Spisak svih zaposlenih od osnivanja Arhiva

DEMIRDŽIĆ AHMED
01.09.1948. – 25.08.1967.

ZILDŽIĆ MEHMED
20.09.1948. – 18.03.1950.

SMILJANIĆ DARINKA
02.02.1949. – 28.02.1951.

KURTOVIĆ ŠUKRIJA
02.02.1949. – 18.03.1950.

DIZDAR HAMID
01.12.1950. – 31.07.1967.

MEŠETOVIĆ VASVIJA
29.03.1951. – 30.06.1987.

PAMUČINA ANGELINA
19.11.1951. – 01.02.1984.

BOGDANOVIĆ BRANKA
15.12.1951. – 31.03.1952.;
01.06.1954. – 03.09.1954.

BUČUK AHMED
15.12.1951. – 31.07.1954.;
01.09.1955. – 01.05.1956.

MIDŽIĆ RAZIJA
04.02.1951. – 31.12.1955.;
01.09.1956. – 19.11.1966.

PAŠIĆ (PRCIĆ) SADŽIDA
13.02.1952. – 20.07.1954.;
01.09.1956. – 22.09.1978.

ANDABAK RAVIJOJLA
01.03.1952. – 28.02.1954.

DERIKONJA DARINKA
01.04.1952. – 31.12.1960.

HAJDAREVIĆ RAŠID
01.05.1952. – 08.08.1970;
01.03.1971. – 15.07.1979.

KORIĆ SALIH
01.10.1952. – 31.12.1953.

ĆATIĆ EDHEM
01.01.1954. – 31.08.1966.

KORICA NADA
01.03.1954. – 12.06.1955.

ČALKIĆ BEDRIJA
01.03.1954. – 31.12.1954.

OPIJAČ ATIJA
20.07.1954. – 30.05.1957.

TATAR IVANKA
04.10.1954. – 15.01.1955.

ĆURIĆ LJEPOSAVA
11.10.1954. – 01.08.1955.

MIMOVIĆ MILOVAN
15.06.1955. – 31.12.1955.

SILAJDŽIĆ MEDIHA
15.06.1955. – 26.11.1978.

ŽALICA ZORA
01.11.1955. – 31.12.1960.

GREBO BEGAJETA
01.12.1955. – 01.07.1967.

HANDŽIĆ IBRAHIM
01.03.1957. – 30.09.1962.

ZIROJEVIĆ ZORA
01.07.1957. – 15.08.1962.

HUNSKI VJEKOSLAVA
15.09.1957. – 31.05.1972.

MEKIĆ MAGBULA
16.10.1957. – 31.03.1960.

TOMIĆ RADMILA
01.01.1958. – 15.09.1959.

VULETIĆ JELENA
16.09.1959. – 31.07.1961.

MAHMUTOVIĆ SAFIJA
04.01.1960. – 12.06.1970.

MAHMUTOVIĆ ISMET
01.04.1960. – 30.09.1960.

HASIBOVIĆ FEHIM
01.11.1960. – 17.12.1965.

JOVANOVIĆ MOMIR
01.01.1961. – 31.12.2001.

HUMO DUNJA
15.12.1961. – 15.02.1977.

KRALJAČIĆ TOMISLAV
15.10.1962. – 31.12.1965.

PITIĆ SEJDA
15.06.1963. – 31.12.2002.

DRAGUTINOVIĆ BOŽO
15.02.1965. – 01.02.1979.

BEGIĆ HAJRUDIN
01.12.1966. – 01.08.1980.

MADŽAR BOŽO
01.11.1966. – 01.10.1970

RADOSAVLJEVIĆ EDITA
01.06.1967. – 31.03.1976.

MILIČIĆ BUDIMIR
01.06.1967. – 01.05.1974.

SKOPLJAK MUSTAFA
01.02.1968. – 31.01.1975.

DIVČIĆ MARIJA
01.12.1969. – 31.12.2001.

KARABAŠIĆ LATIFA
01-07.1070. – 24.03.1979.

RAKOVIĆ MIRA
21.09.1970. – 31.12.2004.

GUŠIĆ ISMET
01.10.1970. – 15.03.1989.

ČANKOVIĆ MIODRAG
16.01.1971. – 06.10.1990.

DIVČIĆ JADRANKA
01.07.1971. – 31.12.1971.

