Dodijeljena zahvalnica dr sc. Andreju Rodinisu

U četvrtak, 5. aprila 2018. godine je u sklopu promocije izdanja Historijskog arhiva Sarajevo, a povodom nadolazećeg obilježavanja 70-godišnjice Historijskog arhiva Sarajevo, dodijeljena zahvalnica dr sci. Andreju Rodinisu, arhivskom savjetniku i istaknutom članu arhivističke zajednice BiH, za podršku radu naše ustanove i uspješnu saradnju na zajedničkim projektima.

dr sci. Andrej Rodinis rođen je u Sarajevu 1976. godine. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Na Odsjeku za komparativnu književnost i informatologiju – grupa arhivistika – Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2000. godine, na odsjeku za informacijske znanosti istog fakulteta magistrirao 2004. godine, te doktorirao 2009. godine. Od 2000. do 2005. godine bio je arhivist u Arhivu Federacije, da bi od 2005. do 2018. godine bio uposlenik Arhiva Bosne i Hercegovine, gdje je radio na sređivanju, obradi i objavljivanju arhivske građe, a obavljao je i dužnost zamjenika direktora Arhiva BiH.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.