Izložbe

Arhivske izložbe su jedan od najstarijih i najatraktivnijih obliika kulturno-prosvjetnog rada Arhiva. Izložbama se arhivski dokumenti i njihovi sadržaji najočiglednije predstavljaju javnosti, a napori i dostignuća arhivskih radnika izvlače iz anonimnosti. Zbog toga arhivske izložbe imaju izuzetan značaj, a naš Arhiv s ponosom ističe izložbe koje je do sada prezentirao:


1951

Prva izložba „o pozorištu“ u saradnji sa Pozorištem (podatak iz fonda: Jevtić Borivoje; Sign: 8.19. JB-50, br.247; pismo Marka Markovića Jevtiću, decembra 1951.god.) – Sarajevo, 1951. godine.

Iz fonda: Jevtić Borivoje; Sign.: JB-50; br. 247; pismo Marka Markovića Bori Jevtiću iz kog se vidi da su u decembru 1951. godine H. Dizdar i Arhiv grada učestvovali u izložbi o Narodnom pozorištu. (“…pripremili smo izložbu – bila je interesantna, odlično posjećivana, ali dosta siromašna. Gro stvari dali smo ja, Hamid Dizdar i Gradski arhiv…”)


 1961

Kazalište narodnog oslobođenja Jugoslavije“; – Sarajevo, 16.12.1961. godine.

Iz knjige utisaka sa izložbe “Kazalište narodnog odslobođenja Jugoslavije” koja je otvorena 16. 12. 1961. godine.

 


1963

5O godina pozorišta i Prve muške realne gimnazije (u saradnji sa Muzejom grada Sarajeva) – 1963. godine.


1969

Sarajevo 1878-1941. u dokumentima Arhiva grada – 1969.godine.


1972

Izložba orijentalnih rukopisa Istorijskog arhiva Sarajevo (povodom VII kongresa arhivskih radnika Jugoslavije) – Sarajevo 1972. godine.


1984

Život i djelo Safvet-bega Bašagića (u saradnji sa NUBBiH, Arhivom BiH i Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) – Sarajevo, 1984. godine.


 1988

 Kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo (povodom 40-godišnjice Arhiva) – Sarajevo 1988. godine.


6_malaKroz istoriju graditeljstva BiH XIX. i XX. vijeka (u saradnji sa Arhivom Bosne i Hercegovine) – 1988. godine.


 1991

Stari sarajevski defteri (u saradnji sa Muzejom grada i Muzejom revolucije BiH) – Sarajevo, decembar 1991. godine.


 1992

Nacionalna kulturno-prosvjetna društva u BiH (u saradnji sa Arhivom BiH, Muzejom revolucije BiH i Umjetničkom galerijom BiH) – Sarajevo, 1992. godine.


 1993

Dokumenti slovenačkog Kulturnog društva «Ivan Cankar» – Sarajevo, 1993. godine.


BiH kroz arhivska dokumenta (u saradnji sa Arhivom Bosne i Hercegovine) – Sarajevo, 1993.godine.


1994

Izložba povodom 60-godišnjice SKD Cankar – Sarajevo, 1994. godine.


Kur’ani kerime (u saradnji sa Galerijom Paleta) – Sarajevo, 1994. godine.


 1995

Staro Sarajevo, izložba fotografija – Sarajevo, 1995. godine.


1998

5_malaBogatstvo arhivskih fondova i zbirki Istorijskog arhiva Sarajevo – Sarajevo, 1998. godine.


 2001

Arhivski dokumenti o porodici Svrzo-Glođo (u saradnji sa Muzejom grada Sarajeva) – Sarajevo, 2001. godine.


 2002

Iz prošlosti Sarajeva kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo – Sarajevo, 2001. godine.


Pod polumjesecom i dvoglavim orlom – Dragulji iz bosanske zbirke za istoriju Sarajeva (u saradnji sa Državnim arhivom Štajerske – Graz) – Graz, 2002. godine.


 2004

Iz zbirke plakata Istorijskog arhiva Sarajevo – Sarajevo, 2004. godine.


2005

Razvoj poštanskog saobraćaja u BiH sa posebnim osvrtom na šire tuzlansko područje (u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog Kantona) – Tuzla, 2005. godine.


Poštanski žigovi, marke i dopisnice Istorijskog arhiva Sarajevo – Sarajevo, 2005. godine.


2006

Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (u saradnji sa Pokrajinskim arhivom Štajerske) – Sarajevo, 2006. godine.


Antisemitski plakat u vrijeme NDH i Nedićeve Srbije (u saradnji sa Jevrejskom zajednicom BiH, Historijskim muzejom BiH) – Sarajevo, 2006. godine.


Karte, mape i planovi Sarajeva – Sarajevo, 2006. godine.


2007

Sjećanje na holokaust (u saradnji sa Jevrejskom zajednicom BiH, Historijskim muzejom BiH) – Sarajevo, 2007. godine.


Slovenska mesta skozi čas (saradnja sa Arhivom Republike Slovenije, SKD „Cankar“, Festival „Sarajevska zima“) – Sarajevo, 2007. godine.


Arhitekt Karlo Paržik u BiH (u saradnji sa Ambasadom Češke Republike u BiH, Arhivom BiH, Muzejom Sarajeva, Zemaljskim Muzejom BiH) – Sarajevo, 2007. godine.


Život i djelo Hamida Dizdara – Književna izložba (u saradnji sa NUBBiH, JU Opća biblioteka Tešanj, JU Istorijski arhiv Sarajevo, Historijski muzej BiH, Gazi Husref-begova biblioteka) – Stolac, Tešanj, Sarajevo 2007. godine.


