FNRJ.

Građa: vremenski raspon: 1894-1969; 6 mapa sa 159 reprodukcija, 331 pojedinačna reprodukcija, odnosno reprodukovana štampana crteža i slika; djelomično sačuvana, sređena po provenijenciji, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski,njemački; pismo: latinica, ćirilica; ima inventar.

9.6. POŠTANSKI ŽIGOVI I MARKE

Sign. PŽM-154

Zbirka je nastala otkupom poštanskih žigova i maraka Sarajevo od privatnog kolekcionara Vjekoslava Trbarića. Kolekcija datira od vremena kraja osmanske uprave do 1961. godine, te pisama, uputnica, dopisnica i žigova upotrebljavanih na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme okupacije i NOR-a 1941-1945. i neposredno nakon završetka II svjetskog rata.

Građa: vremenski raspon: 1878-1961. godine; 5 grupa, 9 vrsta, 251 list, 680 objekata, 1 mapa, 1 legenda, te sedam grupa poštanskih žigova i pisama (koverti), pošiljki, dopisnica i maraka; dobro sačuvana, registraturno-tematski sređena, pristupačna; jezik bosanski-hrvatski-srpski,njemački, turski; pismo: latinica, ćirilica, arebica; analitički inventar.

9.7. KLIŠEI

Sign. ZK-578

Zbirka klišea je nastala otkupom i poklonom od strane privatnih lica i institucija, odnosno izdvajanjem iz nekih fondova Istorijskog arhiva Sarajevo. Usljed seoba i neodgovarajućih uslova smještaja, ova zbirka nije imala odgovarajući tretman i njena očuvanost, sređenost, pristupačnost, te navedeni ukupni broj klišea moraju se uslovno uzeti u obzir.

Građa: vremenski raspon: prva polovina 20. vijeka; ukupno 1081 kliše razne provenijencije; djelimično sačuvani, djelimično sređeni, djelimično pristupačni; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, turski, arapski; pismo: latinica, arebica, ćirilica; ima inventar.

Comments are closed.