Rukopisi Laure Papo Bohorete predstavljeni u Arhivu Republike Slovenije

U Ljubljani, je 26. 04. 2018. godine održana promocija izdanja Historijskog arhiva Sarajevo – “Rukopisi Laure Papo Bohorete”.

Na promociji su govorili dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije, dr. Cecilija Prenz Kopušar sa Univerziteta u Trstu i mr sc. Fuad Ohranović, direktor Historijskog arhiva Sarajevo .

 

 


Bookmark the permalink.

Comments are closed.