Ministar Kenan Magoda posjetio JU Historijski arhiv Sarajevo

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo g. Kenan Magoda posjetio je danas JU Historijski arhiv Sarajevo. Ministra je dočekala direktorica Ismeta Džigal-Berkovac zajedno sa najbližim saradnicima, rukovodiocima odsjeka. Tema sastanka bili su aktuelni i dugogodišnji problemi sa kojima se suočava Historijski arhiv Sarajevo, u prvom redu, problem prostornih kapaciteta Arhiva koji su u potpunosti ispunjeni, te poseban problem jednog od depoa koji konstantno trpi određenja oštećenja uslijed starosti objekta, čime se arhivska građa direktno ugrožava.

Rečeno je da se ova Ustanova suočava sa problemom daljeg funkcioniranja u smislu zakonske obaveze prijema novih količina građe. JU Historijski arhiv Sarajevo je ustanova primarnog značaja kada je u pitanju kompletna briga za arhivsku građu, od njenog nastanka, pa sve do preuzimanja one najznačajnije arhivske građe u propisanom roku, a koja nastaje djelovanjem svih javnih, upravnih, sudskih, političkih, obrazovnih, kulturnih i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo, što mu je trenutna teritorijalna nadležnost. Ministar Magoda imao je konkretne prijedloge za rješavanje ove situacije, te su napravljeni određeni planovi za nastavak zajedničkih aktivnosti u tom pravcu.

Nakon razgovora, ministar je obišao upravnu zgradu Arhiva, te se interesirao za rad svih uposlenika. Direktorica se na kraju posjete zahvalila ministru na organizaciji posjete, te na iskazanoj podršci i obećanoj pomoći Arhivu u narednom periodu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.