Historijski arhiv Sarajevo posjetila delegacija iz Burse

Dana 09. februara 2022. godine Historijski arhiv Sarajevo i njegov direktor Haris Zaimović sa saradnicama ugostio je prijatelje iz grada Burse u Turskoj. Tom prilikom razgovarano je o narednim zajedničkim projektima ova dva grada i njihovih kulturnih institucija. Arhiv su posjetili Fetullah Bingül, generalni menadžer kongresnog kulturnog centra Atatürk Merinos, te koordinator projekta “Bursa – prijestolnica kulture turkijskog svijeta 2022.” i Hüseyin Buran, šef kabineta za kulturu i umjetnost Grada Burse.

Potpisan Protokol o saradnji Arhiva i Orijentalnog instituta

Dana 31 . januara 2022. godine u prostorijama Historijskog arhiva Sarajevo potpisan je protokol o saradnji našeg Arhiva i Orijentalnog instituta u Sarajevu. Ovo je još jedan korak naprijed ka uspostavljanju bliže saradnje Arhiva sa naučnim i kulturnim institucijama radi zajedničkog rada na promociji naše kulturne baštine. Cilj protokola je okvirno regulisanje saradnje dvaju institucija radi razmjene iskustava i prakse u oblasti nauke i kulture, a neke od aktivnosti koje će se realizirati zajedničkim naporima su: zajedničko promoviranje arhivske i rukopisne građe o Bosni iz osmanskog perioda; katalogizacija i obrada osmanskih dokumenata i rukopisa na orijentalnim jezicima, u skladu sa zahtjevima arhivističke struke i modernih tehnologija; razmjena i zajedničko oblikovanje metapodataka o pojedinačnim arhivističkim jedinicama u elektronskim bazama podataka; zajednička saradnju sa trećim institcijama u promociji kulturne baštine a posebno one koja se odnosi na kulturnu historiju Sarajeva kroz stoljeća okviru širih makroprojekata; organiziranje zajedničkih manifestacija: izložbi, skupova, javnih tribina, simpozija i okruglih stolova, itd. Protokol su potpisali direktori ovih institucija: ispred Orijentalnog instituta Adnan Kadrić, a ispred Arhiva Haris Zaimović.

Historijski arhiv Sarajevo član DARIAH konzorcija

Bosna i Hercegovina je od septembra ove godine i zvanično postala punopravnom članicom DARIAH konzorcija. Drago nam je da je i Historijski arhiv Sarajevo dio tima organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje će predvođene Univerzitetom Sarajevo kao koordinatorom, sprovoditi DARIAH aktivnosti u našoj zemlji. DARIAH (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke nauke) ima za cilj poboljšati i podržati digitalno omogućeno istraživanje i poučavanje u umjetničkim i humanističkim naukama. DARIAH spaja pojedinačne najsavremenije digitalne umjetničke i humanističke aktivnosti i njihove rezultate skalira na evropskom nivou. DARIAH djeluje od 2014. godine i trenutno okuplja 20 zemalja članica i nekoliko partnera u šest zemalja koje nisu članice.

Više informacija dostupno na linku: https://www.dariah.eu/2021/09/06/bosnia-and-herzegovina-joins-dariah-as-full-member/

Potpisan Memorandum o saradnji

Dana 12. 10. u Vijećnici – Uredu gradonačelnice Sarajeva – potpisan je Memorandum o saradnji između Grada Sarajeva, Mediacentra Sarajevo i Historijskog arhiva Sarajevo koji se temelji na želji i interesu za saradnjom na planu očuvanja arhivskih fondova Historijskog arhiva Sarajevo i promociji njihovih sadržaja. Zajednički cilj potpisnika je povećati dostupnost sadržaja arhivskih fondova i zbirki, pružanje stručne i tehničke pomoći, digitalizacija i promocija, ali također osnaživanje kapaciteta Olimpijskog muzeja. Sporazum su potpisali u ime Grada Sarajeva gradonačelnica Benjamina Karić, u ime Mediacentra Sarajevo Borislav Kontić te u ime JU Historijski arhiv Sarajevo, direktor Haris Zaimović.

Sastanak delegacija arhiva Republike Turske i Bosne i Hercegovine u Historijskom arhivu Sarajevo

Danas je u Historijskom arhivu Sarajevo održan sastanak na najvišem nivou između delegacija Državnog arhiva Republike Turske na čelu sa generalnim direktorom Ugur Unalom, direktoricom Arhiva Bosne i Hercegovine Danijelom Mrda, njenim zamjenicima Fuadom Ohranovićem i Šimunom Novakovićem, te domaćinom, direktorom Historijskog arhiva Sarajevo, Harisom Zaimovićem. Razgovaralo se o projektima digitalizacije i razmjene digitalnih kopija arhivske građe te unapređenju drugih vidova saradnje. Razgovaralo se i o modalitetima provedbe sporazuma potpisanog na državnom nivou između Državnog arhiva Turske i Arhiva Bosne i Hercegovine koji tretira digitalizaciju dokumenata iz osmanskog perioda u bosanskohercegovačkim arhivima. Najznačajnija građa u tom segmentu jeste građa koja se nalazi u Historijskom arhivu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo imenovala direktora JU Historijski arhiv Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost  na imenovanje direktora Historijskog arhiva Sarajevo Harisa Zaimovića, svojom odlukom od 15. jula 2021. godine, nakon što je provedena konkursna procedura po objavljenom konkursu za direktora. Haris Zaimović bio je v.d. direktora Arhiva od 15. aprila ove godine.

