Bibliografija

GAAD BIH (6) BIBLIOGRAFIJA

Reference no. 731-271

731. AZINOVIĆ, MIRKO: Bibliografija tjednika “Smotra” 1926.g. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 463-472.(ćir.)

732. BESAROVIĆ, RISTO: Bibliografija “Pregleda” 1910-1912; 1927-1941. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 546-547.

733. BESAROVIĆ, RISTO: Prilozi za bibliografiju naučnih i stručnih radova i novinskih natpisa Vojislava Bogičevića. – 1982, sv. 22, str. 289-298.

734. BOSTANDŽIĆ, FERIHA: Bibliografija radova rađenih na osnovu arhivske građe Arhiva BiH (1947-1967). – 1967, sv. 7, str. 75-90.

735. GAKOVIĆ, LJILJANA: Bibliografija radova rađenih na osnovu građe Arhiva BiH(1967-1979). – 1980-1981, sv. 20-21, str. 316-334.

736. GAKOVIĆ, LJILJANA: Pregled sadržaja “Glasnika od broja I/1961 – XVIII-XIX/1978-79. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 335-353.

737. HUNSKI, VJEKOSLAVA: Naučne publikacije u izdanju Instituta za istraživanje Balkana u Sarajevu (1904- 1918). – 1980-1981, sv. 20-21, str. 305-313.

738. SARIĆ, SAMIJA: Propisi o radu banovina s posebnim osvrtom na Drinsku banovinu.(Prema “Narodnom Jedinstvu). – 1976-1977, sv. 16-17, str. 315-336.

739. SRNDOVIĆ, SUZANA: Bibliografija radova objavljenih u “Glasniku arhiva i DAR BiH” (I/1961 – XXVI/1985). – 1985, sv. 25, str. 361-404.

740. ŠAPČANIN, ADNANA: Bibliografija “Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine”. – 1994-95, sv. 33, str.

741. TADIĆ, KATICA: Tatjana Mikić: Bibliografski podaci o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Sveska: 1-3. Herceg Novi. Izdanje Arhiva u Herceg Novom. 1973. – 1972-73, 12-13 , str. 321-322.

742. TADIĆ, KATICA: Bibliografija. BiH u listu “Politika” za 1929.g. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 317-349.(ćir.)

Comments are closed.