Članci i rasprave

GAAD BIH (2) ČLANCI I RASPRAVE

Reference no. 272-403

272. ANČIĆ, MLADEN: Bihaćki kraj od 1261. Do početka XV vijeka. – 1985, sv. 25, str. 193-231.

273. ANTONIĆ, dr ZDRAVKO – LUKAČ, dr DUŠAN: Omladina BiH dosljedno je slijedila Titov koncept oružane borbe 1941.g. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 15-33. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

274. ANTONIĆ, dr ZDRAVKO: O formiranju i borbenoj aktivnosti 3.korpusa NOV Jugoslavije. – 1987, 27 , str. 77-87. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

275. BABIĆ, ANTO: Povodom pedesetogodišnjice Oktobarske revolucije. – 1967, sv. 7, str. 97-102.

276. BABIĆ, NIKOLA: Radnički pokret BiH u 1914.g. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 179-183. Koreferat na V internacionalnoj konferenciji istoričara radničkog pokreta u Linzu, septembra 1969.g.

277. BABIĆ, NIKOLA: Razvitak radničkog pokreta u Drvaru do 1941.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 113-139.

278. BAJIĆ, NEVENKA: Devet zapisnika o radu jednog NOO-a iz 1942.g. – 1961, sv. 1, str. 285-291. Zapisnici se odnose na formiranje i djelatnost Seoskog i Opštinskog NOO u Todorovu kod Cazina.

279. BAJIĆ, NEVENKA: Uloga žene u socijalističkom pokretu u BiH. – 1962, sv. 2, str. 239 250.

280. BAŠOVIĆ, dr LJUBINKA: Kulturno-prosvjetno društvo “Filip Višnjić” u Bijeljini u svjetlu arhivske građe. – 1982, sv. 22, str. 181-193. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

281. BEGOVIĆ, BRANISLAV: Austrijski prestolonasljednik Franz Ferdinand i bosanskohercegovačke šume u svjetlu arhivske građe. – 1972-73, 12-13 , str. 85-120.

282. BESAROVIĆ, RISTO: Djelovanje Koste Ugrinića u svjetlu dokumenata austrougarske okupacione uprave u BiH. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 189-208.

283. BESAROVIĆ, RISTO: Treći period djelovanja Vase Pelagića u Bosni u svjetlu dokumenata austrougarske okupacione uprave. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 111-127.

284. BESAROVIĆ, RISTO: Počeci muzičkog školstva u Sarajevu. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 326-344.

285. BESAROVIĆ, RISTO: Od Salmovog pozorišta do Društvenog doma. – 1972-73, 12-13 , str. 239-258.

286. BESAROVIĆ, RISTO: Politička pozadina jednog odlikovanja. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 151-161. Povodom dodjeljivanja zlatne medalje za umjetnost i nauku fra Grgi Martiću 1895.g.

287. BESAROVIĆ, RISTO: Prvo pjevačko društvo u BiH u početnom periodu svoga djelovanja. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 163-188. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

288. BESAROVIĆ, RISTO: Akcija za podizanje spomenika Simi Milutinoviću u Sarajevu povodom stogodišnjice njegovog rođenja. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 115-139. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

289. BESAROVIĆ, RISTO: Lutkarsko pozorište “Česke besede” – 1985, sv. 25, str. 175-193. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

290. BILJAN, FRANJO: Trideset godina Međunarodne konferencije “Okrugli stol”. – 1994-95, sv. 33, str.

291. BOROVČANIN, DRAGO: Nastanak i razvoj organizacije KPJ na Romaniji. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 139-157.

292. BOROVČANIN, dr DRAGO: Osnivanje organizacije AFZ-a BiH. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 85-91.

293. BOROVČANIN, dr DRAGO: Izgradnja bosanskohercegovačke državnosti krajem i neposredno po završetku NOB-e. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 73-111.

