Prikazi i ocjene

GAAD BIH (4) PRIKAZI I OCJENE

Reference no. 464-673

464. ANTONIĆ, dr ZDRAVKO: Regesta dokumenta za historiju NOB-e. Izdanje Arhiva SR Hrvatske u Zagrebu. 1964. svezak I – IV. str. 1476. – 1966, sv. 6, str.374-377.

465. AŠĆERIĆ-MUŠETA, mr VESNA: Fojnica kroz vjekove, izdavači SO Fojnica “Savjet za pripremu i izdavanje Monografije Fojnica” i SOUR “Veselin Masleša”. OOUR Izdavačka djelatnost Sarajevo, Fojnica – Sarajevo. 1987. – 1987, 27 , str.157-162.

466. BABIĆ, NIKOLA: Kasim Isović: Genera7lni štrajk u BiH 1906.g. (građa). tom II, knjiga I, izdanje Arhiva SRBiH u Sarajevu, Sarajevo,1963, str. 694. – 1963, sv. 3, str. 374-377.

467. BABIĆ, NIKOLA: Atif Purivatra: Nacionalni i politički razvitak Muslimana (rasprave i članci). “Svjetlost”, Sarajevo, 1969, str.280. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 599-602.

468. BAŠOVIĆ, dr LJUBINKA: Moderne zgrade nacionalnih arhiva. (Modern Buildings of National Archives – Archivum.Intern.review of Archives. Vol. XXXI. 1986. 141.S.). – 1986, sv. 26, str. 243-251.

469. BESAROVIĆ, RISTO: Drago Ljubibratić: Gavrilo Princip, Beograd, “Nolit”, 1959, str. 311. – 1961, sv. 1, str. 348-350.

470. BESAROVIĆ, RISTO: Kapidžić, dr Hamdija: Hercegovački ustanak 1882.godine, Sarajevo, “Veselin Masleša”, 1958, str. 358. – 1961, sv. 1, str. 350-352.

471. BESAROVIĆ, RISTO: M.Ekmečić: Ustanak u Bosni 1875-1878.(“Veselin Masleša”- Sarajevo, 1960,str. 391.) – 1962, sv. 2, str. 398-399.

472. BESAROVIĆ, RISTO: Jedanaesta sveska Godišnjaka Društva istoričara BiH. Sarajevo. 1961. – 1962, sv. 2, str. 399-400.

473. BESAROVIĆ, RISTO: Anto Babić: “Bosanski heretici”. “Svjetlost”. Sarajevo. 1963. – 1963, sv. 3, str. 365-367.

474. BESAROVIĆ, RISTO: Dr Midhat Šamić: Istorijski izvori Travničke hronike Ive Andrića i njihova umjetnička transpozicija. “Veselin Masleša”. Sarajevo. 1962. str. 216. – 1963, sv. 3, str. 372-373.

475. BESAROVIĆ, RISTO: Mitar Papić: Stazama prosvjete i kulture. Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1966, str. 214. – 1966, sv. 6, str. 391-395.

476. BESAROVIĆ, RISTO: Kecmanovića monografija o Ivanu Frani Jukiću. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 468-471.
Prikaz knjige Ilije Kecmanovića: “Ivo Franjo Jukić” u izdanju “Nolita”, Beograd, 1963.g.

477. BESAROVIĆ, RISTO: Mitar Papić: Pelagić i o Pelagiću. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 586-587.
Prikaz knjige u izdanju “Zadrugara”, Sarajevo, 1969.g.

478. BESAROVIĆ, RISTO: Josip Lešić: Pozorišni život Sarajeva 1878-1918. “Svjetlost”. Sarajevo, 1973, str. 365 – 1972-73, 12-13 , str. 311-316.

479. BESAROVIĆ, RISTO: Mitar Papić: Tragom kulturnog nasljeđa. “Svjetlost”. Sarajevo. 1976. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 255-257.

480. BESAROVIĆ, RISTO: Najnovija monografija o Vasi Pelagiću. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 269-272. (ćir.) Prikaz knjige Dinaide Fjpdorovne Popliko u izdanju Instituta za slavistiku i balkanistiku i Akademije nauka SSSR, Moskva, 1983.g.

481. BESAROVIĆ, VOJKA: dr Desanka Kovačević-Kojić: Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. “Veselin Masleša”.Biblioteka Kulturno nasljeđe. Sarajevo. 1978. str. 421. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 406-408. (ćir.)

482. BESAROVIĆ, VOJKA: dr Jozef Konforti: Travnički jevreji. Sarajevo. 1976. str.117. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 414-417. (ćir.)

483. BESAROVIĆ, VOJKA: “Jezik, pismo i kjniga jevreja u Jugoslaviji”. Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd. 1079. Str. 147. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 261-264.

484. BESAROVIĆ, VOJKA:”Jevreji u ranom srednjem vijeku”. (Gli Ebrei nell Alto Medioevo). Centro italiano di Studi sull – Alto Medioevo, Spoleto. 1980. str. 1080. – 1982, sv. 22, str. 251-254.

485. BOKIĆ, MIRJANA: Prilozi (14-15). Institut za istoriju Sarajevo. 1978. Sarajevo. str. 639. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 417-423. (ćir.)

486. BOŽIĆ, mr JELA: Uz izložbu “Kroz istoriju graditeljstva BiH XIX i XX vijeka”. Umjetnička galerija BiH. – 1989, sv. 29, str. 187-191.

487. BRČIĆ, mr RAFAEL: Dr Nikola Živković: Ratna šteta koju je Njemačka učinila Jugoslaviji u II svjetskom ratu. (Export-press. Beograd. 1975. str. 590.) – 1974-1975, sv. 14-15, str. 281-285.

