Učešće predstavnika Arhiva na Međunarodnom simpoziju “International Symposium on Balkan Periodicals: Trajectory of Islamic Thought 1918-1945.”

U Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija, od 24.02 do 25.02. u prostorijama Yunus Emre instituta održan je Međunarodni simpozij o balkanskoj periodici: Putanja islamske misli 1918-1945 (International Symposium on Balkan Periodicals: Trajectory of Islamic Thought 1918-1945) koji je organizirala Fondacija za balkanske studije (Balkan Studies Foundation), dok su suorganizatori bili Direkcija za tursku dijasporu i srodne zajednice (YTB) i Fondacija Skopje (Skopje Foundation).

Na Simpoziju je upriličeno 11 sesija i jedna panel diskusija, sa ukupno 45 izlaganja učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Turske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije, Bugarske i Grčke.

Iz Historijskog arhiva Sarajevo na Simpoziju su učestvovale viša arhivistica Elma Dervišbegović sa radom pod naslovom: Jezik bosanskohercegovačkih novina i časopisa između dva svjetska rata – analiza listova: Biser, Narodna uzdanica, Gajret, Islamski svijet, Jugoslavenska – bosanska pošta, Večernja pošta, Jenji misbah i Hrvat, te arhivistica Irma Agbabić sa radom: O važnosti časopisa Đulistan za afirmaciju žene u Bosni i Hercegovini.

Više o cijelom događaju čitajte na linku

Bookmark the permalink.

Comments are closed.