294. BOROVČANIN, dr DRAGO: Elementi bosanskohercegovačke državnosti u zaključcima septembarskog savjetovanja 1941.g. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 117-125. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

295. BOŽIĆ, mr JELA: Organizacija Građevinskog odijeljenja zemaljske vlade BiH 1878-1918.g. – 1990, sv. 30, str. 83-94. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

296. BOŽIĆ, mr JELA: Tehnički klub za BiH 1896-1918.godine. – 1991, sv. 31, str. 171-184. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

297. BRČIĆ, mr RAFAEL: Organizacioni razvoj KPJ za BiH 1941-1945.g. – 1985, sv. 25, str.89-111.
Data je literatura i izvori arhivske građe, a na kraju i kratak sadržaj na njemačkom.

298. CVETKOVIĆ, SLAVOLJUB: Solidarnost učenika u Mostaru sa beogradskim studentima aprila 1920.g. – 1963, sv. 3, str. 126-132.

299. DANILOVIĆ, UGLJEŠA: Kriza ustanka u proljeće 1942.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 13-48.

300. DIVČIĆ, MARIJA: Sarajevska oblast u ustaničkim danima 1941.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 173-181. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

301. DIZDAR, HAMID: Češki melograf i slikar Ludvig Kuba i njegov rad u Bosni. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 229-239.

302. DIZDAR, mr SREBREN: Iz anala Gimnazije “Aleksa Šantić” u Mostaru (1892-1914). – 1986, sv. 26, str. 175-196. Na kraju je dat kratak sadržaj na engleskom.

303. ĐAKOVIĆ, LUKA: Privilegovana agrarna i komercijalna banka za BiH. – 1966, sv. 6, str. 143-170.

304. ĐURETIĆ, dr VESELIN: Djelatnost organa narodne vlasti u BiH u oblasti poljoprivrede i ishrane u periodu između II i III zasjedanja ZAVNOBIH-a. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 63-85.

305. GAKOVIĆ, dr MILAN: Agrarni nemiri u BiH poslije I svjetskog rata. – 1966, sv. 6, str. 171-179.

306. GAKOVIĆ, dr MILAN: Udruženje opozicije i narodni front (1935-1936). – 1988, sv. 28, str. 111-122. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

307. GRBELJA, TONČI: Proslava radničkog praznika 1.maja 1920. Godine u BiH. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 189-207.

308. HADŽIBEGOVIĆ, dr ILIJAS: Uvođenje obaveznog socijalnog osiguranja u BiH 1909-1910.godine. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 185-204.

309. HADŽIBEGOVIĆ, dr ILIJAS: Radna snaga u rudarstvu i metalurgiji BiH od 1878-1914.godine – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 147-161. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

310. HADŽIBEGOVIĆ, dr ILIJAS: Poljoprivredna stanica Modriča za vrijeme austrougarske vladavine 1886- 1918.godine. – 1986, sv. 26, str. 157-174. Date su tabele, a na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

311. HADŽIROVIĆ, dr AHMED: Petomajski izbori 1935,godine u bosanskom djelu Drinske banovine. – 1967, sv. 7, str. 243-273.

312. HADŽIROVIĆ, dr AHMED: Odnos političkih partija i sindikata tridesetih godina. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 129-157.

313. HADŽIROVIĆ, dr AHMED: Tarifna akcija radnišrva Zavidovića 1919-1920.g. (Prilog izučavanju istorije radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 369-395.

314. HAJDARHODŽIĆ, HAMDIJA: Neki podaci o stanju na dubrovačko-hercegovačkoj granici poslije karlovačkog mira. – 1967, sv. 7, str. 275-282.

315. HAUPTMANN, dr FERDO: Pregled tržišnih cijena nekih artikala u Bosni 1852-1862.g. – 1967, sv. 7, str. 163-189. Date su tabele.

316. HUREM, RASIM: Dva štrajka sarajevskih srednjoškolaca. – 1963, sv. 3, str. 133-145.

317. HUSEDŽINOVIĆ, mr SABIRA: Vakufname – značajni istorijski izvori za upoznavanje urbane topografije Banjaluke XVI -XIX vijeka. – 1990, sv. 30, str. 95-115. Neke prepiske su date na arapskom, a na kraju je kratak sadržaj na njemačkom.

318. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: Razvitak radničkog pokreta u Banjaluci od 1918-1941.godine. – 1961, sv. 1, str. 273-284.