488. BRČIĆ, mr RAFAEL: Sarajevo u revoluciji. Tom I. Revolucionarni radnički pokret 1937-1941. Istorijski arhiv Sarajevo.Sarajevo. 1976. str. 750. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 271-275.

489. CVIJOVIĆ, ROSA: Dr Đuro Zatezalo: Narodna vlast na kordunu Baniji i Lici 1941-1945.godine. Istorijski arhiv u Karlovcu.Karlovac. 1978. str. 622. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 389-390. (ćir.)

490. CVIJOVIĆ, ROSA: Savjetovanje arhivskih radnika Hrvatske u Zadru. – 1986, sv. 26, str. 253-255.

491. ĆELEBIĆ, EDIN: Kraljačić, Tomislav: Kalajev režim u BiH 1882-1903. Sarajevo. 1987. str. 567. – 1987, 27 , str. 149-150.

492. DAVIDOVIĆ, DAVID: 9.Kongres Arhivskih radnika Jugoslavije. – 1980-81, 20-21, str. 291-295.
Održan je u Strugi od 27. do 29. XI 1980.g.

493. DAVIDOVIĆ, DAVID: 40. Godišnjica Arhiva i arhivista službe BiH. – 1987, 27 , str. 121-133.

494. DIVČIĆ, MARIJA: Izložbe Istorijskog arhiva Sarajevo (1994-1995). – 1994-95, sv. 33, str.

495. DIZDAR, HAMID: Dokumenti o radničkom pokretu u Bosanskoj krajini 1919-1941. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 476-477. Prikaz knjige regesta u izdanju Arhiva Bosanske krajine u Banjaluci, 1964.g. Dokumente su odabrali i obradili Ibrahim Ibrišagić i dušana Vranješević.

496. DIZDAR, HAMID: Jedna zanimljiva publikacija posvećena istoriji pošta i poštanske službe kod nas – “Arhiv PTT” – Beograd. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 483-485. Prikaz časopisa od br. 1/1985. do br. 9/1963.g.

497. DIZDAR, HAMID: Arhivist 1963. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 485-487.

498. DIZDAR, HAMID: Arhivski vjesnik IV-V. 1961-1962. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 490-491.

499. DIZDAR, mr SREBREN: Korisno iskustvo Pregled djelovanja poslovnih arhiva u SAD. The American Archivist. Vol.45.No.3. Ljeto 1982. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 265-268. (ćir.) Prikaz specijalnog broja časopisa, posvećenog djelovanju poslovnih arhiva u SAD.

500. ĐURIČIĆ, BLAŽO: Socijalistički radnički pokret u BiH 1910.godine.(Priredio dr Božo Madžar. Arhiv BiH. Sarajevo. 1986. str. 483.) – 1987, 27 , str. 167-169.

501. GAKOVIĆ, LJILJANA: Slobodan Bosiljčić: Oktobarska revolucija 1917. I prve godine sovjetske vlasti. “Mladost”. Beograd. 1966. – 1967, sv. 7, str. 629-633.

502. GRBELJA, TONČI: 40. Godina Istorijskog arhiva Sarajevo. – 1988, sv. 28, str. 171-174.

503. HADŽIMEHMEDAGIĆ, SEADA: Savjetovanje sa predstavnicima Uprave za moral i ideološko-politički rad Armije BiH. – 1994-95, sv. 33, str.

504. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Arhivi Čehoslovačke republike. Prag. 1974. str. 211. – 1982, sv. 22, str. 254-255.

505. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Vodić Istorijskog arhiva Smederevska palanka. Istorijski arhiv Smederevska palanka. 1980. Str. 174. – 1982, sv. 22, str. 255-257.

506. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Archivmitteilungen, 1-6, 1988. (Zeizschrift fur theorie und praxis des archivwesens herausgegeben von der taatlichen Archivverwaltung der Deutschen Demokratisches Republik). – 1989, sv. 29, str. 193-197.

507. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Archivmitteilungen, 1-6, 1989. – 1990, sv. 30, str. 189-192.

508. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Archivmitteilungen, 1-6, 1990. – 1991, sv. 31, str. 232-236. (ćir.)

509. HADŽIROVIĆ, dr AHMED – TRHULJ, SEAD: “MLADI MUSLIMANI” – Sarajevo 1995. – 1994-95, sv. 33, str.

510. HAUPTMANN, dr FEDRO: Vodnik po arhivih Slovenien. Izdanje Društva arhivarjev Slovenije. Ljubljana. 1965. str. 615. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 598-599.

511. HAUPTMANN, dr FEDRO: Splošni pregled fondov Državnog arhiva LR Slovenija. Izdanje Državni arhiv LRS. Ljubljana. 1960. str. 171. – 1962, sv. 2, str. 400-401.

512. ISOVIĆ, KASIM: Andrija Ljubomir Lisac: Razvoj industrije papira u Zagrebu, Zagrebačka tvornica papira. Zagreb. 1961. str. 440+5 priloga. – 1963, sv. 3, str. 377-380.

513. ISOVIĆ, KASIM: Velimir Mihajlović – Sredoje Lalić: Arhivi i arhivska služba Vojvodine, Novi Sad. 1962. i Arhivski fondovi u Vojvodini, Novi Sad. 1962.(kao manuskripti). – 1963, sv. 3, str. 380-382.

514. ISOVIĆ, KASIM: Dr Hazim Šabanović: Turski izvori za istoriju Beograda. Knjiga I , sveska 1. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 472-476.

515. ISOVIĆ, KASIM: Godišnjak Društva istoričara BiH. Godina XIV. Sarajevo. 1964. str. 304. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 478-483.

516. ISOVIĆ, KASIM: Arhivist – Organ Saveza društva arhivista Jugoslavije br. 1-2. 1964. Beograd. str. 396+CCC XLIX-CCCLVI. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 487-490.

