Izloženi najljepši memorandumi od 1920. do 1941.

U Novom Sadu je 21. maja 2009. godine obilježeno 55. godina postojanja Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Proslavi tog jubileja prisustvovao je i direktor JU Historijski arhiv Sarajevo Sejdalija Gušić. Tom prilikom otvorena je izložba “Svet poslovnog pisma u periodu 1920 – 1941” na kojoj su izloženi najljepši i najinteresantniji memorandumi i logotipovi banaka i štedionica. Autor izložbe je Nenad Gračanin, a ko-autor je Vesna Jovin Marjanac.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.