Usvojen novi Zakon o arhivskoj djelatnosti

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 5. 12. 2016. godine, usvojen je novi Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo.

Ovim zakonom uređeno je prikupljanje, evidentiranje, preuzimanje, zaštita, čuvanje, sređivanje, istraživanje i naučna obrada, uslovi i način korištenja arhivske i registraturne građe iz djelokruga organa vlasti i drugih institucija Kantona Sarajevo, jedinica lokalne samouprave i uprave sa teritorija Kantona, udruženja i drugih pravnih i fizičkih lica utvrđenih ovim zakonom, nadležnost i djelatnost arhiva, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje arhivske djelatnosti. 

Također, ovim zakonom su navedeni i međunarodni arhivski standardi i norme, te međunarodne konvencije o zaštiti kulturnih dobara.

Tekst Zakona možete pročitati ovdje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.