517. ISOVIĆ, KASIM: Radovi – Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Knjiga I . Sarajevo. 1963. str. 366. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 492-494.

518. ISOVIĆ, KASIM: Izvještaj naučnog arhiva. Knjiga III . Izdanje Balgarske akademije nauka (BAH). Sofija. 1966. str. 217. – 1966, sv. 6, str. 370-374.

519. ISOVIĆ, KASIM: Avdo Sučeska-Ajani (Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka). Izdanje Naučnog društva SRBiH.Sarajevo. 1965. str. 278. – 1966, sv. 6, str. 377-382.

520. ISOVIĆ. KASIM: Prilozi – Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta BiH. Godina I . Sarajevo. 1965. Knjiga I . str. 492. – 1966, sv. 6, str. 383-389.

521. ISOVIĆ, KASIM: Prilozi II . Institut za istoriju radničkog pokreta Sarajevo. Sarajevo. 1966. – 1967, sv. 7, str.633-637.

522. ISOVIĆ, KASIM: Archivmitteilungen – Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens. Postdam. 1968. Sveska I-IV. str. 264. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 602-603.

523. ISOVIĆ, KASIM: Scrihium – Zeitschrift des Verbandes österreichscher Archivare. Heft 1. Wein. 1969. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 603-604.

524. ISOVIĆ, KASIM: Godišnjak istoričara BiH. Godina XVIII. Sarajevo. 1970. NIP “Oslobođenje”. str. 325. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 539-542.

525. ISOVIĆ, KASIM: “Makedonski arhivist”. Organ Društva arhivskih radnika SR Makedonije. Skoplje. 1972. Knjiga I. str. 230. – 1972-73, 12-13 , str. 317-320.

526. ISOVIĆ, KASIM: “Archivmitteilungen” – Zeitschrift für Theorie und Praxis der Archivwesens. Jahrgang XXII. Heft 1-6/1972. – 1972-73, 12-13 , str. 323-324.

527. ISOVIĆ, KASIM: Mitterlungen des Steiermarkischen Landesarchivs Folge 22,Gaz,1972, str. 128. – 1972-73, 12-13 , str. 325-326.

528. ISOVIĆ, KASIM: Prilozi. Institut za istoriju radničkog pokreta Sarajevo. Godina VII 1971. str. 208. i godina VIII 1972. str. 400. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 285-291.

529. ISOVIĆ, KASIM: Prilozi. Intitut za Istoriju Sarajevo (br.9) 1. Sarajevo. 1973.Štamparija “DES”. Sarajevo. str. 488. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 291-294.

530. ISOVIĆ, KASIM: Arhivski pregled 1-2 za 1973. Beograd. 1973. 1-2. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 297-299.

531. ISOVIĆ, KASIM: Mitteilungen des õsterreichischen saatsarchivs. Izdavač Generalna direkcija, br. 27. 1974. Beč. str. 582. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 299-301. Neki članci i edicije su na njemačkom, a neke su na srpskohrvatskom.

532. ISOVIĆ, KASIM: Prilozi 11-12. Institut za istoriju Sarajevo. 1975-1976.Godine. “Oslobođenje”. Sarajevo. str. 452. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 275-280.

533. IŠEK, dr TOMISLAV: Milan Ljiljak: “Pošta, telegraf i telefon u BiH do 1878.g.” Sarajevo. Preduzeće PTT saobraćaja. Sarajevo. 1975. str. 194. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 301-307.

534. IŠEK, dr TOMISLAV: “Vodić Arhiva BiH”. Sarajevo. 1987. str. 462. – 1987, 27 , str.135-138.

535. IVANKOVIĆ, mr STJEPAN: “Hercegovina” časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. Mostar. 1981. Br. 1. str. 344. – 1982, sv. 22, str. 257-260.

536. IVANKOVIĆ, mr STJEPAN: “Hercegovina” časopis za kulturno nasljeđe i istorijsko nasljeđe. Mostar. 1987. Br. 6. str. 268. – 1988, sv. 28, str. 187-189.

537. IVANKOVIĆ, mr STJEPAN: Zbornik sjećanja o Mostarskom bataljonu, Skupština opštine Mostar, Odbor za istoriju revolucionarnog radničkog pokreta i NOB-a Mostar. 1989. str. 949. – 1990, sv. 30, str. 199-202.

538. IVANKOVIĆ, mr STJEPAN: Hercegovina časopis za kulturno i povijesno nasljeđe. Mostar. 1990. Br. 7-8. str. 250. – 1991, sv. 31, str. 237-239. (ćir.)

539. IŽAKOVIĆ, KREŠIMIR: “Bihačka republika”. Knjiga I i II . Izdanje Muzeja AVNOJ-a u Bihaću. 1965. str. 1125. – 1967, sv. 7, str. 641-642.

540. JALIMAM, mr SALIH: Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka.”Svjetlost”. Sarajevo. 1980. str. 377. Odabrao i priredio: dr Marko Šunjić. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 264-267.

541. JALIMAM, mr SALIH: Godišnjak društva istoričara BiH. Godina XXVIII-XXX.(1977-1979). Sarajevo. 1979. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 277-281.

542. JALIMAM, mr SALIH: Povijesno-tehnološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine. Izdavač Franjevačka teologija u Sarajevu i kršćanska sadašnjost – Zagreb. Sarajevo. 1979. str. 205. – 1982, sv. 22, str. 260-264.

543. JALIMAM, mr SALIH: Prilozi. Godina XVIII. Br. 18. Institut za istoriju. Sarajevo. 1981. str. 403. – 1982, sv. 22, str. 264-268.

544. JALIMAM, mr SALIH: Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo. Godina XVIII. Br. 19. Sarajevo. 1982. str. 375. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 273-277. (ćir.)

