Mjere prevencije COVID-19

Na žalost, pandemija korona virusa ne jenjava, potreban je stalan oprez! JU Historijski arhiv Sarajevo donio je Krizni plan pripravnosti po kojem se postupa i aktuelnoj situaciji. Isti je dostupan ovdje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.