Generalni direktor Državnog arhiva Republike Turske u posjeti Historijskom arhivu Sarajevo

Direktor Ohranović sa gostima iz Turske

Historijski arhiv Sarajevo (HAS) danas su posjetili generalni direktor Državnog arhiva Republike Turske dr. Uğur Ünal i njegov zamjenik Sebahattin Bayram. U delegaciji su bili i direktor Arhiva BiH Saša Klepić sa zamjenicima, direktor instituta Yunus Emre Mehmet Akif Ayman, ataše za kulturu Ambasade Republike Turske u BiH Soner Şahin, mr. sci. Nusret Čolo ispred Ministarstva kulture i sporta FBiH, te dr. sci. Sedad Bešlija ispred Instituta za historiju.

Direktor Historijskog arhiva Sarajevo mr. sci. Fuad Ohranović upoznao je goste sa historijatom i radom ustanove, te vrijednim dokumentima koji se nalaze u posjedu HAS-a.

Direktor Arhiva BiH g. Saša Klepić sa direktorom HAS-a Fuadom Ohranovićem

Tokom posjete bilo je riječi o podizanju nivoa saradnje sa arhivima Republike Turske, koja bi uključivala zajednički rad na prevođenju, objavljivanju i digitalizaciji dokumenata nastalih tokom perioda osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini (1463-1878), te stručnom usavršavanju kadrova.

Direktor Ohranović naglasio je značaj dokumenata osmanske provenijencije koji se nalaze u turskim arhivima za izučavanje historije Bosne i Hercegovine, te izrazio nadu da će ova posjeta rezultirati konkretnim aktivnostima u razvoju bosanske arhivistike i historiografije.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.