Haris Zaimović rođen je 1979. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, a diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za historiju. U Historijskom arhivu Sarajevo radi od 2003. godine gdje je obnašao dužnost rukovodioca Odsjeka za sređivanje i obradu arhivske građe (2010.-11.), dužnost v.d.direktora i direktora Arhiva (2011.-13.), rukovodioca Odsjeka za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda (2019.-21).                                                                 

Historijski arhiv Sarajevo u Srebrenici

JU Historijski arhiv Sarajevo, odnosno, delegacija ove Ustanove predvođena v.d. direktorom Harisom Zaimovićem odazvala se pozivu Memorijalnog centra Srebrenica za prisustvovanje zvaničnom otvaranju arhiva Memorijalnog centra Srebrenica koje je održano 9. jula 2021. godine.

Sam program otvaranja Arhiva započeo je u 11.00 sati, a u programu otvaranja obratili su se slijedeći govornici:

-dr. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica,

-Njegova ekselencija g. Reinout Vos, ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini,

-g. Csaba Szilágyi, voditelj programa za ljudska prava / vd glavnog arhivara Arhiva otvorenog društva Vera i Donald Blinken (Budimpešta, Mađarska),

-g. David Rohde, autor knjige „Kraj igre. Izdaja i pad Srebrenice“ /online obraćanje/ (USA),

-gđa. Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo (Beograd, Srbija),

-g. Dion van den Berg, vođa tima za Evropu u PAX-u (Holandija).

Moderator programa otvaranja bio je Azir Osmanović.

Misija i cilj osnivanja ovog Arhiva jeste da osnaži ključnu misiju Memorijalnog centra Srebrenica: kreiranje faktografske i kontekstualne, dokumentarne baze i zaštita istine o genocidu u Srebrenici 1995. godine. Pomoći će saradnji između porodica žrtava i uključenih zajednica sa naučnicima i novinarima koji se bave istraživanjem genocida. Od ogromne je važnosti da dokumenti, fotografije, audio-vizuelni zapisi i materijalni ostaci koji svjedoče o genocidu budu sakupljeni i dostupni u Memorijalnom centru Srebrenica kao mjestu zločina. Arhiv će, osim ovoga, nastojati da prikupi kopije postojećih kolekcija od drugih imalaca i da prikupi dodatne izvore i dokumente za istraživanja.

Razvoj Arhiva je zajednički projekat Memorijalnog centra Srebrenica, Blinken OSA – Vera and Donald Blinken Open Society Archives i PAX for Peace (mirovna organizacija iz Holandije).

U okviru ove posjete, delegacija Historijskog arhiva Sarajevo obišla je cijeli kompleks Memorijalnog centra, muzejsku postavku, te aktuelne izložbene postavke povodom ovogodišnjeg obilježavanja genocida u Srebrenici, Potočarima. Također, obišli su i mezarje stradalih, te položili cvijeće kod spomen-obilježja.

Delegacija Arhiva i Ministarstva u posjeti Bursi, Republika Turska

Zvanična posjeta delegacije JU Historijski arhiv Sarajevo, resornog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Arhiva Bosne i Hercegovine Bursi, Republika Turska započela je jučer, 21. juna 2021. godine. Najprije je u gradskoj vijećnici potpisan Memorandum o saradnji između Historijskog arhiva Sarajevo i Akademskog istraživačkog centra grada Burse. Predvodnik naše delegacije, ministar kulture i sporta Samir Avdić i gradonačelnik Burse Alinur Aktaš potpisali su ovaj sporazum. Delegaciju iz Sarajeva činili su još i Haris Zaimović, v.d. direktora Historijskog arhiva Sarajevo, Fuad Ohranović, zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, te Elma Dervišbegović, viši arhivist Historijskog arhiva Sarajevo.

Nakon potpisivanja sporazuma, u auli Akademskog istraživačkog centra grada Burse otvorena je izložba Historijskog arhiva Sarajevo „Bošnjaci – autori književnih djela na orijentalnim jezicima iz Orijentalne zbirke Historijskog arhiva Sarajevo“, autora Fuada Ohranovića i Atifa Mušinovića.

Drugog dana posjete, 22. juna 2021. godine, delegaciju iz Sarajeva primio je ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj u bosanskohercegovačkom konzulatu u Bursi, njegova ekselencija Adis Alagić.

Programom posjete predeviđeno je i detaljnije upoznavanje sa radom Akademskog istraživačkog centra u Bursi, susret sa akademicima, te obilazak grada Burse. Posjeta se završava u srijedu, 23. juna 2021. godine.