319. IBRIŠAGIĆ, IBRAHIM: O nekim događajima iz razvitka radničkog pokreta u Banjaluci u periodu 1918- 1921.godine. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 241-259.

320. IŠEK, TOMISLAV: Osnovne tendencije u odnosima Hrvatske seljačke stranke i KPJ sa osvrtom na pokušaje saradnje u BiH između dva svjetska rata. – 1985, sv. 25, str. 111-138. Na kraju je dat kratak sadržaj na francuskom.

321. IVANIĆ, LJUBOMIR: Školstvo u NOB na području sreza Sanski Most. – 1988, sv. 28, str. 123-134.
Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

322. KAKIĆ, KSENIJA: Radnički pokret u BiH 1919. i 1920.godine. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 159-177.

323. KAMBEROVIĆ, mr HUSNIJA: Prilog proučavanja odnosa Jugoslavije i Albanije od 1945-1948.godine. – 1991, sv. 31, str. 185-201. (ćir.) Na kraju je dat sadržaj na njemačkom.

324. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Previranje u austrougarskoj politici u BiH 1912.g. – 1961, sv. 1, str. 223-249. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

325. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Austrougarski političari i pitanje osnivanja Univerziteta u Sarajevu 1913.g. – 1961, sv. 1, str. 293-295. Objašnjenja ispod teksta data su na njemačkom.

326. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Bosanski sabor i smrt Lava Tolstoja. – 1961, sv. 1, str. 296-298.

327. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Bilinski i Štajnbajsova preduzeća u Zapadnoj Bosni. – 1962, sv. 2, str. 213-224. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

328. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Diskusija o državnoupravnom položaju BiH za vrijeme austrougarske vladavine (pokušaji aneksije). – 1964-1965, sv. 4-5, str. 133-188. Na kraju su dati prilozi na njemačkom.

329. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Ekonomska emigracija iz BiH u Sjevernu Ameriku početkom XX vijeka. – 1967, sv. 7, str. 191-220. Objašnjenja ispod teksta su data na njemačkom.

330. KARABEGOVIĆ, dr IBRAHIM: Doprinos bosanskohercegovačkog radničkog pokreta stvaranju jedinstvene partije jugoslovenskog proleterijata. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 105-115. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

331. KARABEGOVIĆ, dr IBRAHIM: O radničkom pokretu u BiH od polovine 1917.godine do formiranja socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista). – 1968-1969, sv. 8-9, 205-233.

332. KASER, KARL: Die Annexion Bosniens und der Herzegovina im Jahre 1908. Und ihre Auswirkungen auf die Politik der bosnisch-herzegowinishen serben. – 1982, sv. 22, str. 195-208. Tekst je dat na njemačkom, a kratak sadržaj na kraju na srpskohrvatskom.

333. KECMANOVIĆ, dr ILIJA: Srpsko-dalmatinski magazin o Bosni i u Bosni ( i Hercegovini). (Doprinos BiH Preporodu u Dalmaciji; Popis prenumeranata srpsko-dalmatinskog magazina u BiH 1839- 1872.godine). – 1963, sv. 3, str. 65-90.

334. KEMURA, dr IBRAHIM: Osnivanje kulturno-prosvjetnog društva “Gajret”. – 1985, sv. 25, str. 159-174. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

335. KLARIĆ, SLAVICA: Rad zemaljske komisije za ratnu štetu BiH. – 1982, sv. 22, str. 181-193. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

336. KLARIĆ, mr TIHOMIR: Kultura i propagandna djelatnost na romanijskom području od 1941-1945.godine. – 1989, sv. 29, str. 99-125. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

337. KLJAKOVIĆ, VOJMIR: Odluka II zasjedanja AVNOJ-a u prepisci Tito – Čerčil. – 1976-1977, sv. 16-17, str.65-72.

338. KNEŽEVIĆ-TRAKTOR, MLADEN: Sjećanje na ilegalni rad u gradu Sarajevu u vremenu od juna do novembra 1942.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 57-65.

