Posjeta Arhivu studenata Odsjeka ta orijentalnu filologiju

Danas su Arhiv posjetili studenti pete godine Odsjeka za orijentalnu filologiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u pratnji svog profesora dr. Ahmeda Zildžića. Cilj posjete je upoznavanje studenata sa Arhivom kao baštinskom ustanovom koja u svom fundusu čuva i arhivsku građu na orijentalnim jezicima. Studente je najprije pozdravila direktorica Arhiva Ismeta Džigal-Berkovac koja im je poželjela toplu dobrodošlicu i ukratko predstavila Arhiv.

Studentima je, nakon toga, objašnjena jednostavna procedura koju je potrebno proći kako bi se dobila arhivska građa za istraživanje te im je predstavljen ogledni primjer rukopisâ prvog stihovanog bosansko-turskog rječnika iz prve polovine 17. stoljeća. Naravno, riječ je o djelu Magbul-i arif poznat i pod imenom Potur Šahidija iz 1631.godine. Napisao ga je Tuzlak Muhamed Hevai Uskufi. U narodu je poznat i pod imenom Potur Šahidija. Ovaj Rječnik je prvi u Bosni i Hercegovini i kod Južnih Slavena samostalni dvojezični rukopisni rječnik napisan u stihu štokavskim dijalektom. Ovim svojim djelom Hevai je postavio prve temelje bosanskohercegovačke lingvističke discipline – leksikografije bosanskog jezika. Njegov Rječnik je dvojezičan: bosansko-turski odnosno tursko-bosanski, te i izmiješano, ali je stihovan trećim, arapskim jezikom tj. pisan je u skladu sa zakonitostima arapske metrike. U Historijskom arhivu Sarajevo čuva se šest prepisa ovog djela u cijelosti ili fragmentarno. pod signaturama: HAS, OZ, R-51; HAS, OZ, R-150; HAS OZ, R-262; HAS OZ, R-371; HAS OZ, R-607; HAS OZ, MTO-25. Studente je sa arhivskom građom iz naše Orijentalne zbirke upoznala viša arhivistica Elma Dervišbegović.

Foto: HAS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.