Otvorena izložba “Crteži gradova Bosne i Hercegovine”

U depandansu Muzeja Sarajeva – Despića kući – danas je, povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, otvorena izložba Historijskog arhiva Sarajevo “Crteži gradova Bosne i Hercegovine”, autora arhivistâ Saše Beltrama i Jasmina Turčala.

Izložbu su obraćanjem prisutnima otvorili direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović i autori izložbe.

Izložbom su predstavljene reprodukcije likovnih djela Vladimira Pintarića i Tomislava Krizmana iz Zbirke crteža i reprodukcija Historijskog arhiva Sarajevo. Sedam reprodukcija likovnih djela Vladimira Pintarića i dvadeset dvije reprodukcije likovnih djela Tomislava Krizmana koje će biti prikazane na izložbi manji su dio Zbirke crteža i reprodukcija Historijskog arhiva Sarajevo.

Zbirka sadrži 404 jedinice (227 pojedinačnih reprodukcija i 8 mapa sa 177 reprodukcija), iz perioda Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije i Drugog svjetskog rata.

Slikar i grafičar Vladimir Pintarić (1918.-2010) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prvu samostalnu izložbu imao je 1937. godine u Zagrebu, potom 1938. u Beogradu. Sudjelovao je na brojnim izložbama grafike u inozemstvu. Dobitnik je medalje i diplome na svjetskoj izložbi u Parizu, kao i u Bostonu 1938. godine. Godinama je živio i radio u Beogradu, potom ponovo u Zagrebu gdje je i umro.

Tomislav Krizman (1882.-1955.) učio je slikarstvo i grafiku u Zagrebu te studirao u Beču. Spoznaje o starim i suvremenim grafičkim vještinama sažeo je u knjizi ‘O grafičkim vještinama’.


 
 
 
 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.