545. JALIMAM, mr SALIH: Godišnjak društva istoričara BiH. Godina XXXIV.Sarajevo. 1983. str. 205. – 1985, sv. 25, str. 293-295.

546. JALIMAM, mr SALIH: Pavao Anđelić: Studije o teritorijalno političkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne. “Svjetlost”. Sarajevo. 1982. str. 242. – 1985, sv. 25, str. 297-299.

547. JALIMAM, mr SALIH: Bogomilstvo na balkanat vo svetlinata na najnovite istražuvanje. Skopje. Izd. MANU, SANU, ANU BiH. 1982. str. 254. – 1985, sv. 25, str. 301-302.

548. JALIMAM, mr SALIH: Godišnjak društva istoričara BiH. XXXV. Sarajevo. 1984. str. 210. (lat.). – XXXVI. Sarajevo. 1985. str. 200. (ćir.). – 1986, sv. 26, str. 285-286.

549. JALIMAM, mr SALIH: Godišnjak društva istoričara BiH. XXXXVII. Sarajevo. 1986. str. 201. (ćir.). – 1987, 27 , str. 175-176.

550. JALIMAM, mr SALIH: Prilozi za istoriju BiH. Godina I . Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države. ANU BiH. Posebna izdanja. Knjiga LXXIX. Odijeljenje društvenih nauka. Knjga 17. Sarajevo. 1987. str. 264. – 1989, sv. 29, str. 227-230.

551. JALIMAM, mr SALIH: Ruža Čuk: Srbija i Venecija u XIII i XIV vijeku. Istorijski institut – Prosveta. Beograd. 1986. str. 267. (ćir.). – 1989, sv. 29, str. 199-201.

552. JOVANOVIĆ, EMILIJA: La Gazette des Archives. Nouvelle Serie Paris. No: 64-67/69, 69-71/70. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 547-549.

553. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Dr Ivan Benc: Osnovi registrature u teoriji i praksi. (Predavanje dr Ivana Benca na Postdiplomskom studiju za bibliotekarstvo, dokumentacije i informacione znanaosti Sveućilišta u Zagrebu 1970/71.godine. Sremski Karlovci. 1973.). – 1972-73, 12-13 , str. 327-328.

554. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Vasilije Krestić – Nikola Petrović: Protokol kneza Miloša Obrenovića 1831-1941. (Srpska akademija nauka i umjetnosti i Arhiv Srbije. Posebna izdanja. Knjiga CDLX. Odijeljenje istorijskih nauka. Knjiga I . Beograd. 1973.). – 1974-1975, sv. 14-15, str. 296-297.

555. JOVANOVIĆ, EMILIJA: Teorija i praksa arhivske službe SSSR u redakciji prof. L.A.Nikitorova i doc G.A. Belova. Izdanje zajednice arhiva Srbije. Beograd. 1976. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 265-267. Prevod sa ruskog Mira Dajić.

556. JOVANOVIĆ, EMILIJA: dr Miloš Konstantinov, Tatjana Veselinova, Todor Taleski: Vodiči kroz arhivske fondove u arhivimas Makedonije. Arhiv Makedonije i Društva arhivskih radnika Makedonije. Skoplje. 1976.1977. – 1978-1979, sv. 18-19 , str.397-401. (ćir.) Prikaz knjiga: M.Konstantinov: “Vodič Istorijskog arhiva Bitolja”. – T.Taleski: “Vodič Istorijskog arhiva Kumanovo”. – T.Veselinova:”Vodič Istorijskog arhiva Ohrid”. – M. Konstantinov: “Vodič Istorijskog arhiva Skoplje”. -T. Taleski: “Vodič Istorijskog arhiva Strumica”. -T.Veselinova: “Vodič Istorijskog arhiva Titov Veles”.- T.Veselinova: “Vodič Istorijskog arhiva Štip”.

557. JOVANOVIĆ, JOVAN: Dr Hamdija Kapidžić: BiH pod austrougarskom upravom (članci i rasprave). Sarajevo. “Svjetlost”. 1969. str.397. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 587-592.

558. KAC, VERA: Budimir Miličić: Radnička klasa Sarajeva 1919-1941. Institut za istoriju. Sarajevo. 1985. str. 445. – 1986, sv. 26, str. 277-279.

559. KAMBEROVIĆ, mr HUSNIJA: Ibrahim Tepić: BiH u ruskim izvorima (1856-1878). “Veselin Masleša”. Sarajevo. 1988. str. 586. – 1989, sv. 29, str. 203-206.

560. KAMBEROVIĆ, mr HUSNIJA: Darko Bekić: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama 1949- 1955. “Globus”. Zagreb. 1988. str.761. – 1990, sv. 30, str. 203-205.

561. KAMBEROVIĆ, mr HUSNIJA: Mirjan Maticka: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945-1948. Zagreb. 1990. str. 184. – 1991, sv. 31, str. 228-229. (ćir.)

562. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Todor Kruševac: Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878-1918. Sarajevo. 1960. Str. 1-463. Izdanje Muzeja grada Sarajeva. – 1962, sv. 2, str. 393-398.

563. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Ing Branislav Begović: Strani kapital u šumskoj privredi BiH za vrijeme turske vladavine. Radovi šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu. Godina V . Br. 5. Sarajevo. str. 272 – 1963, sv. 3, str. 367-372. Dat je prikaz članka.

564. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Dr Đorđije- Đoko Pejović: Iseljenje Crnogoraca u XIX vijeku. Istorijski institut NR Crne gore. Titograd. 1962. str. 484. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 463-468.

565. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Vojislav Korač: Trebinje (Istorijski pregled I , Priod do dolaska Turaka). Štamparsko preduzeće “Kultura”. Trebinje. 1966. str. 204. Izdanje Zavičajnog muzeja u Trebinju. – 1967, sv. 7, str. 619-623.

566. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Risto Besarović: Kultura i umjetnost u BiH pod austrougarskom upravom. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 575-582.

567. KARABEGOVIĆ, dr IBRAHIM: Samija Sarić: Zemaljska vlada za BiH 1919-1921. Sumarno-analitički inventar za seriju opštih spisa. Sarajevo. Godina 1991. str. 478. – 1991, sv. 31, str. 223-224. (ćir.)

568. KEMURA, IBRAHIM: Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa. Izdanje Arhiva Hercegovine Mostar. Obradio Hivzija Hasandedić.Svezak 2. Mostar. 1977. str. 330. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 404-406. (ćir.)

569. KLARIĆ, SLAVICA: Itinerari archivistici Italiani. – 1978-1979, sv. 18-19, str. 432-440.(ćir.) Prikaz serije knjižica sa podnaslovima: Organizzazione archivistica; Archivio Centrale dello Stato; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Lazio; Abruzzi, Molise; Campania; Puglia; Pasilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

570. KLARIĆ, SLAVICA: Rassegna degli archivi di stato. Anno XXXVII – numeri 1-2-3. Roma. Gennaio-Dicembre 1977. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 281-283.

571. KLARIĆ, SLAVICA: Vodić istroijskog arhiva Rijeka. Istorijski arhivi Pazin-Rijeka. Svezak 7. 1980. str. 253. – 1982, sv. 22, str. 268-269.

572. KLARIĆ, SLAVICA: Ivan Nemanić: Filmsko gradivo arhiva SR Slovenije. Publikacija Arhiva SR Slovenije. Inventari. Ljubljana. 1982. str. 761. (1 del: Dokumentarni film, 2 del: In animirani film). – 1983-1984, sv. 23-24, str. 279-281. (ćir.)

573. KLARIĆ, SLAVICA: Oslobodilačka borba naroda BiH i Rusije 1850-1864. Dokumenti – Moskva. 1985. str. 493. – 1986, sv. 26, str. 275-276. Naslov je dat na ruskom.

574. KLARIĆ, SLAVICA: Arhivi u Narodnoj republici Kini. – 1987, 27 , str. 187-190.

575. KLARIĆ, SLAVICA: Arhivska služba afričkih zemalja. – 1989, sv. 29, str. 169-176.

576. KLARIĆ, SLAVICA: Izložba “Oživljeni arhivi”. – 1990, sv. 30, str. 193-196.

577. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Elvira Gencerelli: Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 267-270. Prikaz knjige dat je u izdanju Ministarstva za kulturna dobra, Rim, 1979.g.

578. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Ahmet Đonlagić-Ćamil Kazazović: Borbeni put 16.muslimanske NOU brigade. Tuzla. Istorijski arhiv. Sarajevo. 1981. str. 818+4. – 1982, sv. 22, str. 270-274.

579. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Kotarski spomenici. (Druga knjiga kotarskih notara godina 1329, 1332-1337). Priredio Antun Mayer. JAZU i CANU. Zagreb. 1981. str. 663. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 255-260. (ćir.)

580. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Nrodna vlada NR BiH 1945-1948. Zapisnici. Priredila Rosa Cvijović. Sarajevo. Arhiv BiH. 1985. – 1986, sv. 26, str. 281-283.

581. KLARIĆ, mr TIHOMIR: O istorijografiji poslijeratne revolucije. – 1988, sv. 28, str. 175-182.

582. KNEZOVIĆ, MIRJANA:Arhivski pregled organa Društva arhivskih radnika i zajednice arhiva SR Srbije. Beograd. 1979. Br. 1 i 2 . – 1980-1981, sv. 20-21, str. 272-275.

583. KOJOVIĆ, DUŠAN: Istorija XX vijeka – Zbornik radova X. Intitut za savremenu istoriju – Beograd. Godina 1969. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 604-608.

584. KOLAKOVIĆ, dr VASVIJA: Le maroc – Apercn historique. (Royamne du Maroc, Ministere, de L’information). 1968. str. 124. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 287-289.

585. KOVAČEVIĆ, MATKO: Odgovornosti arhiva rastu, a sredstva ograničena. – 1985, sv. 25, str. 271-275.

586. KOVAČEVIĆ, MATKO: Blago franjevačkih samostana BiH. – 1988, sv. 28, str. 183-186.

587. KOVAČEVIĆ, MATKO: Vodić Regionalnog istorijskog Arhiva Tuzla. – 1990, sv. 30, str. 179-181.

588. KOVAČEVIĆ, MATKO: “Sefarad 92″. – 1992-1993, sv. 32, str. 75-77.

589. KOVAČEVIĆ, MATKO: ” Sodobni arhivi” 95 i Deseta konferencija Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Maribor (27.03. – 1.04.1995.) – 1994-95, sv. 33, str.

590. KOVAČEVIĆ, MATKO: Deveta konferencija Međunarodnog instituta za arhivske znanosti Maribor (22-26.mart 1994.godine). – 1994-95, sv. 33, str.

591. KOVAČEVIĆ, MATKO – KRISTIĆ, SLOBODAN: 30 zasjedanje “Okruglog stola”, CITR-e i Konferencije Generalne asambleje svjetske arhivske organizacije (Solun 12-15.10.1994.). – 1994-95, sv. 33, str.

592. KOŽAR, mr AZEM: “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji”. Knjiga II. – 1985, sv. 25, str. 289-292.

593. KOŽAR, mr AZEM: “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji”.Knjiga III. – 1987, 27 , str. 163-165.

594. KOŽAR, mr AZEM: Savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije u Tuzli. – 1987, 27 , str. 191-193.

595. KOŽAR, mr AZEM: Monografija 18. Hrvatske brigade, Tuzlanski NOP odred i 21. Tuzlanska brigada. – 1989, sv. 29, str. 211-215.

