U kvizu pobijedili učenici O.Š. Hamdija Kreševljaković

U četvrtak 28. aprila u okviru programa Dani Općine Stari Grad Sarajevo održan je, između ostalog, i tradicionalni kviz “Kulturno-historijske znamenitosti mog grada” u kojem su pobijedili učenici O.Š. Hamdija Kreševljaković. Drugo mjesto pripalo je O.Š. Mula Mustafa Bašeskija, a treće O.Š. Edhem Mulabdić. Žiri su sačinjavali uposlenici JU Historijski arhiv Sarajevo Almira Alibašić, Adis Hodžić i Saša Beltram.

HAS u saradnji sa Općinom Stari Grad pripremio je teme i pitanja. Tema kviza je bila Sarajevo u osmanskom i austro-ugarskom periodu, a pitanja su se najviše odnosila na kulturne i historijske znamenitosti iz tih perioda.

Izuzev pomenutih škola sa područja Općine Stari Grad u kvizu su učestvovale i: O.Š. Vrhbosna, O.Š. Saburina i O.Š. Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković.

Prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani učenici dobili su prigodne poklone.

Arhivisti HAS-a u Radencima

Na Međunarodnom arhivskom savjetovanju u Radencima (Slovenija) koje je održano od 6. do 8. aprila učešće su uzeli i uposlenici JU Historijski arhiv Sarajevo direktor Sejdalija Gušić, Džemila Čekić, Almira Alibašić i Milena Gašić.

Osnovna tema skupa bila je „Tehnički i i materijalni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, a u Zborniku radova sa ovog Savjetovanja objavljeni su sljedeći referati naših arhivista:

  • „Obrazovanje i edukacija kao dio strategije razvoja baštinskih ustanova u Bosni i Hercegovini“, autora Harisa Zaimovića;
  • “Problematika terminologije u arhivskoj struci”, autorice Almire Alibašić;
  • „Dostupnost i korištenje arhivske građe u Historijskom arhivu Sarajevo“, autora Džemile Čekić i Admira Nezirovića.

Organizator Savjetovanja bio je Pokrajinski arhiv Maribor.

„Logori u kojima su stradali Jevreji BiH”

Međunarodni dan “Sjećanja na žrtve holokausta”, 27. januar obilježen je i u Sarajevu. Tim povodom, u galeriji Novi hram postavljena je izložba pod nazivom “Logori u kojima su stradali Jevreji BiH”, u čijoj pripremi je učestvovao i Historijski arhiv Sarajevo.

Jevrejska zajednica BiH organizovala je i prigodno predavanje na temu holokausta i progonu Jevreja.

Promovisana knjiga “Operacija leteći zmaj”

Dana 10. januara 2011. godine u auli Narodnog pozorišta u Sarajevu promovisana je knjiga, autora Bahrudina Bijedića pod nazivom „Operacija leteći zmaj“, koja govori o progonu jugoslovenskog diplomate na osnovu falsifikovanih dokaza.

„Operacija leteći zmaj“ je kodno ime američke policije koja je na osnovu falsifikovanih dokaza uhapsila i vodila sudski spor u Philadalphia-i protiv tada generalnog konzula SFR Jugoslavije Bahrudina Bijedića. Optužbe su bile okrutne i besmislene. Kretale su se u domenu pranja novca, u preko milionskim dolarskim svotama, zatim dilanja droge i krijumčarenja podvodnih disalica za diverzije na brodovima kao i općenito obavještajnog protuameričkog djelovanja. Tema je izuzetno interesantna naročito u kontekstu pojave Wkiliksa koji otkriva sirove i nekulturne i poluistinite depeše u komunikaciji američkih diplomatskih predstavništava sa State Department-om u Washingtonu. Suđenje je trajalo od 12. juna do 6. septembra 1989. godine i izazvalo je nevjerovatnu medijsku pažnju u svjetskim razmjerama. Knjiga istinito i dokumentovano interpretira događaje pune perfidnih nastojanja tužitelja i dramskog obrta u korist optuženog Bijedića.

