Fondovi i zbirke JU HAS proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH na svojoj 45. sjednici donijela je

O D L U K U

o proglašenju pokretnog dobra – Fondovi i zbirke JU Historijski arhiv Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH

Prema odredbama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Službene novine FBiH, br. 2/02, 27/02 i 6/04), nacionalni spomenici uživaju najviši stepen zaštite, a za implementaciju odluka Komisije odgovorni su federalni organi vlasti. U slučaju pokretnog dobra, u koje spadaju Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, nadležno je Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.