Rukopisi Kur’ana predstavljeni bh. javnosti

Historijski arhiv Sarajevo je u izložbenom prostoru Hanikaha u Sarajevu predstavio izložbu Rukopisi Kur’ana, jedan sasvim mali, ali za bosansko-hercegovačko kulturno naslijeđe značajan dio rukopisne ostavštine osmanskog perioda koje čuva u okviru Orijentalne zbirke.

Autori su Atif Mušinović i Sejdalija Gušić iz Historijskog arhiva Sarajevo i Haso Popara iz Gazi Husrev-begove biblioteke. Izložbu je, pored autora, predstavio i akademik prof.dr. Esad Duraković.

Za izložbu su izdvojeni značajniji rukopisi Kur’ana, džuz’ova kao i i uzorci arapske kaligrafije (mešqovi). Uzimajući u obzir vrijeme nastanka, kvalitet papira, vrstu pisma i način prepisa, upotrebljene ornamente i kaligrafsku vještinu, kvalitet uveza i koričenja, za neke od izloženih rukopisa Kur’ana sa sigurnošću možemo ustvrditi da predstavljaju remek djela arapske i islamske kaligrafije i ornamentike.

Najstariji izloženi rukopis Kur’ana, iako nema podataka o prepisivaču, mjestu ni godini prepisa, sudeći po papiru, pismu, mastilu i povezu potiče iz XIV ili XV stoljeća ( R-141). Najstariji datirani rukopis Kur’ana potiče iz 1513. godine ( R-144). Najbrojniji su primjerci iz XVIII i XIX stoljeća a najmlađi rukopis kojeg je prepisao Abdulah sin Mustafin Pljevljak je iz 1872. godine (R-592).

Izlozba_Kurana2Izložba će biti otvorena od 12. – 26. novembra 2010. godine.

Istovremeno je javnosti ponovo, nakon maja 2008. godine, predstavljena izložba Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koja je rađena u saradnji sa Državnim arhivom u Dubrovniku i čiji su autori dr Vesna Miović, Sejdalija Gušić i Atif Mušinović.

 

Za izložbu Historijskog arhiva Sarajevo zainteresiran i Ptuj

Eksponati izložbe “Holokaust, genocid…” Historijskog arhiva Sarajevo i Arhiva Tuzlanskog kantona izloženi su u zgradi opštine Ptuj (Slovenija). Izložbu, za koju su Ivan Fras, direktor Ptujskog arhiva i arhivistica Katja Zupanič pripremili i izložili dva panoa dokumentarne građe o bosanskohercegovačkim izbjeglicama i njihovom životu u Sloveniji, otvorio je dr. Štefan Čelan, gradonačelnik Ptuja.

Izložba će biti otvorena do 30. novembra.

Sejdalija Gušić učestvovao na simpoziju u Turskoj

Sa Međunarodnog simpozija iz Turske

Sa Međunarodnog simpozija iz Turske

Na Međunarodnom simpoziju koji je od 21. do 23. oktobra održan u turskom gradu Edirne učešće je uzeo i direktor Historijskog arhiva Sarajevo Sejdalija Gušić sa referatom Nekoliko rukopisa o historiji Osmanskog carstva iz orijentalne zbirke Historijskog arhiva Sarajevo.

Ovaj naučni skup pod nazivom “Edirne u arhivskim izvorima Balkanskih zemalja” okupio je preko 150 arhivista, historičara i bibliotekara, a organizovao ga je Trakya University, Republika Turska, pod visokim pokroviteljstvo rektora prof.dr. Envera Durana.

Izložba “Holokaust, genocid…” otvorena u Celju

U izložbenom paviljonu Zgodovinskog arhiva Celje (Slovenija) 7. jula otvorena je izložba pod nazivom “Holokaust, genocid…” koju su u okviru obilježavanja 11. jula kao Evropskog dana sjećanja na genocid u Srebrenici pripremili Historijski arhiv Sarajevo i Arhiv Tuzlanskog kantona.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Celja gosp. Bojan Šrot, a posjetili su je uvaženi historičari iz Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, učesnici 40. međunarodnog kulturnohistorijskog simpozija koji se ovih dana održava u tom gradu.

Izložba svjedoči o dvije najveće tragedije u 20. stoljeću i predstavlja istraživački projekat Historijskog arhiva Sarajevo i Arhiva Tuzlanskog kantona, a sastavljena je od dokumenata, fotografija i plakata o holokaustu i genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici izdvojenih iz fondova i zbirki pohranjenih u ova dva arhiva.

Autori izložbe su Sejdalija Gušić i Milena Gašić iz Historijskog arhiva Sarajevo i Izet Šabotić i Ešefa Begović iz Arhiva Tuzlanskog kantona. Za ovu izložbu urađena je i edicija Katalozi izložbi – Sarajevo, Tuzla 2010. godine.

Izložba će biti otvorena do kraja septembra ove godine za slovenačku naučnu i kulturnu javnost, kao i za građanstvo.

