Pravni okvir

Zakonskom osnovom zaštite arhivske i registraturne građe bavi se tzv. arhivsko zakonodavstvo. Ono pravno tretira osnovno funkcioniranje arhivskih ustanova i arhivske službe te, s tim u vezi, predlaganje zakona i donošenje podzakonskih akata i drugih normativa koji ovu oblast reguliraju.

Arhivsko zakonodavstvo regulira:

  • zaštitu arhivske i registraturne građe kao javnog dobra od posebnog interesa za društvo i državu;
  • status, prava, dužnosti i obaveze stvaralaca i imalaca arhivske i registraturne građe;
  • status, prava, dužnosti i obaveze arhivskih ustanova;
  • međuresornu, međunarodnu, međuinstitucionalnu i međuarhivsku saradnju;
  • stručna zvanja, stručna usavršavanja i stručne ispite arhivskih uposlenika i uposlenika u institucijama koje se bave arhivskom djelatnošću.

Comments are closed.