339. KOLAKOVIĆ, dr VASVIJA: O humsko-riđanskom porijeklu porodica sina hercegovačkog kmeta Vase Kolaka- Kolakovića, brčanskog trgovca (1859-1939). – 1978-79, 18-19, str. 225-240. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

340. KOVAČEVIĆ, MATKO: Kulturna i šira društvena dimenzija Zimske olimpijade Sarajevo 1984.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 228-231. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

341. KOVAČEVIĆ, MATKO: Razvoj industrije željeza u Varešu i izvori za proučavanje istorije vareške željezare. – 1991, sv. 31, str. 163-170. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

342. KOŽAR, mr AZEM: Dejstva 38. NOV divizije na razbijanju četničke grupacije Draže Mihajlovića i uništenju njenih ostataka. – 1987, 27 , str. 109-120. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

343. KRALJAČIĆ, dr TOMISLAV: Razvoj i političke akcije Mjesne organizacije KPJ u Sarajevu 1919- 1920.godine. – 1966, sv. 6, str. 181-194.

344. KRALJAČIĆ, dr TOMISLAV: Mjere austrougarske upraveu BiH na suzbijanju ruskih uticaja u prvim godinama okupacije. – 1987, 27 , sre.67-75. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

345. KRISTIĆ, SLOBODAN: O učešću omladine u obnovi NRBiH 1945-1947.godine. – 1980-1981, sv. 20-21, str. 153-162. Date su tabele, a na kraju kratak sadržaj na njemačkom. Referat je podnesen na Naučnom skupu “Tito i omladina” održanom u Zagrabu 8. 9. i 10. oktobra 1979.g.

346. KRISTIĆ, SLOBODAN: SKOJ i narodna omladina BiH od 1945-1949.godine. – 1985, sv. 25, 139-149. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

347. KRUŠEVAC, TODOR: Srpska realka gimnazija u Sarajevu. – 1963, sv. 3, str. 919-124.

348. KRUŠEVAC,TODOR: Vidićeva “Prosvjeta” 1885-1888.godine. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 209-228.

349. KRUŠEVAC, TODOR: Periodika bosanska za turskog vremena 1850-1878.godine. – 1967, sv. 7, str. 103-161. Članak sadrži podatke o slijedećim listovima: “Bosanski prijatelj”, “Bosanski vjesnik”, “Bosna”, “Sarajevski cvjetnik”, “Neretva”).

350. KUJOVIĆ, MINA: Izložba lokalne industrije, zanatstva i komunalne djelatnosti 1949.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 217-227. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

351. LAZAREVIĆ, ĐORĐE: Sjeveroistočna Bosna krajem oslobodilačkog rata (od IX 1944. do V 1945.g.) – 1970-1971, sv. 10-11, str.57-51.

352. LEŠIĆ, JOSIP: Putujuća pozorišta i njihov uticaj na pozorišni život Mostara za vrijeme austrougarske uprave. – 1966, sv. 6, str. 63-142.

353. LEŠIĆ, ZDENKO: Svetozar Marković – književnik, mislilac i revolucionar socijalista. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 161-165. Tekst pročitan prilikom otvaranja izložbe priređene povodom stogodišnjice smrti Svetozara Markovića u prostorijama Muzeja revolucije u Sarajevu, aprila 1975.g.

354. LOVRENOVIĆ, mr DUBRAVKO: Istočni Jadran u odnosima između Hrvoja Vučkčića i Sandelja Hranića na prelazu iz XIV u XV stoljeće. – 1987, 27 , str. 55-66. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

355. LUKAČ, DUŠAN: Banjaluka u pripremama ustanka u Bosanskoj krajini 1941.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 85-92.

356. MADŽAR, dr BOŽO: Štrajk i demonstracije radnika Tvornice čarapa “Ključ” u Sarajevu 1938. I 1941.godine. – 1968-69, 8-9, str. 259-271.

357. MADŽAR, dr BOŽO: Počeci organizovanja bosanskohercegovačke privrede i osnivanja Trgovačke i obrtničke komore u BiH 1909.godine. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 345-368.

358. MADŽAR, dr BOŽO: Pokušaj pacifikacije hercegovačkog ustanka 1875.godine posredovanjem predstavnika evropskih država. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 117-131.