Promotori knjige bili su Gradimir Gojer, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, prof. dr. Ismet Dizdarević i ambasador Ibrahim Efendić.

Moderator promocije bio je gdin. Sejdalija Gušić, direktor Historijskog arhiva Sarajevo – ispred izdavača.

Dijelove teksta knjige čitao je Vlado Jokanović.

Rukopisi Kur’ana predstavljeni bh. javnosti

Historijski arhiv Sarajevo je u izložbenom prostoru Hanikaha u Sarajevu predstavio izložbu Rukopisi Kur’ana, jedan sasvim mali, ali za bosansko-hercegovačko kulturno naslijeđe značajan dio rukopisne ostavštine osmanskog perioda koje čuva u okviru Orijentalne zbirke.

Autori su Atif Mušinović i Sejdalija Gušić iz Historijskog arhiva Sarajevo i Haso Popara iz Gazi Husrev-begove biblioteke. Izložbu je, pored autora, predstavio i akademik prof.dr. Esad Duraković.

Za izložbu su izdvojeni značajniji rukopisi Kur’ana, džuz’ova kao i i uzorci arapske kaligrafije (mešqovi). Uzimajući u obzir vrijeme nastanka, kvalitet papira, vrstu pisma i način prepisa, upotrebljene ornamente i kaligrafsku vještinu, kvalitet uveza i koričenja, za neke od izloženih rukopisa Kur’ana sa sigurnošću možemo ustvrditi da predstavljaju remek djela arapske i islamske kaligrafije i ornamentike.

Najstariji izloženi rukopis Kur’ana, iako nema podataka o prepisivaču, mjestu ni godini prepisa, sudeći po papiru, pismu, mastilu i povezu potiče iz XIV ili XV stoljeća ( R-141). Najstariji datirani rukopis Kur’ana potiče iz 1513. godine ( R-144). Najbrojniji su primjerci iz XVIII i XIX stoljeća a najmlađi rukopis kojeg je prepisao Abdulah sin Mustafin Pljevljak je iz 1872. godine (R-592).

Izlozba_Kurana2Izložba će biti otvorena od 12. – 26. novembra 2010. godine.

Istovremeno je javnosti ponovo, nakon maja 2008. godine, predstavljena izložba Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koja je rađena u saradnji sa Državnim arhivom u Dubrovniku i čiji su autori dr Vesna Miović, Sejdalija Gušić i Atif Mušinović.

 

Za izložbu Historijskog arhiva Sarajevo zainteresiran i Ptuj

Eksponati izložbe “Holokaust, genocid…” Historijskog arhiva Sarajevo i Arhiva Tuzlanskog kantona izloženi su u zgradi opštine Ptuj (Slovenija). Izložbu, za koju su Ivan Fras, direktor Ptujskog arhiva i arhivistica Katja Zupanič pripremili i izložili dva panoa dokumentarne građe o bosanskohercegovačkim izbjeglicama i njihovom životu u Sloveniji, otvorio je dr. Štefan Čelan, gradonačelnik Ptuja.

Izložba će biti otvorena do 30. novembra.

Sejdalija Gušić učestvovao na simpoziju u Turskoj

Sa Međunarodnog simpozija iz Turske

Sa Međunarodnog simpozija iz Turske

Na Međunarodnom simpoziju koji je od 21. do 23. oktobra održan u turskom gradu Edirne učešće je uzeo i direktor Historijskog arhiva Sarajevo Sejdalija Gušić sa referatom Nekoliko rukopisa o historiji Osmanskog carstva iz orijentalne zbirke Historijskog arhiva Sarajevo.

Ovaj naučni skup pod nazivom “Edirne u arhivskim izvorima Balkanskih zemalja” okupio je preko 150 arhivista, historičara i bibliotekara, a organizovao ga je Trakya University, Republika Turska, pod visokim pokroviteljstvo rektora prof.dr. Envera Durana.