Direktor Zavoda za zaštitu spomenika FBiH Ante Vujnović posjetio JU Historijski arhiv Sarajevo

Direktor Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, a koji djeluje u okviru Federalnog ministarstva kulture i sporta, mag.arh./pov. Ante Vujnović posjetio je danas JU Historijski arhiv Sarajevo, zajedno sa saradnicom dipl.ing.arh. Azrom Tunović. Goste je dočekala direktorica Ismeta Džigal-Berkovac zajedno sa najbližim saradnicima, rukovodiocima odsjeka.

Kroz razgovor je istaknuto da je arhivska građa kulturno dobro kako je definira Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo, od čega je jedna trećina od cjelokupnog arhivskog fonda koji Arhiv trenutno čuva, proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine prema Odluci Komisije/Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine iz 2009. godine.

Direktorica Arhiva sa saradnicima detaljno je upoznala predstavnike Zavoda sa činjenicama o uslovima smještaja arhivske građe što je naša dugogodišnja briga i sa svim do sada poduzetim aktivnostima na njihovom unapređenju. Direktor Zavoda i njegova saradnica pružili su korisne upute Arhivu, te su dogovoreni daljnji konkretni koraci u pravcu očuvanja građe nacionalnog spomenika „Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo“. Svakako je zaključeno da će se međuinstitucionalna saradnja nastaviti.

Direktorica Džigal-Berkovac je na kraju posjete izrazila svoje zadovoljstvo dolaskom predstavnika Federalnog ministarstva i Zavoda, te zahvalila direktoru Vujnoviću i njegovoj saradnici na iskazanoj podršci i spremnosti za dalju saradnju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.