359. MADŽAR, dr BOŽO: Rad trgovačke i obrtničke komore za BiH od 1918-1932.godine. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 139-187.

360. MADŽAR, dr BOŽO: Posljednje grčke vladike u BiH i odnos austrougarske vlasti prema njima. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 189-211. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

361. MADŽAR, dr BOŽO: Generalni štrajk u Bosanskoj Dubici 1908.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 135-147. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

362. MADŽAR, dr BOŽO: Razvoj socijalističkog pokreta u BiH do 1909.godine. – 1985, sv. 25, str. 149-157. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

363. MADŽAR, dr BOŽO: Sto godina vladine zgrade u Sarajevu (1885-1985.). – 1985, sv. 25, str. 249-255. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

364. MADŽAR, dr BOŽO: Nešto više o držanju Vase Pelagića pred banjalučkim sudom i medžlisom u Sarajevu 1869.godine. – 1991, sv. 31, str. 203-215. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

365. MALEŠIĆ, JOVAN: Rad na monografiji preduzeća “Vaso Miskin Crni “Sarajevo. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 197-217. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

366. MALEŠIĆ, JOVAN: Željeznička industrija škola u Sarajevu. – 1985, sv. 25, str. 231-248. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

367. MARKOVIĆ, MARKO: Pozorišne veze Vojvodine i BiH. – 1962, sv. 2, str. 141-163. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

368. MIĆANOVIĆ, SLAVKO: O komunističkom pokretu u Bijeljini od 1933-1938.g. – 1962, sv. 2, str. 165-186. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

369. MIĆANOVIĆ, SLAVKO: Majevički četnici. – 1964-1965, sv. 4-5, 261-330.

370. MILIĆ, BUDIMIR:Radnički pokret Sarajeva 1919-1920.godine (kratak presjek). 1968-69, 8-9, str. 235-257.

371. MILIĆ, BUDIMIR: Kulturni život radničke klase Sarajevo 1919-1941.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 147-173. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

372. MIŠKOVIĆ, PETAR: Ilegalni NOP u Sarajevu.(1941-1945). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 93-113.

373. MIŠKOVIĆ, PETAR: Predistorija vazdušnog desanta na Drvar. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 91-117.

374. MODRONJA, FADIL: Mjski štrajkovi bosanskohercegovačkih rudara 1919.g. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 141-151.

375. MUJKIĆ, ASIM: Pripreme i prva akcija u Brčkom 1941.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 77-81.

376. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: “Fond slobode” kao istorijski izvor za period novembar 1943. do decembra 1945.godine. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 127-145. (ćir.) Na kraju je data literatura koja je korištena i kratak sadržaj na njemačkom.

377. MUŠOVIĆ.TADIĆ, NIZARA; Ratni brojevi “Oslobođenja” o događajima u sjeveroistočnoj Bosni /30.VIII 1943-12.IV 1945.). – 1980-1981, sv. 20-21, str. 141-152. Na kraju je data bibliografija na srpskohrvatskom, a kratak sadržaj na njemačkom.

378. MUŠOVIĆ-TADIĆ, NIZARA: Narodno prosvećivanje u sjeveroistočnoj Bosni u toku NOR-a. – 1989, sv. 29, str. 127-137. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

379. NEDIMOVIĆ, mr UROŠ: O ekonomskom položaju drvodjeljskih radnika i djelovanju Saveza drvodjelaca u BiH 1921-1924.godine – 1968-1969, sv. 8-9, str. 273-294.

380. NEDIMOVIĆ, mr UROŠ: Uloge žene u radničkom pokretu Jugoslavije do 1939.g. – 1982, sv. 22, str. 147-158.
Na kraju je dat kratak sadržaj na engleskom.

381. PAPIĆ, MITAR: Školovanje djece iz BiH u izbjeglištvu za vrijeme ustanka 1875-1879.godine – 1974-1975, sv. 14-15, str. 131-141.