RAŠIDAGIĆ AMRA
01.02.1972. – 03.05.1974.

BOBAN HILDA
14.06.1974. – 17.03.1983.

BRATIĆ DRAGICA
01.10.1974. – 10.09.1992.

ĐURIĆ JOVANKA
14.12.1974. – 30.04.1997.

ZAPLATA DUŠANKA
01.02.1975. – 01.08.1989.

SUĆESKA ASIM
01.10.1976. – 10.02.1983.

ĆURČIĆ SADŽIDA
12.12.1976. – 07.07.1985.

DAVIDOVIĆ DAVID
20.06.1977. – 25.05.1995.

POLOVINA FADILA
13.10.1977. – 01.03.1978.

ALIBAŠIĆ FATIMA
01.03.1978. – 01.09.1980.

ŠAHOVIĆ EMINA
02.03.1979. – 07.11.1982.

SMILJANIĆ MIRJANA
03.01.1980. – 25.08.1088.

DUČAJ FAZA
01.09.1980. – 12.04.1981.

PILINDAVIĆ MILANKO
13.11.1980. – 08.07.1991.

VUKMANOVIĆ MARA
04.05.1981. – 09.06.1981.

GRCIĆ FATA
16.07.1981. – 14.12.1991.

ZAKOMANC NEVZETA
01.03.1983. – 01.01.1995.

ARNAUTOVIĆ HAJRUDIN
23.11.1983. – 16.12.1984.

KNEŽEVIĆ LJILJANA
14.04.1984. – 15.10.1984.

DRINČIĆ ZORAN
16.04.1984. – 15.10.1984.

GRBELJA TONČI
01.09.1984. – 31.12.2002.

KARAMEHIĆ AIDA
01.11.1984. – 31.09.1991.

MUJEZINOVIĆ AMILA
10.06.1985. – 16.09.1996.

ĐURAN STEVO
24.06.1985. – 08.07.1992.

BARIĆ BENKA
24.06.1985. – 30.04.1986.

KARAČIĆ ADNAN
15.04.1986. – 15.06.1986.

MEHIĆ ABAS
15.04.1986. – 15.06.1986.

ŠKAMO SEVADA
15.04.1986. – 15.06.1986.

MEŠIĆ SUZANA
13.03.1987. – 31.03.1987.

ŽIGA HAMID
22.04.1987. – 04.07.2007.

HADŽIMEHMEDAGIĆ DŽENAN
27.05.1987. – 30.11.1987.

ANDRIĆ MIRJANA
27.05.1987. – 30.11.1987.

HAJDO HATIDŽA
05.10.1987. – 11.12.1987.

ŠKAMO SEAD
15.05.1989. – 31.03.1991.

GVOZDENOVIĆ DARKO
01.07.1989. – 15.02.1992.

HADŽIMURATOVIĆ AMRA
01.11.1989. – 23.06.1990.

KABUDAJA ELMINA
15.11.1989. – 15.05.1990.

ANKOVIĆ SRĐAN
15.11.1989. – 15.05.1990.

DUČIĆ ZAMO
20.12.1991. – 31.08.1993.

GRBELJA MARIO
20.12.1991. – 10.12.1992.

MAHMUTAGIĆ SEAD
20.09.1996. – 08.04.2002.

TUKIĆ ISMET
01.11.1996. – 01.05.1997.

KREŠTALICA TAIBA
01.05.1997. – 18.07.2001.

DERVIŠEVIĆ MUSTAFA
02.02.1999. – 04.08.2006.

JOVAN MALEŠIĆ
01.01.1980. – 31.8.2010.

MUHAMED MUSA
11.12.1972. – 30.9.2010.

MUŠA DEDAJIĆ
1.11.1996. – 30.11.2010.

ANTONIJA JOKETOVIĆ
1.5.1977. – 1.11.2007.

MUJO KOŠTIĆ
1.7.2008. – 1.10.2012.

HUSO HODŽIĆ
7.12.1978. – 22.7.2013.

DINO ZULUMOVIĆ
3.12.2012 – 3.2.2014.

MILENA GAŠIĆ
15.03.1976. – 15.1.2018.

ATIF MUŠINOVIĆ

05.11.2007. – 30.09.2021.

SEJDALIJA GUŠIĆ

16.02.1981. – 30.11.2021.

Comments are closed.