Inventari

GAAD BIH (9) INVENTARI

Reference no. 769-783

769. CVIJOVIĆ, ROSA: Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije za BiH (1939-1949); 1945- 1949 – analitički inventar. – 1988, sv. 28, str. 191-296.

770. ĆELEBIĆ, EDIN – MARIĆ, ENISA: Sreski komitet Saveza komunista i omladine Jugoslavije Nevesinje (1945- 1948); 1945-1948. sumarno-analitički inventar. – 1989, sv. 29, str. 289-293.

771. DIVČIĆ, MARIJA: Ostavština Hamdije Kreševljakovića (1888-1959); 1906-1960. – analitički inventar. – 1991, sv. 31, str. 253-269.(ćir.)

772. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA – ŠEHOVIĆ, AMIRA: Dopuna Vodića Arhiva BiH (1987-1992). (Javna uprava, pravosuđe, kultura, privreda, društveno-politička organizacija). – 1992-1993, sv. 32, str. 95-144.

773. HODŽIĆ, NERMANA: Okružni Narodni odbor Tuzla 1944-1947. – sumarno-analitički invenar. – 1991, sv. 31, str. 293-326.(ćir.)

774. HOPIĆ, JASMINA: Državni dječiji dom narodnog heroja Sime Šolaje – Turbe (1946-?); 1945/1950. – sumarno-anlitički inventar. – 1989, sv. 29, str. 295-299.

775. HOPIĆ, JASMINA: Inventar JNA – Komanda Garnizona Travnik (1975-1995). – 1994-95, sv. 33, str.

776. JOVANOVIĆ, MOMIR: Ostavšina Jovana Prohića (1868-1926); 1895-1926. – analitički inventar. – 1989, sv. 29, str. 235-255.

777. KLARIĆ, SLAVICA: Institut za proučavanje folklora 1946-1958 – analitički inventar. – 1987, 27 , str. 205-235.

778. MARIĆ, ENISA: Sreski Odbor Narodnog Fronta Bileća 1946-1955. – sumarno- analitički inventar. – 1991, sv. 31, str. 327-343.(ćir.).

779. SARIĆ, SAMIJA: Analitički inventar o osnivanju Narodnog pozorišta u Sarajevu. – 1994-95, sv. 33, str.

780. SEDIĆ, GORDANA: Veliki Župan vrhbosne oblasti (1922-1929); 1923-1929. – sumarno-analitički inventar. (Istorijske bilješke o tvorcu fonda). – 1989, sv. 29, str. 257-288.

781. SEDIĆ, GORDANA: Okružna oblast Banja Luka 1919-1922. – sumarno-analitički inventar. – 1990, sv. 30, str. 227-243.

782. SEDIĆ, GORDANA: Oblasni odbor Bihačke oblasti 1927-1929. – sumarno-analitički inventar. – 1990, sv. 30, str. 245-246.

783. STANKOVIĆ, LJILJANA: Sreski narodni odbor Goražde 1945-1962. – sumarni inventar. – 1990, sv. 30, str. 211-226.

Comments are closed.