382. PAPIĆ, MITAR: Prve hrvatske osnovne škole u Bosni (odlomak iz rukopisa “Hrvatsko školstvo u BiH do 1918.godine) – 1980-1981, sv. 20-21, str. 103-113. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

383. POPOVIĆ, STEVO: Nekoliko podataka o štampi i njenoj ulozi u vrijeme NOR-a u BiH. – 1962, sv. 2, str. 225-237. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

384. RADOJČIĆ, IGNJAT: Diverzantske akcije Lipačke čete. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 67-76.

385. REDAKCIJA: Uz 30-tu godišnjicu početka oružane borbe za slobodu naroda BiH. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 9-11.

386. SARAJLIĆ, ABDULAH: Nekoliko akcija tuzlanskih skojevaca 1941.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 81-85.

387. SARIĆ, SAMIJA: Prilog pregledu provođenja agrarne reforme u BiH 1918-1941.godine. – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 213-224. (ćir.) Na kraju je dat zaključak na srpskohrvatskom, a kratak sadržaj na njemačkom.

388. SARIĆ, SAMIJA: Prilog proučavanju kolonizacije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945.godine. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 181-197. (ćir.) Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

389. SARIĆ, SAMIJA: Prilog proučavanja i istorije šaha u BiH. – 1986, sv. 26, str. 197-204. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

390. SARIĆ, SAMIJA: Kratki prilozi životu Jevreja u Bugojnu i Vlasenici. – 1992-1993, sv. 32, str. 47-49.

391. SARIĆ, SAMIJA – KOVAČEVIĆ, MATKO: Prilog pregledu djelovanja kulturno-prosvjetnih i sportskih društava tokom austrougarske uprave u Bugojnu (1878-1918). – 1994-95, sv. 33, str.

392. SARIĆ, SAMIJA: Književnik Safvet-beg Bašagić u dokumentima Državnog arhiva Bosne i Hercegovine. – 1994-95, sv. 33, str.

393. SARIĆ, SAMIJA: Iz života i rada Ivana A. Miličevića. – 1994-95, sv. 33, str.

394. SKIN, DŽEJMS, HENRI: Travnik 1851.godine: jedno britansko svjedoćenje. – 1988, sv. 28, str. 99-110.

395. ŠAMIĆ, dr MIDHAT: Jedna naučna ekspedicija u BiH 1898.godine. (Interes za BiH; Boravak jedne francuske naučne ekspedicije u BiH; Rezultati ovog naučnog proučavanja BiH; Domet i značaj ovog naučnog proučavanja BiH – 1962, sv. 2, 187-211. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

396. ŠARAC, DŽEMIL: Od V do VII razreda. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 49-55. Sjećanje o učešću omladine u naprednom pokretu pred početak drugog svjetskog rata u Sarajevu.

397. ŠARAC, NEDIM: Ućešće Komunističke partije Jugoslavije u opštinskim izborima u BiH 1928.g. – 1961, sv. 1, str. 251-271. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

398. ŠEHIĆ, NUSRET: Prilog proučavanja februarskih izbora 1925.godine u BiH. – 1967, sv. 7, str. 221-242.

399. ŠEHOVIĆ, AMIRA: Osvrt na aktivnost “Seljačke sloge” – Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva za Bosnu i Hercegovinu. – 1994-95, sv. 33, str.

400. TADIĆ, KATICA: Prilog pitanju cenzure u BiH 1919-1920.godine. (Cenzura listova iz BiH; Cenzura listova koji su izlazili van BiH; Cenzura brošura i ostalih štampanih materijala). – 1970-1971, sv. 10-11, str. 397-409.

401. UZELAC, DUŠAN: Njemački planovi i akcije na jugoslovenskom ratištu u posljednjoj fazi rata 1944- 1945. godine. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 113-138.

402. VRŽINA, DUŠAN: Rad organa narodne vlasti u banjalučkom okrugu u prvoj polovini 1945.godine. – 1988, sv. 28, str. 135-154. Na kraju je dat kratak sadržaj na njemačkom.

403. ZATEZALO, dr ĐURO: Prvi korpus NOV Hrvatske (4 korpus NOV Jugoslavije). – 1987, 27 , str. 89-108.
Na kraju je dat kratak sadržaj njemačkom.

Comments are closed.