 2008

Samuradiphe – Stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu (Historijski muzej BiH, Arhiv BiH, JU Istorijski arhiv Sarajevo) – Sarajevo, 2008. godine.


Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika (u saradnjisa Državnim arhivom u Dubrovniku) – Sarajevo, 2008. godine.


Biseri iz osmanskih i austro-ugarskih fondova i zbirki Istorijskog arhiva Sarajevo (povodom obilježavanja 60. godina postojanja JU Istorijski arhiv Sarajevo) – Sarajevo, 2008. godine.


 2009

Sjećanje na hookaust (povodom Svjetskog dana sjećanja na Holokaust i Svjetskog dana Jevrejske kulture, u saradnji sa Jevrejskom zajednicom BiH i Historijskim muzejom BiH) – Goražde, Koper 2009.


Samudariphe – Stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu (povodom Svjetskog dana Roma, u saradnji sa Historijskim muzejom BiH i Arhivom BiH) – Banja Luka 2009.


Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika (povodom međunarodnog simpozijuma “Osmansko naslijeđe i muslimanske zajednice Balkana danas”, proslavi 55. godina postojanja Arhiva Travnik, Dana općine Konjic te Dana Ajvatovice) – Sarajevo, Vlašić, Konjic, Travnik, 2009.


Rukopisi i dokumenti na osmansko-turskom i arapskom jeziku i na arebici (povodom Međunarodnog dana muzeja, u saradnji sa Zavičajnim muzejom iz Visokog) – Visoko, 2009.


Holokaust, genocid… (povodom Evropskog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona) – Sarajevo, 2009. godine.


Pečati Gradskog poglavarstva Sarajevo i Kotarskog/sreskog suda Sarajevo 1878-1945 (u povodu 60 godina postojanja Historijskog arhiva Sarajevo) – Sarajevo, 2009.


 2010

Sjećanje na Holokaust (povodom 65-godišnjice od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz i 66-godišnjice obilježavanja masovne deportacije prekomurskih Jevreja u logore smrti) – Radenci i Maribor, 2010.


Logo i memorandum kao arhivski dokument (povodom 62. godine osnivanja i rada Historijskog arhiva Sarajevo, u okviru manifestacije Dani Kantona Sarajevo) – Sarajevo, 2010.


Holokaust, genocid… – Ptuj i Celje, 2010.


Rukopisi Kur’ana (značajan dio rukopisne ostavštine osmanskog perioda koju Historijski arhiv Sarajevo čuva u okviru Orijentalne zbirke), JU Historijski arhiv Sarajevo, Gazi Husrev-begova biblioteka Sarajevo – Sarajevo, 2010.


Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika – Sarajevo, 2010.


Bogatstvo arhiva BiH (povodom Dana arhivâ Bosne i Hercegovine), JU Historijski arhiv Sarajevo, Arhiv BiH – Sarajevo, 2010.


 2011

Sjećanje na holokaust – Zagreb, 2011.


logoriLogori u kojima su stradali Jevreji BiH (povodom Međunarodnog dana sjećanje na žrtve holokausta), Jevrejska zajednica BiH, JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2011.


Dokumenti o BiH u zbirci “Varia” (1829-1963) (povodom obilježavanja 63. godine postojanja i rada JU Historijski arhiv Sarajevo), JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2011.


Šetnja Zagrebom dokonog purgera (povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva i potpisivanja Deklaracije o saradnji sa Državnim arhivom Zagreb), Državni arhiv Zagreb, JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2011.


Rukopisi Kur′ana (rukopisna ostavština osmanskog perioda koju čuva Historijski arhiv sarajevo, a u okviru potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Istorijskim arhivom RAS Novi Pazar), JU Historijski arhiv Sarajevo, Novi Pazar, 2011.


Sto godina popisa stanovništva u Sarajevu 1910 – 2011. (povodom obilježavanja 12. decembra, Dana arhivā i arhivske službe u BiH), JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2011.


2012

logoriLogori u kojima su stradali Jevreji BiH (povodom sjećanja na žrtve Holokausta), JU Historijski arhiv Sarajevo, Jevrejska zajednica BiH – Doboj, 2012.


Sarajevo kroz vijekove (povodom obilježavanjadržavnog praznika 1. mrta, Dana nezavisnosti BiH, a u okviru Internacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima”) JU Historijski arhiv Sarajevo, Muzej Sarajeva – Sarajevo, 2012.


Zima od straha ka veselju (u okviru Inernacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima”), Zgodovinski arhiv Sarajevo, JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2012.


sarajevo_svjetlost_proslostiSarajevo: Svjetlost prošlosti iz arhivskih dokumenata (povodom obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva, 550 godina od osnivanja Sarajeva, 67 godina od oslobođenja grada i 20 godina od početka opsade Sarajeva), Gradska uprava grada Sarajeva, JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2012.


Rukopisi Kur’ana (u okviru Pete tradicionalne kulturno-obrazovne manifestacije “Dani Sejfulaha ef. Prohe” u Konjicu), JU Historijski arhiv Sarajevo – Konjic, 2012.


Karte, mape i planovi Sarajeva i BiH (povodom obilježavanja 64. godine rada JU Historijski arhiv Sarajevo, te obilježavanja Dana Kantona Sarajevo), JU Historijski arhiv Sarajevo – Sarajevo, 2012.


Neorenesansna arhitektura Budimšešte (u okviru obilježavanja manifestacije “Sedmica arhivā – Međunarodni dan arhivā), Arhiv grada Budimpešte – Sarajevo, 2012.

Comments are closed.