Podsjetimo da je izložba Holokaust, genocid… prošle godine bila predstavljena bosanskohercegovačkoj javnosti 10. jula 2009. u Sarajevu, a ove godine je Historijski arhiv Sarajevo dobio poziv da sa njom gostuje u Celju.

HAS uzeo učešće na manifestaciji Dani Kantona Sarajevo

Logo i memorandum kao arhivski dokumentPovodom 62. godine osnivanja i rada Historijskog arhiva Sarajevo, a u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo u Historijskom muzeju BiH je otvorena postavka izložbe „Logo i memorandum kao arhivski dokument“ autora Muse Muhameda i koautora Adnana Šapčanina i Aleksandre Pijuk. Izložba ostaje otvorena do 13. maja 2010. godine.

Stručna posjeta bosanskohercegovačkih arhivista Crnoj Gori i Hrvatskoj

Kotorski arhiv

Posjeta bosanskohercegovačkih arhivista kotorskom arhivu

Uposlenici Arhiva BiH, Arhiva Tuzlanskog kantona, Kantonalnog arhiva Travnik i Historijskog arhiva Sarajevo bili su u posjeti kolegama iz Državnog arhiva Crne Gore na Cetinju, u Istorijskom arhivu Kotor i Državnom arhivu Dubrovnik.

Neposredan povod ove posjete bilo je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Državnog arhiva Crne Gore, 27. aprila 2010. godine, koje je upriličeno u okviru manifestacije „Nedjelja arhiva“ u Crnoj Gori.

I ovi susreti arhivista iskorišteni su za razmjenu iskustava i produbljivanje saradnje među arhivistima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.

„Sjećanje na holokaust“ u Mariboru

Izlozba u MariboruU mariborskoj Sinagogi otvorena je izložba „Sjećanje na holokaust“ u okviru obilježavanja
65-godišnjice oslobođenja nacistikog logora Auschwitz i 66-godišnjice obilježavanja masovne deportacije prekomurskih Jevreja u logore smrti.

Projekat u čijoj realizaciji su učestvali Historijski arhiv Sarajevo, Pokrajinski arhivi Maribora i Kopra i Sinagoga Maribor su podržali i Ambasada države Izrael u Beču i Gradska općina Maribor.

Izložbu je u prisustvu mnogobrojnih zvanica iz javnog i kulturnog života Maribora, predstavnika Pokrajinskog arhiva Maribor i Historijskog arhiva Sarajevo, u ime pokrovitelja ministra vanjskih poslova Vlade Republike Slovenije gosp. Samunela Žbogara, otvorila Državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova gospođa Dragoljuba Benčina.

Izložba ostaje otvorena do 31. maja 2010. godine.

Izložba HAS-a u Radencima

Na međunarodnom arhivskom savjetovanju “Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja” koje je održano u Radencima (Slovenija) prisustvovali su i uposlenici Historijskog arhiva Sarajevo. Istovremeno je bila postavljena i izložba Historijskog arhiva Sarajevo, Historijskog muzeja BiH i Jevrejske zajednice BiH pod nazivom “Sjećanje na holokaust” u auli hotela „Radin“.

Na savjetovanju je Muhamed Musa izložio referat pod nazivom “Realizacija pripreme i obrade arhivske građe Kantonalnog i Općinskog suda Sarajevo za predaju arhivu”, a Sejdalija Gušić i Milena Gašić prezentovali su zajednički rad “Istraživanje holokausta i arhivi”.

Prezentiran arhivski informacijski sistem

arhivski informacioni sistemU čitaonici Historijskog arhiva Sarajevo prezentiran je arhivski informacijski sistem “scope Archiv”, koji je predstavio dr. Martin Stürzlinger.

Brend “scope Archiv” koji je razvijen i registrovan u Švicarskoj a namijenjen je za arhivske institucije, upravne organizacije, specijalne arhive, univerzitete i sl. Trenutno je u upotrebi u devet zemalja Evropske Unije.

Pored uposlenika Historijskog arhiva Sarajevo, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, te predstavnici iz arhiva Tuzle, Travnika, Mostara i Arhiva BiH.

Svečano otvorena biblioteka i promovisane dvije publikacije

U prostorijama Historijskog arhiva Sarajevo promovisani su Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1880., autora Harisa Zaimovića, te Bibliografija zakona i drugih pravnih akata BiH objavljenih u časopisima i novinama i štampanih u Vilajetskoj štampariji do 1878. godine, autora Muje Koštića.

Promotori su bili prof. dr. Dževad Juzbašić i Dženana Tuzlak, dipl. komparativista i bibliotekar.

Također, skupu se obratila i dr. Senija Milišić, predsjednica Upravnog odbora HAS-a, povodom proglašenja dijela Fondova i zbirki JU Historijski arhiv Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH.

Ujedno su svečano otvorene i prostorije čitaonice i biblioteke Historijskog arhiva Sarajevo, koje su nedavno adaptirane.