596. KOŽAR, mr AZEM: Osnovno školstvo u Tuzli. – 1989, sv. 29, str. 217-219.

597. KOŽAR, mr AZEM: Kulturno-obrazovna djelatnost arhiva Tuzla. – 1989, sv. 29, str. 221-226.

598. KRALJEVIĆ, dr TOMISLAV: Ilijas Hadžibegović: Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. Stoljeća. Sarajevo. 1991. str. 290. – 1991, sv. 31, str. 225-227.(ćir.)

599. KRISTIĆ, SLOBODAN: dr Andrija Radenić: Progoni političkih protivnika u režimu Aleksandra Obrenovića 1893-1903.g. Istorijski arhiv Beograda. Beograd. 1973. str. 902. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 294-295.

600. KRISTIĆ, SLOBODAN: Dokumenti “Tajna i javna saradnja četnika i okupatora” 1941-1944. “Arhivski pregled”. Beograd. 1976. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 280-281.

601. KRISTIĆ, SLOBODAN: Sarajevo u revoluciji (tom II). Istorijski arhiv Sarajevo. str. 842. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 385-387.(ćir.)

602. KRISTIĆ, SLOBODAN: Sarajevo u revoluciji (tom III). Istorijski arhiv Sarajevo. str. 884. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 387-389. (ćir.)

603. KRISTIĆ, SLOBODAN. Dr Ahmed Hadžirović: Sindikalni pokret u BiH 1918-1941. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 395–397.(ćir.)

604. KRISTIĆ, SLOBODAN: Josip Broz Tito: Sabrana djela 1-10. Izdavački centar “Komunist”. Beograd. Beogradsko izdavačko-grafički zavod. Beograd i Izdavačko-knjižarsko preduzeće “Naprijed”. Zagreb. Beograd. 1977-1980. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 243-246.

605. KRISTIĆ, SLOBODAN: Izložba Državnog arhiva Bosne i Hercegovine “Zdravstvo u BiH “(dokumenti Državnog arhiva o zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti BiH). – 1994-95, sv. 33, str.

606. KRISTIĆ, SLOBODAN – SARIĆ, SAMIJA: “Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini (1885-1945) – regesta. Sarajevo 1995. – 1994-95, sv. 33, str.

607. KRISTIĆ, SLOBODAN – KOŽAR, mr AZEM: “Arhivistika u teoriji i praksi”. Tuzla. 1995. – 1994-95, sv. 33, str.

608. KRUŠEVAC, TODOR: Deseta knjiga Godišnjaka Istorijskog društva BiH. Sarajevo. 1959. str. 424. – 1961, sv. 1, str. 345-348.

609. KUJOVIĆ, MINA: Dr Ilijas Hadžibegović: Postanak radničke klase u BiH i njen razvoj do 1914.godine. Sarajevo. 1980. str. 400. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 258-269.

610. KUJOVIĆ, MINA: Mitar Papić: Školstvo u BiH (1941-1955). “Svjetlost”. Sarajevo. 1981. str. 222. – 1982, sv. 22, str. 274-276.

611. KUJOVIĆ, MINA: Međurepubličko savjetovanje arhivskih radnika SR Srbije i SR Makedonije. – 1985, sv. 25, str. 277-279.

612. KUJOVIĆ, MINA: Istorijski arhiv Sombor – vodić kroz arhivske fondove. Sremski Karlovci. Knjiga IV . 1985. str. 227. – 1986, sv. 26, str. 265-266.

613. KUJOVIĆ, MINA: Vodnik po fondovnih i zbirkah zgodovinskog arhiva u Ptuju. – 1986, sv. 26, str. 267-268.

614. LOVRENOVIĆ, KRUNOSLAVA: Sa nepoznatih stranica – Zbirka dokumentarnih članaka iz istorije klasne borbe trgovačkih i ugostiteljskih radnika BiH. Uredio Ljubiša Ristić. Sarajevo.1964. str. 362. – 1966, sv. 6, str. 389-391.

615. MADACKI, SAŠA: “Radovi hrvatskog društva za znanost i umjetnost”. Tom I . Sarajevo. 1995. – 1994-95, sv. 33, str.

616. MADŽAR, dr BOŽO: Izložba “Sarajevo 1878-1941 u dokumentima Arhiva grada Sarajeva”. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 592-596.

617. MADŽAR, dr BOŽO: Dr Nusret Šehić: Autonomni pokret Muslimana za vrijema austrougarske uprave u BiH. Izdanje “Svjetlost”. OOUR izdavačka djelatnost. Sarajevo. 1980. Str. 396. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 253-258.

618. MADŽAR, dr BOŽO: 9. međunarodni kongres arhiva u Londonu. 15-19. Septembra 1980.godine. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 284-291.

619. MALEŠIĆ, JOVAN: IV i V konferencija KPJ za BiH u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938- 1941. Institut za istoriju Sarajevo. Komisija Predsijedništva CK SK BiH za istoriju. Sarajevo. 1980. Str. 505. – 1980-81, 20-21, str. 246-250.

620. MIĆANOVIĆ, SLAVKO: Risto Besarović: Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom. “Veselin Masleša”. Biblioteka ulturno nasljeđe”. Sarajevo. 1974. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 277-281.

621. MUŠIJA, AIŠA : Problem obrazovanja arhivskog kadra (prikaz). – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 440-443.(ćir.)

622. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Mehmedalija Tufekčić: “Gradačac u 1941.godini.”. Sjećanje. “Svjetlost”. Sarajevo. 1975. str. 173 – 1976-1977, sv. 16-17, str. 281-283.

623. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: 100 godina vatrogastva u Tuzli. Tuzla. Regionalni istorijski arhiv Tuzla i “Univerzal”. str. 149. – 1985, sv. 25, str. 303-305.

624. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Prilozi za istoriju KPJ/ŠKJ Tuzla. Opštinski komitet SKBiH Tuzla. IGTRO “Univerzal” Tuzla. Tuzla. 1986. str. 280. – 1987, 27 , str. 171-174.

625. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Knjiga reprint izdanja ratnih omladinskih listova: Mladi krajišnik. Naša borba i Mlada Hercegovina. RK 990 BiH i NIRO Zadrugar. Sarajevo. 1985. str. 317. – 1987, 27 , str. 177-180.

626. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Spomenica “Osnovna škola u Gornjoj Tuzli 1884- 1986”. “Univerzal”. Tuzla. 1987. str. 223+2. – 1987, 27 , str. 183-185.

627. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Tito u narodnim pjesmama, sabrao i pripremio dr Milivoj Rodić. “Univerzal”. Tuzla. 1987. str. 195+5. – 1988, sv. 28, str.169-170.

628. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Bertrand Jaly: Imaju li savremene arhive budućnost? – 1989, sv. 29, str. 177-185.

629. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Kulturne aktivnosti gradskih arhiva u Francuskoj. – 1990, sv. 30, str. 183-188.

630. PELIDIJA, mr ENES: Dr Hajrudin Ćurić: Muslimansko školstvo u BiH do 1918.godine. Biblioteka “Kulturno nasljeđe”. “Veselin Masleša”. Sarajevo. 1983. str. 350. – 1983-84, 24-25, str. 250-254.(ćir.)

631. PIŠTALO, BORIVOJE: Monografija Kaknja. Istorijski arhiv Sarajevo. 1987.g.sarchiv. 31. Jahrgang 1978. – 1987, 27 , str. 151-155.

632. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Der Archivar, Mitteilungsblatt fur dentsches Archivwesen Hwransgegeben vom Hauptstaatsarchiv Dusseldorf 28. Jahegang 1975. – 1976-1977, sv. 16-17, str.260-264.

633. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Der Archivar Mitteilungsblatt fur dentsches Archiwesen Herausgegeben vom Nordrhein-Westfalischen Hauptstaat – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 423-428.(ćir.)

634. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Mitteilungen des osterreichischen staatsarhiv. Herausgegeben von der Generaldirektion. Wien. Nr.30/1977. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 428-431.(ćir.)

635. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Stadtarchiv und Wissenschaftliche Stadtbibliothek Bonn 1899-1979. Von Dietrich Horoldt. Bonn. 1979. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 270-272.

636. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Archive und dokumentationsstellen im bereich der bundeshauptadt Bonn. Zusammenstellung und Bearbeitung walter J. Schutz. Bonn. 1979. – 1980-81, 20-21, str. 283-284.

637. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Der Archivar, Mitteilungsblatt fur dentsches Archiwesen Heransgeben vom Nordhein-wesrfalischen Hauptstaatsarchiv, 36. J.1983. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 261-264.(ćir.)

638. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Der Archivar, Mitteilungsblatt fur dentsches Archivwesen Iterausgegeben vom Nordrehein – Westfälischen Hauptstaatsarchiv 37. J.1984. – 1985, sv. 25, str. 281-284.

639. RADOSAVLJEVIĆ, EDITA: Der Archivar, Mitteilungsblatt fur dentsches Archivwesen hera ussegeben vom Nordhein-westfalischen Hauptstaatsarchiv 38. J.1985. – 1986, sv. 26, str. 269-273.

640. RAMIĆ, SULEJMAN: Tuzla u rdničkom pokretu i revoluciji (tom I ).Izdavač: Odbor za ediciju “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji” i IGTRO “Univerzal” – OOUR “Geafičar” Tuzla. Tuzla. 1979.Godine. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 250-253.

641. RAMIĆ, SULEJMAN: Madžar Božo: “Generalni štrajk rudara BiH i husinska buna 1920”. Zbornik dokumenata. Tuzla. “Univerzal”i “Regionalni istorijski arhiv Tuzla”. Tuzla. 1981. str. 460. – 1985, sv. 25, str. 285-287.

642. (Anonim)Riječ Redakcije – 1961, sv. 1, str. 7. Uvodna riječ prilikom pokretanja časopisa “Glasnik Arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine”

643. SARIĆ, SAMIJA – DIVČIĆ, MARIJA: Arhivska izložba neposredno pred rat i u toku rata. – 1992/93, 32, str. 79-86.

644. SAVIĆ, VLADIMIR: Emil Vojnović, Ulmar Gašpar, Mirjana Dimitrijević, Tereza Buljović: Istorijski arhiv Subotice – vodić kroz arhivske fondove. Izdanje arhiva Vojvodine. Sremski Karlovci. 1970. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 542-546.

645. SRNDOVIĆ,SUZANA: Seminar o primjeni mikroračunara u bibliotekama i informacionim centrima. Beograd. 24-26. Godina X 1985. – 1986, sv. 26, str. 257-263.

646. ŠEHIĆ, NUSRET: Zvonimir Kolundžić: Atentat na Stjepana Radića. Novinarska izdavačka kuća “Svjetlost”. Zagreb. 1967. str. 614. – 1967, sv. 7, str. 623-629.

647. ŠEHIĆ, NUSRET: Božo Madžar: Pokret Srba BiH za vjersko-prosvjetnu samoupravu. IRO “Veselin Masleša”. Sarajevo. str. 460. – 1982, sv. 22, str. 284-289.

648. ŠOJA, SLOBODAN: Oslobodilačka borba naroda BiH i Rusije (1865-1875) – dokumenti. Nauka. Moskva. 1988. str. 440. – 1989, sv. 29, str. 207-209. Naslov je dat na ruskom.

649. TADIĆ, KATICA: Lovro Reič: Tifusari u IV i V neprijateljskoj ofanzivi. Izdanje “Epohe”. Zagreb. 1964. str. 343. – 1966, sv. 6, str. 382-383.

