Održan 4. Kongres arhivskih radnika Bosne i Hercegovine na Vlašiću

U periodu od 19. do 21. juna održan je Četvrti kongres arhivskih radnika Bosne i Hercegovine na Vlašicu, Travnik. Organizatori Kongresa su bili Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, suorganizatori Arhivističko udruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, dok je domaćin Kongresa bio Kantonalni arhiv Travnik, koji je tom prilikom ujedno obilježio 70 godina rada. Kongres je bio sa međunarodnim učešćem, a prisustvovalo je oko stotinu učesnika. Teme Kongresa su bile “Arhivska građa/gradivo vjerskih zajednica” i “Savremeni pristupi u sređivanju i obradi arhivske građe/gradiva (sa posebnim akcentom na standarde i digitalne platforme)”. Kongresu su prisustvovali i predstavnici JU Historijski arhiv Sarajevo. Bila je to prilika za razmjenu novih stručnih iskustava, kroz prezentacije izlagača i diskusije, uz ugodno druženje u lijepom ambijentu planine Vlašić.

Foto: HAS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.