Deklaracija o saradnji

JU Historijski arhiv Sarajevo potpisala je Deklaraciju o saradnji sa Zgodovinskim arhivom Celje 24. marta 2009. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.