650. TADIĆ, KATICA: Godišnjak Istorijskog arhiva. Šabac. Godina IV – 1966, str. 357. i godina V – 1967, str. 352. – 1967, sv. 7, str. 637-640.

651. TADIĆ, KATICA: Vjesnik Istorijskog arhiva u Rijeci i Pazinu. (Osvrt na sveske: XI-XII, Rijeka, 1968.). – 1968-1969, sv. 8-9, str. 582-586.

652. TADIĆ, KATICA: Mula Mustafa Ševki Bašeskija: Ljetopis (1746-1804). Prevod s turskog, uvod i komentar Mehmed Mujezinović. Sarajevo. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 596-598.

653. TADIĆ, KATICA: Sovjetskie arhivi. Organ glavnovo arhivnovo upravl’jenija pri Sovjete Ministrov SSSR-a. Moskva. 1970. Br. 1-6. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 549-552.

654. TADIĆ, KATICA: Dr Jovan Dubovac: Štamparstvo i grafički radnici u Srbiji 1831-1941. Beograd. “Rad”. 1975. str. 353. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 295-296.

655. TADIĆ, KATICA: Dr Mihailo Bjelica: Politička štampa u Srbiji 1834-1872.Beograd. Jugoslovenski institut za novinarstvo. 1975. Str. 201+(1). – 1976-1977, sv. 16-17, str.257-260.

656. TADIĆ, KATICA: Dr Ljubinka Bašović: Biblioteke i bibliotekarstvo u BiH.Sarajevo.”Svjetlost”. 1977. str. 323. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 285-287.

657. TADIĆ, KATICA: Vodić kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. Istorijski arhiv Kotor. Kotor. 1977. str. 482. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 401-404. (ćir.)

658. TADIĆ, KATICA: Arheografski prilozi. Zbornik radova Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. Sveska 1 i 2. Beograd. Godina 1979. i 1980. – 1982, sv. 22, str. 276-279.

659. TADIĆ, KATICA: Arhivski vjesnik. Sveska XXI-XXII/1978-1979. i sveska XXIII/1980. Zagreb. – 1982, sv. 22, str. 279-282.

660. TADIĆ, KATICA: Čitališta u Srbiji u XIX vijeku. Beograd. Dr Desanka Stamatović. Narodna biblioteka Srbije. 1984. str. 332. – 1985, sv. 25, str. 307-308.

661. TEPIĆ, dr IBRAHIM: “Zarubježnije Slavjane i Rossija”. Dokumenti Arhiva M.F. Rajevskovo 40-80. XIX vijek. “Nauka”. Moskva. Godina 1975. str. 575. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 267-271.

662. TEPIĆ, dr IBRAHIM: Branislava Begović: Razvojni put šumske privrede u BiH u periodu austrougarske uprave (1878-1918) sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta. ANU BiH. Djela. Knjiga LIV. Odjeljenje društvenuh nauka. Knjiga 31.Sarajevo. 1978. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 409-414.(ćir.)

663. TRIŠIĆ, VOJISLAV: Slavko Mićanović: Sarajevski atentat. Izdanje “Stvarnosti”. Zagreb. 1965. str. 224. – 1966, sv. 6, str. 369-370.

664. VASIĆ, MILAN: Paštrovske isprave XVI-XVIII vijeka. Uredili: dr Ivan Božić, dr Branko Pavičević i dr Ilija Sindik. Cetinje. 1959. str. XIV+287. – 1961, sv. 1, str. 352-353.

665. VASIĆ, MILAN: Izdanja arhivske građe Naučnog društva NR BiH. – 1961, sv. 1, str. 353-360.

Hamdija Kreševljaković i Hamdija Kapidžić: Vojnografski opis Bosne pred dubički rat od 1785.godine, Sarajevo, 1957, str. 99; Hamdija Kapidžić: Prilozi za istoriju BiH u XIX vijeku, Sarajevo,1956, str. 150; Berislav Gavranović: BiH od 1853-1870.godine, Sarajevo, 1956, str. 378; P. Mitrović i Hamdija Kreševljaković: Izvještaji itajijanskog konzulata u Sarajevu (1836-1870), Sarajevo, 1958, str. 265.

666. VRDOLJAK, ŽELJKA: Jovanka Kecman: Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918-1941. Beograd. 1978. str. 375. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 390-395.(ćir.)

667. VRŽINA, DUŠAN: “Istorijski zbornik i časopis instituta za Istoriju Banjaluka. Banjaluka. 1980. Godina I . Br. 1. str. 197. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 268-270.

668. VRŽINA, DUŠAN: Okrugli sto Oblasna partijska savjetovanja na šehitlucima ljeta 1941.g. i razvoj ustanka u Bosanskoj krajini. – 1982, sv. 22, str. 282-284.

669. ZAGOTTA, DAMIR: Automatska obrada podataka u SR Hravatskoj. – 1989, sv. 29, str. 231-233.

670. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Hivzija Hasandedić: Spomenici kulture turskog doba u Mostaru. IRO “Veselin Masleša”. Biblioteka “Kulturno nasljeđe”. Sarajevo. 1980. str. 229. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 259-261.

671. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Sidžil mostarskog kadije. Prva književna komuna Mostar. 1987. str. 286. – 1987, 27, str. 181-182.

672. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Muhamed Ždralović: Prepisivači djela u arabičkim rukopisima. Knjiga I i II. “Svjetlost”. Sarajevo. 1988. – 1990, sv. 30, str. 197-198.

673. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Nermana Hodžić: Orijentalna zbirka 1578-1936. Društvo arhivskih radnika BiH. Regionalni istorijski arhiv Tuzla.Sarajevo. 1990. – 1991, sv. 31, str. 230-231. (ćir.)

Comments are closed.