Studenti historije posjetili Arhiv

Danas, 6. novembra 2019. godine Historijski arhiv Sarajevo posjetili su studenti pete godine Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu zajedno sa asistenticom Minelom Radušić, MA. Na početku, studente je pozdravio i poželio im dobrodošlicu v.d. direktora Arhiva g-din Velid Jerlagić. Nakon toga, prigodnu prezentaciju Arhiva održala je Almira Alibašić-Fideler, viši arhivist. Predstavila je Historijski arhiv Sarajevo kao instituciju, te cjelokupnu arhivsku građu – zbirke i fondove koje posjedujemo, kao  i način na koji studenti istu mogu koristiti za izradu svojih stručnih radnji. Atif Mušinović, viši arhivist upoznao je studente sa Zbirkama i fondovima na orijentalnim jezicima koje se čuvaju u našem Arhivu. Studentima su predstavljeni određeni eksponati iz bogatog fundusa naše arhivske i bibliotečke građe, a na kraju su imali prilku postavljati pitanja o svemu što ih zanima iz rada Arhiva.Bookmark the permalink.

Comments are closed.