Razmjena publikacija

GAAD BIH (7) RAZMJENA PUBLIKACIJA

Reference no. 743-750

743. SRNDOVIĆ, SUZANA: Razmjena publikacija Arhiva BiH u 1980-81.g. – 1982, sv. 22, str. 298-311.

744. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH. – 1967, sv. 7, str. 55-73.

745. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH u periodu od 1.januara 1967.g. do 15. Septembra 1969.g. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 621-632.

746. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH od 15.IX 1969. – 31.XII 1970.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 563-575.

747. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH 1971. i 1972.g. – 1972-73, 12-13 , str. 341-354.

748. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH 1973. i 1974.g. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 327-351.

749. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH 1975. i 1976.g. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 337-351.

750. TADIĆ, KATICA: Razmjena publikacija Arhiva BiH 1977. i 1978.g. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 458-461. (ćir.)

Comments are closed.