Na Sajmu knjige predstavljena izdanja Arhiva

Na XXI. Sajmu knjige od 22. do 27. aprila 2009. godine u KSC Skenderija u Sarajevu postavljena su izdanja JU Historijski arhiv Sarajevo. Među njima, između ostalih, našli su se: “Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1879.” (Haris Zaimović), “Vodič kroz fondove i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo” (grupa autora), “Zbirka arhivskih propisa BiH 1947- 2007.” (Amira Šehović i Džemila Čekić), “Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu” (Muhamed Ali Paša), “Dubrovačka republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog sandžaka sa analitičkim inventarom bujuruldija 1643-1807.” (Vesna Miović), “Defteri sarajevskog saračkog esnafa 1726-1823.” (Rašid Hajdarević)…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.